Ekonomika ir verslas / Logistika

Klientų logistinio aptarnavimo tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Nuolat besiplečiant paslaugų rinkai, įmonėms svarbu neatsilikti nuo konkurentų ar būti priekyje jų. Norint pritraukti lojalų klientą įmonės teikiamoms paslaugoms, vienas iš svarbiausių veiklos aspektų – aptarnavimas. Augant vartotojų poreikiams keliami vis didesni reikalavimai ir vis didesnis dėmesys skiriamas klausimams, susijusiems su aptarnavimo kokybe. Įmonių, užsiimančių skirtinga veikla, požiūris į klientų aptarnavimą yra skirtingas, bet svarbus. Ne išimtis - logistinę veiklą vykdančios įmonės. Kas yra logistinis aptarnavimas, ką klientas gauna, ko klientui reikia, ar kliento lūkesčiai patenkinami? Remiantis R. Palšaičiu (2007), klientų aptarnavimo lygis turi tiesioginės įtakos ne tik firmos pajėgumui konkuruoti rinkoje, jos logistinėms išlaidoms, bet ir firmos veiklos pelningumui. Norint tai įgyvendinti, būtina išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina esamą logistinio aptarnavimo kokybę ir ar ji atitinka esamus poreikius, taip pat reikalinga nustatyti ir tai, ko vartotojai tikisi, t. y. kokie jų lūkesčiai dar neįgyvendinti. Kadangi ne visada pavyksta tinkamai užtikrinti pageidaujamą aptarnavimo kokybę, yra svarbu ieškoti tinkamų būdų ją tobulinti. Šių rodiklių nustatymui įvairūs mokslininkai siūlo atlikti marketingo tyrimus, paremtus tam tikrais aptarnavimo elementų modeliais ir atitinkamais aptarnavimo kokybės tyrimo instrumentais. Tyrimų rezultatai, atsižvelgiant į gautus vartotojų logistinio aptarnavimo suvokimo įvertinimus, atskleidžia įmonėms jų aptarnavimo kokybės spragas ir suteikia kryptį tobulėjimui.

Įvertinus konkurencijos, besiplečiančio logistikos verslo bei siūlomų paslaugų populiarinimo aspektus, akivaizdu, kad logistinio aptarnavimo reikšmės nagrinėjimas tokias paslaugas teikiančioje įmonėje yra aktualus. Aptarnavimo tyrimas logistikos organizacijoje svarbus ne tik atsižvelgiant į realijas, bet ir todėl, kad joje logistinis aptarnavimas nebuvo iki šiol tirtas. Reziumuojant galima teigti, jog šis tyrimas logistikos sferoje padės atskleisti tobulintinas sritis bei imtis priemonių gerinant aptarnavimo kokybę išlikti konkurencinėje rinkoje ir plėtoti įmonės paslaugų ratą, pritraukiant paslaugų vartotojus rinktis būtent šią įmonę.

Darbo problema. Kaip patobulinti įmonės logistinį aptarnavimo lygį.

Darbo objektas. Įmonės logistinio aptarnavimo kokybės vertinimas.

Darbo tikslas. Įvertinti UAB „CL Logistic“ logistinį klientų aptarnavimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Palyginti lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą logistinio aptarnavimo aspektais;
 2. Pateikti UAB „CL Logistic“ charakteristiką;
 3. Įvertinti UAB „CL Logistic“ logistikos aptarnavimą, remiantis klientų nuomonėmis;
 4. Parengti įmonės logistinio klientų aptarnavimo gerinimo planą.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir jos apibendrinimas.
 • Anketinė vartotojų apklausa, statistinis duomenų apdorojimo metodas, sisteminimas bei apdorojimas grafiškai.
 • Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojamas kokybinis tyrimo metodas.

