Kaip Lietuvos literatūra skatina jauno žmogaus patriotizmą? (Mažvydas, Maironis, Daukša)

3 psl. / 1010 žod.

Ištrauka

Patriotizmas lietuvių literatūroje skleidėsi dideliais siekiais ir užmojais, kuriais norėta ugdyti tėvynės piliečių patriotinę dvasią, savimonę, objektyviai vertingas savybes. Prancūzų teologas, rašytojas ir visuomenės veikėjas Žanas Batistas Lakorderas yra teigęs: „Kai tėvynė pavojuje, niekas neturi teisių, visi turi tik pareigas.“ Ši sentencija puikiai įrodo asmens pareigos jausmą tėvynės labui: ji turi būti saugoma, puoselėjama bei ginama, ir tai turi būti didelis privalumas. Vakaruose patriotizmas ilgai buvo laikomas dorybe, sveikintinu rūpinimusi savo šalies ir bendrapiliečių gerove ne kitų tautų ar šalių sąskaita. Tėvynės meilė buvo norma ir pareiga, patriotizmo stoka – apgailėtina charakterio silpnybė. Antai Levas Tolstojus tvirtino, kad karų šaknys glūdinčios patriotizme, tad, siekiant pažaboti karą, reikia sunaikinti patriotizmą. Taigi, patriotizmo idėja lietuvių literatūroje parodė įvairiapusius niuansius, kokia turi būti ištikimybė savo tėvynei. Šiandien savo kalboje pristatysiu Mažvydo, Maironio ir M. Daukšos kūrybą.

Tarp pirmųjų lietuvių šviesuolių didžiausias yra Martynas Mažvydas, nes jis įgyvendino visų jų bendrą troškimą spausdinti lietuviškas knygas. 1547 m. Karaliaučiuje išleista M. Mažvydo parengta pirmoji lietuviška knyga – „Katekizmas“ (religinis pradžiamokslis). Pirmoji lietuviška knyga – tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia. Knyga buvo skiriama ne tik pastoriams, bet ir valstiečiams. Ja buvo norima šviesti liaudį. Prakalboje priekaištaujama katalikų dvasininkams, kad jie neduoda liaudžiai į rankas biblijos. Lietuviškoje pratarmėje pabrėžiamas noras, kad knyga pasiektų kiekvieną žmogų. Mintis, kad visi religiniai raštai turi būti prieinami liaudžiai, ano meto sąlygomis buvo pažangi, nes liaudies švietimas tuomet ir tegalėjo būti religinis. Mažvydo eiliuotoji prakalba „Knygelės pačios bylo“ labai reikšminga ir kitais atžvilgiais.


Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 9, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai