Pasirinkite temą ir parenkite 5-7 minučių pranešimą, pristatantį apysaką „Sename dvare“ (savo teiginius pagrįskite citatomis): lietuvybės gynimas, sulenkėjusio dvaro kritika; auklėjimo idėjos

1 psl. / 837 žod.

Ištrauka

„Sename dvare“ – XXa. pr. reikšmingiausias ir įdomiausias Šatrijos Raganos kūrinys, kuriame aiškiai matomi ir jaučiami neoromantizmo bruožai. Ši apysaka tarsi pačios autorės gyvenimas išdėstytas knygoje, kurioje galima įžvelgti nemažai autobiografinių faktų. Kūrinio pagrindinės veikėjos – Mamatė ir jos mylima duktė Irusia, šios dvi veikėjos pasikeisdamos pasakoja istorija, kuri nėra vientisa, bet dėliojasi iš daug nedidelių epizodų, kuris kiekvienas turi savo temą, idėją, kūriniui suteikia spalvų bei yra reikšmingas skaitytojui. Taigi kokios temos yra nagrinėjamos šiame Šatrijos Raganos kūrinyje ir kaip atskleidžiamas jų aktualumas?

                             Visų pirma, kūrinyje labai svarbus yra tautinės tapatybės kūrimas ir gaivinimas. Pati rašytoja visą savo gyvenimą buvo patriotė, įkūrusi lietuvišką mokyklą bei prisidėjusi prie nelegalios lietuviškos spaudos platinimo, taigi nenuostabu, kad jos kūrinyje atsispindi būtent ši tema. Mamatė taip pat buvo patriotė, kuri be pasigailėjimo kritikavo sulenkėjusį dvarą, jautė gailestį tiems, kurie sekė lenkiškųjų ponų pėdomis(„Gaila man jų. Gaila man visų juokingų žmonių. Kodėl tie mūsų bajorai yra tokie juokingi? Daugiausia dėl to, kad taip kalba lenkiškai.“). Be to, ji gynė lietuvybę ir gerbė visus, kurie taip pat stengėsi tai daryti. (Svarbus Paulinos vestuvių epizodas; „Vestuvėse buvo vienas vaistininkas iš Maskvos. Padeklamavo lietuviškas patriotiškas eiles, girdėjau jį lietuviškai kalbant su draugu, dėl to sudomino jis mane ir kalbėjau su juo. Papasakojo, kad Maskvoje esąs susidaręs lietuvių patriotų būrelis. Kaip tat gražu!“ ).


Reziumė

Autorius
rašytoja
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 1, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
1 psl.

Susiję darbai