Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą

26 psl. / 5818 žod.
Darbas skirtas apžvelgti muitinės ir verslo bendradarbiavimo galimybes, siekiant plėtoti tarptautinę prekybą. Apžvelgiama Lietuvos ir užsienio valstybių padėtis, galimybės plėtoti prekybą per muitines. Nes tarptautinėje prekyboje muitinė vykdo labai svarbią veiklą, be kurios nebūtų galima įsivaizduoti saugios ir teisingos laisvosios rinkos ir prekybos tarp įvairių pasaulio šalių. Ji užtikrina ir gina tarptautinės prekybos sąlygas ir saugų judėjimą tarp gamintojų, jų prekių ir prekių pirkėjų. Verslo plėtra yra neišvengimas procesas, kurį tarptautinė prekyba tik dar labiau sustiprina. Tokie veiksniai, kaip: globalizacijos procesas, naujos technologijos, naujos žinios, verslui bei tarptautinei prekybai atveria vis naujas galimybes. Darbas buvo įvertintas puikiai.

Ištrauka

Įvadas

Aktualumas. Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos (ES) visuomenę, aplinką, finansinius interesus bei rinką nuo įtakos, kurią daro neteisėta tarptautinė prekyba. Tai užtikrinama suteikiant palankias sąlygas teisėtam verslui . Norint įgyvendinti šia misiją svarbų vaidenį atlieka partnerystės plėtojimas. O partnerystė, viena iš svarbiausių Lietuvos muitinės vertybių, kuri yra tinkamas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ir ES institucijomis, taip pat kitų valstybių muitinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kaip ir atviras bendravimas su verslu, tarpusavio pasitikėjimo skatinimas, tinkamų sąlygų teisėtam verslui suteikimas bei pačio verslo pagalba muitinei, kuri vykdo savo funkcijas dar muitinės pareigūnų komandinis darbas, pasitikėjimas vieni kitais, tarpusavio pagarba ir atvirumas, vieningos institucijos kultūros kūrimas ir puoselėjimas (Laurinavičius ir kt., 2014).

Tikslas - išsiaiškinti muitinės bei verslo bendradarbiavimą tarptautinėje prekyboje.Uždaviniai 1. Išanalizuoti muitinės veiklą tarptautinėje prekyboje.2. Įvertinti verslo plėtros galimybes tarptautinėje prekyboje.3. Atskleisti muitinės ir verslo bendradarbiavimo galimybes tarptautinėje prekyboje.Metodai - mokslinės literatūros analizė.

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Muitinė ir tarptautinė prekyba4
  • 2. Verslo plėtros galimybės tarptautinėje prekyboje9
  • 2.1. Prekyba su Europos sąjunga ir trečiosiosmis šalimis13
  • 3. Muitinės ir verslo bendradarbiavimo galimybės tarptautinėje prekyboje16
  • Išvados22
  • Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
abrikosinee
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.12
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 30, 2016
Apimtis
26 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lietuvos ir užsienio prekybos tendencijos

Logistika Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Darbo tema nėra nauja, bet dažnai autorių yra nagrinėjama Lietuvos užsienio prekybos tendencijos, tačiau plačiau nėra išanalizuotos Lietuvos ir užsienio prekybos tendencijos.

Sandėliavimo optimizavimas prekybos įmonėje

Logistika Referatas darbaidarbeliai
Lietuvoje sparčiai auga koոkuruojaոčių įmoոių skaičius. Šiomis ԁieոomis, esaոt ոegailestiոgai koոkureոcijai labai suոku įsitvirtiոti bei išlikti ir seոai veikiaոčioms įmoոėms, ir...