Humanitariniai mokslai / Literatūra

Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

1 atsiliepimas
Autorius:

Emigracija – žmonių persikėlimas iš tėvynės į kitas valstybes dėl ekonominių, politinių, religinių priežasčių. Šiandien jauni, aktyvūs žmonės masiškai išvažiuoja į kitas šalis dėl įvairiausių priežasčių. Pasak Lietuvos filosofo Leonido Donskio, mes esame aktyviausios ir žiauriausios kapitalizmo fazės visuomenė. Mes fetišuojame prekes, daiktus ir darbą. Bet ir darbą mes fetišuojame tik už jo galimus rezultatus – kaip kelią į sėkmę, galią ir karjerą, o ne kaip gyvenimo komforto dalyką. Tačiau tai ne vienintelė priežastis, kodėl mes paliekame gimtąjį kraštą. Žmogus emigruodamas protestuoja prieš nepagarbą asmeniui ir darbui, susvetimėjimą bei humaniškumo išraiškos trūkumą Lietuvoje. Pasak Kanados rašytojos Susanna Moodie, daugumoje pavydžių, emigracija yra būtinybė, ne pasirinkimas. Pavyzdžiui, žmogaus apsisprendimui išvykti iš gimtinės daro įtaką istoriniai įvykiai: karai, trėmimai, okupacija. Aš kalbu apie XX a. II pusę, kai tėvynėje įsiviešpatavo okupantai, žmones apėmė nesaugumo pojūtis: jie bet kada galėjo būti apkaltinti nepritarimu vyraujančiai sistemai, suimti bei išvežti į mirties stovyklas, nes katastrofų laikotarpiu niekam neberūpi pavienio žmogaus likimas. Stengdamiesi apsisaugoti, apsaugoti artimuosius, jie priversti palikti gimtąjį kraštą. Taigi, kokia žmogaus, palikusio tėvynę, dalia vaizduojama XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietratūroje?

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1315 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įžanga:
 • Žmogus emigruodamas protestuoja prieš nepagarbą asmeniui ir darbui, susvetimėjimą bei
 • humaniškumo išraiškos trūkumą Lietuvoje.
 • Dėstymas:
 • Katastrofų laikotarpiu, kai griūna visos ankstesnės gyvenimo normos, įprastinės moralės ir
 • žmogiškumo kategorijos, ne vienas žmogus palaužiamas morališkai ir fiziškai, užmirštamas
 • humanizmas, iškyla instinktas išgyventi (emigruoti į ,,saugias“ šalis).
 • XX a. II pusės egzodo rašytojo Antano Škėmos psichologinis romanas ,, Balta drobulė“.
 • Antanas Garšva skaudžiai išgyvena emigranto dalią: meniškos prigimties veikėjui nelemta
 • realizuoti savo gebėjimų, jis nepritampa vartotojiškoje visuomenėje, ,,patiria triukšmingą
 • minios nebylumą“ keltuve ir niekaip neranda gyvenimo prasmės ir laimės svetimame krašte.
 • Rašydamas apie anapus Atlanto esančią šalį, kurioje niekada negyveno, Antanas Šileika
 • rodo sąmoningą norą būti šalia savo atminties, kurioje tėvas dalijasi prisiminimais apie Lietuvą.
 • Antano Šileikos romanas ,,Bronzinė moteris“
 • ,,Situacija tokia, kad esu iš vietos, kuri neegzistuoja, todėl kartais atrodydavo, kad ir aš pats
 • neegzistuoju.“
 • Pabaiga:
 • Tačiau gyvenant užsienyje gali išdžiūti įkvėpimo šaltiniai, nuolat dairomasi į kraštą iš kurio
 • išvažiavai. Emigracija naikina, bet jei tavęs nesunaikins, tai tiesiog pasidarysi stipresnis. Taigi
 • emigranto dalią toli nuo tėvynės ne visada lydi sėkmė, tačiau išvažiamas užgrūdina ir padaro žmogų stipresnį.

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
puikus darbas
, 2016-04-14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
Rašinys Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Emigracija – ypatingai ryški problema šių laikų Lietuvoje. Daugelis žmonių emigruoja dėl prastų ekonominių sąlygų [...]

Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais
Referatas Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Dabar, vis sparčiau ir sparčiau vykstant globalizacijos procesams, žodis „emigracija“ linksniuojamas ne tik politikoje, žiniasklaidoje [...]

Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje
Rašinys Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje

Dar senovės graikų dramaturgas Euripdas sakė: „Didžiausia nelaimė ― savosios tėvynės netekti“. Šią nelaimę patiria [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Pirmiausia, manau, kad tikslinga būtų aptarti, kokia kalba buvo praeityje. Be abejonės visi žinome Kristijono [...]

Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje?
Referatas Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje?

Dar senovės graikų dramaturgas Euripidas sakė: „Didžiausia nelaimė ― savosios tėvynės netekti“. Emigracija yra laikoma [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Kalba – nuolat besikeičiantis reiškinys. Bėgant laikui vienus žodžius iš vartosenos išstumia kiti, kai kurie [...]

Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Anot istoriko A. Bumblausko, „Pilietiškumas – būtina tautos egzistavimo prielaida“. Tai – neatskiriama laisvos, nepriklausomos [...]

Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais

Kiekviena epocha yra kuo nors ypatinga, turinti savitų bruožų, įdomių visuomenės bei kultūros veikėjų. Šiuolaikiniam [...]

Ar verta skaityti literatūrą kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar verta skaityti literatūrą kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais

Literatūra laikoma viena iš meno rūšių, bet literatūrą kaip meną apibrėžti sunku, nes ne visada [...]