Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, atskleiskite, ko kūriniui suteikia pasakojimas pirmuoju asmeniu. Kada labiau pasitikite pasakotoju: kai kalbama pirmuoju ar trečiuoju asmeniu? Kodėl?

2 psl. / 938 žod.

Ištrauka

Skaitymas įvairių literatūros kūrinių mums atneša daug patirties, gausybę vidinių ižgyvenimų, teigiamų bei negiamų jausmų. Kiekvienos knygos stilius, tema, veikėjai, įvykiai skiriasi, tuo tarpu skiriasi ir pasakojimo būdai. Kūrinys vienu atveju būna subjektyvus, kitu objektyvu. Skirtingi autoriai skirtingai atskleidža savo kūrinį, tad vieni autoriai rašo pirmu asmeniu, kiti trečiu asmeniu. Šatrijos Raganos kūrinyje ,,Sename dvare'', Antano Škėmosromane ,,Balta drobulė'', Jono Biliūno kūriniuose ,,Liūdna pasaka'' , ,,Vagis'', ,,Lazda'', ,,Kliudžiau'' vyrauja pasitikėjimas tarp pasakojančiojo ir skaitančiojo, stiprėja tarpusavio ryšys tuo tarpu Jurgio Savickio novelėse ,,Ad astra'',,,Vagis'', ,,Fleita'', taip pat Vinco Mykolaičio - Putinoromane ,,Altorių šešelis'' įvykiai stebimi iš šalies, plačiau aprašomos situacijos, tai tarsi duoda skaitytojui laisvę. Taigi kada mes labiau pasitikit pasakotoju: kai kalbama pirmuoju ar trečiuoju asmeniu? Remadamasi Šatrijos Raganos apysaka ,,Sename dvare'' ir Jono Biliūno kūriniu ,, Liūdna pasaka'' įžvelgsiu skirtumus ir palyginsiu kūrinius.


Reziumė

Autorius
godaa7
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 27, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...