Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Neįgaliųjų integracija Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos visuomenė patiria kardinalių pokyčių. Lygių teisių pagrindu siekiama sudaryti galimybes visiems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime. Žmonių su negale dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybių sukūrimas tapo iššūkiu besikuriančiai demokratijai Lietuvoje. Pradėjus įgivendinti neįgaliųjų socialinės integracijos idėjas Lietuvoje 1990 metais ir ligi šiol skiriamas didelis dėmesys fizinės aplinkos pritaikymui, taip pat psicosocialiniams veiksniams- žmonių be negalės nuostatoms neįgaliųjų atžvilgiu keisti. Tačiau ligi šiol mažai dėmesio skiriama paties asmens su negale, kaip aktyvaus veikėjo, galimybėms daryti įtaką savo situacijai.

                      Lietuvoje prieš septybiolika metų visuomenės iniacityva inspiruotas neįgaliųjų ugdymo klausimų sprendimas sukėlė palankių pokyčių. Vaikams su negale leista gyventi savo šeimose, sudarytos sąlygos mokytis bendruomenės aplinkoje – mokykloje. LR Konstitucijos 41 str. įtvirtina visų vaikų iki 16 metų (neišskiriant ir sutrikusio intelekto vaikų) privalomąjį mokslą, kurį turi užtikrinti minėtų vaikų tėvai, globėjai, rūpintojai ar valstybė. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimus reglamentuoja 1991 m. LR Švietimo įstatymas bei 1998 m. LR Specialiojo ugdymo įstatymas, kurio paskirtis – konkrečiai apibrėžti specialiųjų poreikių asmenų švietimo bei ugdymo organizavimo pagrindus, tvarką bei sąlygas. Taip pat priimti įstatymai, reglamentuojantys neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes: LR Invalidų socialinės integriacijos įstatymas (1991, 1998). Jis apibrėžia specialiųjų poreikių vaikų teisę būti ugdomiems ugdymo institucijose, esančiose arčiausiai jų gyvenamosios vietos, pagal tėvų pasirinkimą bei pageidavimą; LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2004); Specialiojo ugdymo įstatymas (1998) ir kiti norminiai aktai, parengtos alternatyvios programos ir vadovėliai, humanizuojama aplinka ir būstas sudaro galimybę negalę turintiems asmenims įgyti profesiją ir integruotis į visuomenę.

Darbo tipas:
Apimtis:
923 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę
Referatas Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę

Negalios vaikas yra vaikas, turintis įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų, nustatytų vaiko [...]

LGBT bendruomenės narių integracija Lietuvos visuomenėje
Referatas LGBT bendruomenės narių integracija Lietuvos visuomenėje

  LGBT – lezbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai asmenys. Kai kur prie šio trumpinio dar yra pridedamas [...]

Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose

Neretai sutrinkame sutikę neįgalų žmogų, nes nežinome, kaip su juo bendrauti, bijome jį įžeisti arba [...]

Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse
Referatas Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse

Sveiki žmonės, žvelgdami į neįgaliuosius, jaučia jiems gailestį ir užuojautą, bando jiems pagelbėt, tuo tik [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]

Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose

Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, susirgimas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę
Rašinys Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę

1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę šalis perėjo į naują gyvenimo būvį. Paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti [...]

Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus
Diplominis darbas Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus

Temos aktualumas. Viena aktualiausių problemų - negalės fenomenas - yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija.

Kalėjusių asmenų socialinė integracija
Referatas Kalėjusių asmenų socialinė integracija

Winston’as Churchill’is yra pasakęs, kad “apie visuomenę galima spręsti iš jos požiūrio į kalėjimus”. Tačiau [...]

Visuotinė integracija ir internacionalizacija
Referatas Visuotinė integracija ir internacionalizacija

INTEGRACIJA – daugiaprasmė bei įvairiai aiškinama sąvoka, bendriausiai nusakoma kaip atskirų dalių, elementų jungimasis, susiliejimas [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]