Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.

2 psl. / 701 žod.

Ištrauka

Žodis etiketas kilęs iš prancūzų kalbos. Jis apibrėžiamas, kaip konkrečios visuomenės priimtos elgesio bei mandagumo taisyklės ir formos, tam tikros manieros bei elgesys. Svarbi etiketo dalis yra kalbos etiketas. Nuo seno mūsų gimtąją kalbą puoselėjo įvairūs rašytojai ir kalbininkai. Vienas žymiausių XIX a. pab. lietuvių visuomenės veikėjų yra Jonas Basanavičius. Jis nuolat domėjosi Lietuvos praeitimi, tradicijomis, lietuvių kalba bei literatūra. Jo iniciatyva pradėtas leisti lietuviškas laikraštis "Aušra" ugdė pagarbą gimtajai kalbai, papročiams ir tėvynės istorijai. Iki šių dienų kalbininkai stengiasi išsaugoti lietuviškus žodžius, sulietuvinti svetimų tautų žodžius, tačiau mūsų gimtoji kalba vistiek neišvengia užsienio kalbų poveikio.

Lietuvių kalbą visais laikais veikė užsienio kalbų įtaka, ypač anglų ir rusų. Tai lėmė įvairios istorinės bei politinės aplinkybės, vienas geriausių pavyzdžių yra sovietiniai laikai, kuomet visi kalbėdavo rusiškai. Daugelį žodžių naudojame iki šių dienų.. Vieni pokyčiai kalboje gali būti teigiami, kiti neigiami. Teigiami pokyčiai - tai įvairūs skoliniai iš kitų kalbų arba tarptautiniai žodžiai, tačiau dažniau kalbame apie neigiamą jų įtaką lietuvių kalbai: netaisyklingai išverstus žodžius, įvairų žargoną bei barbarizmus. Barbarizmai - tai nevartotini svetimi žodžiai, kuriems randame savų pakaitų. Šis terminas kilęs iš žodžio barbaras ,,svetimšalis; griovėjas; tamsuolis". Daugiausia barbarizmų yra atėję iš rusų kalbos. Taip pat dabar daug nevartotinų svetimybių plūsta iš vakarų - ypač anglų kalbos. Jeigu žurnalistai, politikai, kai kurių sričių specialistai pastebi, kad ne vieną jų toleruoja kaimynų kalbos (lenkų, latvių, rusų), tai bando juos laikyti tarptautiniais žodžiais, nors dažniausiai jie tokie nėra.


Turinys

  • Įvadas
  • Teigiami ir neigiami pokyčiai
  • Barbarizmai ir skoliniai
  • Anglų kalbos įtaka lietuvių kalbai
  • Apibendrinimas

Reziumė

Autorius
gabrijelee
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 2, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos nuostata daro galimybėms puoselėti ir kalbą, ir jos tarmes? Savo įžvalgas paremkite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys lavex123
Tarmė yra regioninė kalbos atmaina. Gali trintis, nusitrinti mažų šnektų ribos, tačiau regioninė kalba lieka su visais to regiono tarmių atspindžiais. Mums patiems...

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais,pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.

Literatūra Rašinys 2015 m. emilituks
Tautos kultūra - abstrakti sąvoka, tačiau visgi, kaip galėtume ją įvardyti? Tradiciniu maistu, šventėmis, tautiniais rūbais, papročiais? Ne. Svarbiausia yra kalba. Juk ji...