Katalogas

Rodoma 1-15 iš 16 darbų
Rodoma 1-15 iš 16 darbų

A. Maceinos Jobo drama

Filosofija Rašinys 2014 m. adele100
Analizė pagal A.Maceinos Jobo dramą. Darbas puikiai įvertintas universitete filosofijos paskaitai.

Juokas mūsų gyvenime

Filosofija Rašinys 2014 m. adele100
SOTER religijos ir mokslo žurnalas Skyrius: Žmogaus kilnumas: filosofija ir slėpinys Juokas, žaidimas

Požeminis vanduo ir klimato kaita

Ekologija Prezentacija 2017 m. adele100
Požeminio vandens ištekliai yra susiję su klimato kaita per tiesioginę sąveiką su paviršinio vandens ištekliais, pvz., ežerais ir upėmis, ir netiesiogiai per papildymo...

Kepurinės pelkės gamtotvarkos planas

Ekologija Prezentacija 2016 m. adele100
Teritorijoje aptikta 11 paukščių rūšių, įrašytų į 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos I priedą, iš jų...

Ekologinis ženklinimas

Ekologija Prezentacija 2016 m. adele100
Ekologinis gaminių ženklinimas - tai tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai,...