Ekonomika ir verslas / Logistika

UAB "X" sandėliavimo procesų tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas – pasirinkta tema yra labai aktuali šiuolaikinei įmonei. Tinkami sandėlių valdymo metodai padeda efektyviau valdyti jį, sumažėja darbo resursai, be to pagerėja prekių srautai. Visa tai padeda siekti aukštesnių įmonės rezultatų, o tai reiškia ir didesnį pelną.

Darbo problema – patiriami įmonės nuostoliai dėl netinkamų sandėliavimo procesų ir iš jų kylančių klaidų.

Darbo tikslas – susipažinti su verslo įmonių logistikos veikla, procesų valdymu, verslo valdymo sistemomis, išanalizuoti logistikos procesus įmonėje bei surasti probleminių situacijos sprendimo alternatyvas.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti informaciją apie UAB „Ruptela“.
 2. Aprašyti įmonės logistikos procesų valdymą.
 3. Nustatyti įmonės problemines situacijas ir pateikti jų sprendimo būdus.

Darbo objektas  - UAB „Ruptela“ sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimo būdai.

Darbo metodai – kursiniame darbe yra naudojami daugelis metodų. Visų pirma buvo analizuojama iš įmonės gauta informacija, taip pat pateikta apklausa kompanijos darbuotojams. Pagelbėjo ir bibiliotekos išteklių naudojimasis, informacijos paieška internete. Buvo atlikta ekonominė, teisinių dokumentų analizė, nagrinėjama verslo valdymo sistema.  

Darbo struktūra –  kursinis darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmojoje darbo dalyje pateikta esminė informaciją apie įmonę. Antroje dalyje aprašyta logistikos procesų analizė. Joje pristatomos logistikos veiklos, aptariami teisiniai dokumentai, išanalizuojama įmonėje naudojama verslo valdymo sistema bei atliekama simuliacinė krovinio pervežimo situacija. Projektinėje darbo dalyje yra pateikiami atlikto tyrimo rezultatai. Taip pat nustatomi įmonės procesų optimizavimo variantai, įmonės plėtros galimybė bei trys probleminės situacijos sprendimo alternatyvos. Pabaigoje suformuluotos išvados ir pasiūlymai bei pateikti reikalingi priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5111 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ6
 • 1.1. Įmonės pristatymas6
 • 1.2. Valdymo struktūra7
 • 1.3. Konkurencinė aplinka8
 • 1.4. Ekonominė veiklos analizė8
 • 1.5. Įmonės rinkodara11
 • 2. ĮMONĖS LOGISTIKOS PROCESŲ VALDYMAS13
 • 2.1. Logistikos veiklos įmonėje bei naudojami dokumentai13
 • 2.2. Įmonės veiklą reglamentuojantys teisiniai dokumentai13
 • 2.3. Verslo valdymo sistema ir jos funkcijos14
 • 2.4. Krovinio pervežimo simuliacinė situacija16
 • 3. PROJEKTINĖ DALIS19
 • 3.1. Tyrimo metodika19
 • 3.2. Tyrimo rezultatai19
 • 3.3. Įmonės procesų optimizavimo variantai21
 • 3.4. Įmonės plėtros galimybės22
 • 3.5. Probleminės situacijos sprendimo alternatyvos23
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI26
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“
Diplominis darbas Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Per paskutiniuosius metus daugelio šalių prekybos organizavime ir valdyme įvyko ryškūs pokyčiai. Įvairios įmonės ir [...]

Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas
Referatas Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas

Įvadas   Mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

Sandėliavimo veiklos tobulinimas UAB
Kursinis darbas Sandėliavimo veiklos tobulinimas UAB "Vilniaus kooperacijos prekyba"

Darbe yra suformuluoti pagrindiniai sandėliavimo veiklos aspektai ir jų problematika. Numatytas darbo tikslas – išanalizavus [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Viešbučio ,,Promenada” planavimo proceso tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Viešbučio ,,Promenada” planavimo proceso tobulinimo galimybės

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Kad organizacija [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą [...]

Sandėliavimas
Referatas Sandėliavimas

Pastaruoju metu visame pasaulyje, o ypač Lietuvoje, vis aktualesnė tampa prekės įpakavimo strategija. Gamintojai yra [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

UAB ,,X
Referatas UAB ,,X" baldų sandėliavimo sistema

Įvadas Temos aktualumas. Baldų sandėlis įkurtas 2008m., tai viena iš daugelio įmonių kurios ne tik [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Naujos idėjos
Verslo planas Naujos idėjos "Travel Buddy" įgyvendinimo procecai

ĮVADAS Darbo aktualumas: Konkurencija rinkoje tokia stipri ir dinamiška, kad kiekvienos įmonės išlikimas priklauso nuo to [...]

Gamybos proceso tobulinimas
Diplominis darbas Gamybos proceso tobulinimas

Dvidešimt pirmajame amžiuje mes susiduriame su [...]

Atsiskaitymų akredityvais procedūra
Referatas Atsiskaitymų akredityvais procedūra

Pastaruoju metu Lietuvoje itin sparčiai plečiasi ūkio subjektų komerciniai santykiai su užsienio ūkio subjektais, didėja [...]

Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas
Tyrimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra respublikinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti [...]