UAB "X" sandėliavimo procesų tobulinimas

27 psl. / 5111 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas – pasirinkta tema yra labai aktuali šiuolaikinei įmonei. Tinkami sandėlių valdymo metodai padeda efektyviau valdyti jį, sumažėja darbo resursai, be to pagerėja prekių srautai. Visa tai padeda siekti aukštesnių įmonės rezultatų, o tai reiškia ir didesnį pelną.

Darbo problema – patiriami įmonės nuostoliai dėl netinkamų sandėliavimo procesų ir iš jų kylančių klaidų.

Darbo tikslas – susipažinti su verslo įmonių logistikos veikla, procesų valdymu, verslo valdymo sistemomis, išanalizuoti logistikos procesus įmonėje bei surasti probleminių situacijos sprendimo alternatyvas.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti informaciją apie UAB „Ruptela“.
 2. Aprašyti įmonės logistikos procesų valdymą.
 3. Nustatyti įmonės problemines situacijas ir pateikti jų sprendimo būdus.

Darbo objektas  - UAB „Ruptela“ sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimo būdai.

Darbo metodai – kursiniame darbe yra naudojami daugelis metodų. Visų pirma buvo analizuojama iš įmonės gauta informacija, taip pat pateikta apklausa kompanijos darbuotojams. Pagelbėjo ir bibiliotekos išteklių naudojimasis, informacijos paieška internete. Buvo atlikta ekonominė, teisinių dokumentų analizė, nagrinėjama verslo valdymo sistema.  

Darbo struktūra –  kursinis darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmojoje darbo dalyje pateikta esminė informaciją apie įmonę. Antroje dalyje aprašyta logistikos procesų analizė. Joje pristatomos logistikos veiklos, aptariami teisiniai dokumentai, išanalizuojama įmonėje naudojama verslo valdymo sistema bei atliekama simuliacinė krovinio pervežimo situacija. Projektinėje darbo dalyje yra pateikiami atlikto tyrimo rezultatai. Taip pat nustatomi įmonės procesų optimizavimo variantai, įmonės plėtros galimybė bei trys probleminės situacijos sprendimo alternatyvos. Pabaigoje suformuluotos išvados ir pasiūlymai bei pateikti reikalingi priedai.


Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ6
 • 1.1. Įmonės pristatymas6
 • 1.2. Valdymo struktūra7
 • 1.3. Konkurencinė aplinka8
 • 1.4. Ekonominė veiklos analizė8
 • 1.5. Įmonės rinkodara11
 • 2. ĮMONĖS LOGISTIKOS PROCESŲ VALDYMAS13
 • 2.1. Logistikos veiklos įmonėje bei naudojami dokumentai13
 • 2.2. Įmonės veiklą reglamentuojantys teisiniai dokumentai13
 • 2.3. Verslo valdymo sistema ir jos funkcijos14
 • 2.4. Krovinio pervežimo simuliacinė situacija16
 • 3. PROJEKTINĖ DALIS19
 • 3.1. Tyrimo metodika19
 • 3.2. Tyrimo rezultatai19
 • 3.3. Įmonės procesų optimizavimo variantai21
 • 3.4. Įmonės plėtros galimybės22
 • 3.5. Probleminės situacijos sprendimo alternatyvos23
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI26
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
karolisci
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 12, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Sandėliavimas

Logistika Referatas 2012 m. giedrer
Pastaruoju metu visame pasaulyje, o ypač Lietuvoje, vis aktualesnė tampa prekės įpakavimo strategija. Gamintojai yra suinteresuoti parduoti kuo didesnį prekių skaičių, ir kad...

UAB ,,X" baldų sandėliavimo sistema

Logistika Referatas 2014 m. vaidute123
Nusakoma pagrindinės sandėliavimo sistemos būdai. Sandėliavimo įrankiai, prietaisai, logistikos metodai. Akcentuojama taip pat personalas ir jų pareigybės.

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Logistika Diplominis darbas 2009 m. elniukas
Pagrindinis šio baigiamojo darbo tikslas-išanalizuoti įmonės “Mabivil” logistikos veiklos organizavimą ir optimizuoti šią veiklą, o taip pat pasiūlyti galimus veiklos gerinimo metodus bei...

UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

Logistika Diplominis darbas 2011 m. guoba
Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą, reikiamu laiku. Todėl šiandien logistikos...

UAB „X“ vežimo maršrutų analizė ir tobulinimas

Logistika Kursinis darbas 2016 m. arminas
Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje apžvelgiama transporto logistika teoriniu aspektu: apibrėžiamos logistikos, jos sistemų ir transporto logistikos sampratos, pateikiama informacija apie...