Humanitariniai mokslai / Literatūra

Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę

0 atsiliepimų
Autorius:

„Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę, turi išmokti ramiai susikaupti savyje. Tik tuomet sieloje tyliai suskambės: tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima.“ - rašė Vydūnas - vienas iš tautinio atgimimo asmenybių. Jau nuo pat Lietuvos krašto susikūrimo XIII-ame amžiuje buvo puoselėjama svarbiausia idėja – nacionalinės valstybės sukūrimas ir įtvirtinimas. Nors tų laikų Lietuvos žemės, karaliaus Mindaugo dėka, buvo suvienytos į vieną valstybę, tačiau jaunai tautai teko susidurti su kitais išbandymais, siekant išsaugoti Lietuvą.

 Istoriniame kontekste lietuvių literatūra labai kentėjo, tačiau jos vaidmuo metams bėgant visuomenėje įgavo tik dar didesnę jėgą bei darėsi vis reikšmingesnė kiekvienam lietuviui. XVI-ame amžiuje, po Liublino unijos, į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ėmė skverbtis lenkų kalba ir kultūra. Vienas pirmųjų reformatų - Martynas Mažvydas – susirūpinęs lietuvių liaudies dvasine ir kultūrine būkle, į visuomenę kreipiasi žodžiais: „Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit“. 1547 -aisias metais Martynas Mažvydas parašo pirmąją lietuvišką knygą - „Katekizmą“- tai naujas tarpsnis Lietuvos kultūros istorijoje. Šis Lietuvos renesanso epochos dokumentas kvietė kovoti su pagonybės liekanomis, skatino šviesti ir kultūrinti lietuvius bei keisti tradicinę pasaulėžiūrą. 1599-aisiais metais Mikalojus Daukša iš lenkų kalbos išvertė Jokūbo Vujeko „Postilę“. Šiuo kūriniu kreipiamasi į Lietuvos sulenkėjusius didikus ir kunigus. Čia aiškinama, kad gimtoji kalba yra prigimtinė, vienijanti tautiškumą. „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ pirmą kartą buvo apibrėžta tautos sąvoka: „Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?“ Niekas iki tol Vakarų Europoje nesuformulavo tokio tikslaus tautos apibrėžimo kaip Mikalojus Daukša. Šie kūriniai buvo vieni pirmųjų padėjusių tautai formuoti valstybinę sąmonę.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1221 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

  • Pasirinkti autoriai siejami su jų laikmečio aktualijomis. Puikiai atsakyta į temą, pakankamai citatų, faktų, dalinių išvadų, yra ir meninio žodžio. Apibendrinimas: „Visa lietuvių tautos raidos istorija įamžinta literatūroje liudija apie lietuvio patriotišką dvasią. Mūsų šimtmečio literatūra gyva tais simboliais, kurie tampa meniniu universalumu ir išreiškia tiek svarbiausias amžiaus dvasines problemas, tiek ilgaamžius žmonijos ieškojimus.“

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Individo išgyvenimai kelyje į nepriklausomybę lietuvių literatūros kūriniuose
Rašinys Individo išgyvenimai kelyje į nepriklausomybę lietuvių literatūros kūriniuose

"Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę." Šie XX a. lietuvių [...]

Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje
Rašinys Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje

                Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje iš tiesų yra labai svarbus. Gamta vaizduojama dar nuo tų [...]

Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje
Rašinys Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje

Rašytojas Getė yra pasakęs : „Moterys neįveikiamos: tokios supratingos, kad neįmanoma paprieštarauti; tokios meilios, kad [...]

Suvalkijos vaidmuo Lietuvos visuomenės vystymuisi 1864 - 1904 m.
Referatas Suvalkijos vaidmuo Lietuvos visuomenės vystymuisi 1864 - 1904 m.

XIX a. Užnemunė vystėsi skirtingai nuo kitų lietuviškų gubernijų, patekusių į Rusijos imperijos sudėtį po [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Kiekvienas literatūros kūrinys, kaip ir jo autorius yra unikalus. Juk visi rašytojai turi savo stilių [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Jau nuo Antikos laikų rašytojai buvo laikomi moraliniais tautos autoritetais. Jie tarsi vedliai rodė [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Prancūzų rašytojas Andrė Morua teigė, jog „Moralinės vertybės – ne beprasmiški moralistų išvedžiojimai. Jos todėl [...]

Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių literatūroje
Rašinys Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių literatūroje

Jau Apšvietos - „proto amžiaus“ - laikotarpio filosofai iškėlė prigimtinės žmonių laisvės ir lygybės idėją [...]

Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių literatūroje (Jonas Biliūnas ir Jurgis Savickis)
Rašinys Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių literatūroje (Jonas Biliūnas ir Jurgis Savickis)

Jau nuo senų laikų, prisimenant literatūros ištakas – Antikos kūrinius ar Bibliją, žmones skirianti riba [...]

Individo ir visuomenės santykis lietuvių literatūroje (Kristijonas Donelaitis, Henrikas Radauskas, Antanas Škėma)
Rašinys Individo ir visuomenės santykis lietuvių literatūroje (Kristijonas Donelaitis, Henrikas Radauskas, Antanas Škėma)

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ individą apibūdina kaip atskirą žmogų, asmenį. Su kitais žmonėmis jį sieja [...]

Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“.  Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė
Referatas Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“. Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė

Raštai lietuvių kalba turėjo atsirasti XIV a. pab., priėmus krikščionybę, bet dėl LDK vyravusios daugiakalbystės [...]

Visuomeninių idėjų gynimas lietuvių literatūroje (Kudirka, Maironis)
Rašinys Visuomeninių idėjų gynimas lietuvių literatūroje (Kudirka, Maironis)

Lietuvių literatūrai buvo svarbios tokios vertybės kaip meilė tėvynei, gamtai, gimtajai kalbai, Lietuvos kultūrai. Buvo [...]

Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą
Paruoštukė Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą

Sodybų ir pakelių saugotojas Rūpintojėlis po truputį snūsta. Pradėjo snūduriuoti dar prieš Nepriklausomybę, 1989 metais [...]