Ekonomika ir verslas / Logistika

Muitinės procedūros

0 atsiliepimų
Autorius:
Nei viena iš šiuolaikinių valstybių, nors ir turėdamas didžiulius gamtinius išteklius, išvystytą pramonę ir žemės ūkį, negalėtų egzistuoti neprekiaudama su kitomis šalimis. Jau XV – XVI amžiuje buvo pradėtos kurti pirmosios tarptautinės prekybos teorijos, kurios bandė paaiškinti prekybos tarp šalių priežastis ir tarptautinės prekybos teikiamą naudą. Nors skirtingos tarptautinės prekybos teorijos akcentuoja skirtingus veiksnius įtakojančius gamybą ir prekybą, tačiau visos jos vienaip ar kitaip patvirtino faktą, jog šalims naudinga gaminti ir eksportuoti prekes, kurios pasaulinėje rinkoje paklausios dėl savo kainos ir kokybės, o importuoti prekes, kurias gaminti šalyje nenaudinga (Zdanevičius, 2012).
Tarptautinė prekyba yra sudėtingas procesas, labai įtakojantis kiekvienos šalies pramonės vystymąsi, BVP pokyčius, kainų ir pragyvenimo lygį, todėl kiekviena šalis, naudodama įvairius užsienio prekybos reguliavimo instrumentus, stengiasi valdyti šį procesą. Tokia valstybės veikla vadinama šalies vykdoma užsienio prekybos politika. Pasaulyje vyrauja dvi svarbiausios šios politikos formos – laisvoji politika ir protekcionizmas. Pagal Bernatonytę (2011), „laisvoji prekyba – tai valstybės ekonominė politika, kai be jokių muitų ir suvaržymų visos šalys naudojasi tarptautinio teritorinio gamybos specializavimo privalumais“. Priešinga yra protekcionizmo esmė – „tai valstybės ekonominė politika, siekiant apsaugoti nacionalinę ekonomiką nuo kitų šalių konkurencijos: imami muitai, teikiamos subsidijos nacionaliniam ūkiui vystyti, kitais būdais apribojamas prekių judėjimas“. Nors išsivysčiusių industrinių pasaulio valstybių įtakoje stengiamasi tarptautinę prekybą kreipti laisvosios prekybos link, svarūs ir protekcionizmo šalininkų argumentai – vietinės gamybos apsauga, nedarbo mažinimas, naujų pramonės šakų apsauga, kultūrinio palikimo (tradicinių verslų) išsaugojimas. Dauguma pasaulio valstybių formuoja savo užsienio prekybos politika įvairiai derindamos šias abi prekybos politikos formas ir tuo siekdamos teigiamo prekybos balanso, t.y. ribodamos importą ir skatindamos eksportą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3727 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MUITINĖS, KAIP VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS, ĮTAKA PREKYBAI2
 • 2. MUITINĖS PROCEDŪROS4
 • 2.1 Muitinės procedūrų charakteristikos4
 • 2.2 Išleidimas į laisvą apyvartą5
 • 2.3 Muitinis tranzitas5
 • 2.4 Muitinis sandėliavimas6
 • 2.5 Laikinas įvežimas perdirbti8
 • 2.6 Muitinės prižiūrimas perdirbimas9
 • 2.7 Laikinas įvežimas10
 • 2.8 Laikinas išvežimas perdirbti11
 • 2.9 Laikinas išvežimas12
 • 2.10 Eksportas13
 • 3. IŠVADOS14
 • 4. LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu
Diplominis darbas Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje yra akivaizdūs globalizacijos reiškiniai, kai nacionalinis verslas tampa [...]

Atsiskaitymų akredityvais procedūra
Referatas Atsiskaitymų akredityvais procedūra

Pastaruoju metu Lietuvoje itin sparčiai plečiasi ūkio subjektų komerciniai santykiai su užsienio ūkio subjektais, didėja [...]

Žmoniškųjų išteklių valdymo procedūros
Referatas Žmoniškųjų išteklių valdymo procedūros

Žmoniškieji ištekliai plačiąja prasme, tai šalies gyventojai, darbo ištekliai ir siaurąja prasme, tai darbo jėga.

Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą
Referatas Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą

Įvadas Aktualumas. Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos (ES) [...]

Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas
Referatas Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas

Įvadas   Mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių [...]

Ilgalaikio materialiojo turto detalios procedūros
Prezentacija Ilgalaikio materialiojo turto detalios procedūros

•Darbo tikslas – paruošti detalias ilgalaikio materialiojo turto audito procedūras. •Darbo uždaviniai: 1.Išskirti esminius ilgalaikio [...]

Muitinės sandėlių tipai
Referatas Muitinės sandėlių tipai

Logistikoje sandėliavimas suprantamas žymiai plačiau nei krovinių [...]

Klaipėdos teritorinė muitinė, jos funkcijos, struktūra . Muitinės įtaka uosto veiklai.
Referatas Klaipėdos teritorinė muitinė, jos funkcijos, struktūra . Muitinės įtaka uosto veiklai.

Lietuvos Respublikos muitinė tai valstybės institucija, atsakinga už muitų ir kitų pasienyje mokamų [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti
Prezentacija Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto [...]

Pokyčių valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Pokyčių valdymas organizacijoje

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių [...]

Firmos samprata
Prezentacija Firmos samprata

Skaidrėse nagrinėjami firmos, organizacijos, įmonės apibrėžimai. Jie lyginami ir analizuojami. 10 skaidrių.

Gaminių kainų nustatymas
Prezentacija Gaminių kainų nustatymas

Išsamus darbas, kurį sudaro 30 skaidrių. Didžiausias dėmesys skiriamas savikainos apskaičiavimui ir kainodaros principams.

Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija
Prezentacija Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija

Darbą sudaro 18 skaidrių.