Sandėliavimo veiklos tobulinimas UAB "Vilniaus kooperacijos prekyba"

20 psl. / 4239 žod.

Ištrauka

Darbe yra suformuluoti pagrindiniai sandėliavimo veiklos aspektai ir jų problematika. Numatytas darbo tikslas – išanalizavus pagrindinius sandėliavimo veiklos aspektus pritaikyti juos analizuojamai įmonei siekiant patobulinti jos sandėliavimo veiklą. Tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai, kuriuos norint įgyvendinti reikėjo išanalizuoti Lietuvos ir užsienio autorių literatūrą.

Teorinės medžiagos analizė parodė medžiagų priėmimo ir išsiuntimo proceso eigos efektyvumą, tinkamos technikos pasirinkimo suteikiamus privalumus, analizuota atsargų kontrolė sandėliuose, optimalaus prekių užsakymo nustatymo dydis ir informacinės technologijos. Taip pat buvo nagrinėta atsargų apskaita sandėliuose, bei inventorizavimo proceso eigos optimalumas.

Praktinėje dalyje buvo išanalizuotas UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ priklausančios parduotuvės „Senukai“ prekių priėmimo ir išsiuntimo procesas, jo problematika ir nustatytas galimas sprendimo būdas. Atlikus materialų ir informacinių srautų analizę parduotuvės sandėlyje buvo padaryta išvada, jog plečiant savo veiklą šiuo aspektu įmonė turėtų pakeisti savo vykdomą politiką. Taip pat buvo nagrinėtas inventorizavimo proceso efektyvumas bei nustatyti šio proceso tobulinimo būdai.

Darbo pabaigoje suformuluotos sandėliavimo veiklos tobulinimo išvados ir pasiūlymai, į kuriuos įmonei rekomenduojama atsižvelgti norint optimizuoti savo veiklą.


Turinys

 • Santrauka4
 • Įvadas5
 • 1. DARBO OBEJKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA6
 • 2. SANDĖLIAVIMO VEIKLOS TOBULINIMO TEORIJOS ANALIZĖ8
 • 2.1 Medžiagų priėmimas ir jų išsiuntimas8
 • 2.2 Atsargų kontrolė sandėliuose10
 • 2.3 Gabenimo sandėlyje kiekio ir vertybės apskaita, inventorizavimas12
 • 3. SANDĖLIAVIMO VEIKLOS TOBULINIMAS UAB „VILNIAUS KOOPERACIJOS PREKYBA“ PRAKTINĖ ANALIZĖ14
 • 3.1 Prekių priėmimo ir išsiuntimo operacijų vykdymas14
 • 3.2 Materialų ir informacinių srautų judėjimas sandėlyje16
 • 3.3 Inventorizacijos proceso analizė17
 • Išvados ir pasiūlymai19
 • Literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
edvinculis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Sandėliavimas

Logistika Referatas 2012 m. giedrer
Pastaruoju metu visame pasaulyje, o ypač Lietuvoje, vis aktualesnė tampa prekės įpakavimo strategija. Gamintojai yra suinteresuoti parduoti kuo didesnį prekių skaičių, ir kad...

UAB ,,X" baldų sandėliavimo sistema

Logistika Referatas 2014 m. vaidute123
Nusakoma pagrindinės sandėliavimo sistemos būdai. Sandėliavimo įrankiai, prietaisai, logistikos metodai. Akcentuojama taip pat personalas ir jų pareigybės.

Klientų logistinio aptarnavimo tobulinimas

Logistika Diplominis darbas 2016 m. eglu567
Bakalauro baigiamajame darbe analizuojama analizuojama UAB klientų nuomonė, kaip jie vertina bendrovės logistinį aptarnavimą. Norinti išlikti konkurencinėje rinkoje ir plėtoti įmonės paslaugų ratą,...

UAB „EUGESTA“ sandėlio veiklos analizė

Logistika Kursinis darbas 2018 m. kotrynav
Temos aktualumas. Šiuolaikinės įmonės neišsiverčia be didesnio ar mažesnio sandėlių ūkio, taigi sandėliavimo logistika šiuo metu pakankamai aktuali tema, suteikianti daug informacijos apie...