Darbo struktūra. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas bei priedai. Taip pat darbe pateikiama santraukos lietuvių bei anglų kalbomis. Pirmojoje darbo dalyje aprašoma logistika teoriniu apsketu bei klientų logistinio aptarnavimo esmė. Antrojoje dalyje atliekamas empirinis tyrimas – anketinė apklausa – darbo tikslui pasiekti ir įvertinama UAB „CL Logistic“ klientų logistinis aptarnavimas. Darbe panaudota 24 literatūros šaltiniai, iš jų 17 lietuvių autorių ir 7 užsienio autorių. Darbo apimtis 43 puslapiai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9482 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. LOGISTINIS KLIENTŲ APTARNAVIMAS TEORINIU ASPEKTU8
 • Logistikos samprata ir raida8
 • Logistikos ir marketingo sąsaja aptarnaujant klientą9
 • Logistinis klientų aptarnavimas11
 • Priešsandorinis aptarnavimo modelis12
 • Sandorinis aptarnavimo modelis13
 • Posandorinis aptarnavimo modelis14
 • 2. TYRIMO DIZAINAS17
 • Tyrimo metodika ir organizavimas17
 • UAB „CL Logistic“ charakteristika18
 • UAB „CL Logistic“ klientų logistinio aptarnavimo vertinimas19
 • Priešsandorinis aptarnavimo modelis19
 • Sandorinis aptarnavimo modelis21
 • Posandorinis aptarnavimo modelis25
 • 3. UAB „CL LOGISTIC“ KLIENTŲ LOGISTINIO APTARNAVIMO TOBULINIMAS28
 • UAB „CL Logistic“ klientų logistinio aptarnavimo tobulinimo planas28
 • UAB „CL Logistic“ tobulinimo plano tikėtinas efektyvumas31
 • IŠVADOS37
 • LITERATŪRA39
 • PRIEDAI41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
Kursinis darbas UAB “Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimas

Šiame darbe nagrinėjama tema yra aktuali visiems turintiems automobilį, nes ateinant laikui automobilis sugenda ir [...]

AB SEB banko Martyno Mažvydo skyriaus klientų aptarnavimo tobulinimas
Kursinis darbas AB SEB banko Martyno Mažvydo skyriaus klientų aptarnavimo tobulinimas

Norint, kad paslaugų įmonė šiuolaikiniame verslo pasaulyje būtų sėkminga, neginčijamai svarbu yra ne tik teikti [...]

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas.Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“
Diplominis darbas Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Per paskutiniuosius metus daugelio šalių prekybos organizavime ir valdyme įvyko ryškūs pokyčiai. Įvairios įmonės ir [...]

Pardavimo psalaugas teikiančios įmonės klientų aptarnavimo standartas
Referatas Pardavimo psalaugas teikiančios įmonės klientų aptarnavimo standartas

Kiekviena pardavimo paslaugas teikianti įmonė turi savo kliento aptarnavimo standartą, t. y. vadovaujasi savais pardavėjo [...]

Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas
Diplominis darbas Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas

Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis organizacijos tampa lyderėmis suprasdamos klientų poreikius ir priimdamos sprendimus, teikiančius klientams pasitenkinimą [...]

Praktikos ataskaita „Swedbank“ Palangos klientų aptarnavimo centre
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita „Swedbank“ Palangos klientų aptarnavimo centre

AB „Swedbank“ yra vienas pirmaujančių komercinių bankų mūsų šalyje. Šis bankas teikia visas bankines paslaugas [...]

Klientų aptarnavimo kokybė viešajame sektoriuje
Kursinis darbas Klientų aptarnavimo kokybė viešajame sektoriuje

Viešosios paslaugos ar tai švietimo įstaigos, ar tai [...]

Klientų aptarnavimo mokomosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Klientų aptarnavimo mokomosios praktikos ataskaita

Klientų aptarnavimo mokomąją praktiką atlikau Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Šios praktikos metu pritaikiau žinias ir lavinau [...]

Klientų aptarnavimo įgūdžių mokomosios praktikos
Praktikos ataskaita Klientų aptarnavimo įgūdžių mokomosios praktikos "X" įmonėje ataskaita

Mokomoji praktika yra svarbi visiems [...]

Olandijos, Kinijos, JAV, Turkijos, Lenkijos klientų aptarnavimo ypatumai
Prezentacija Olandijos, Kinijos, JAV, Turkijos, Lenkijos klientų aptarnavimo ypatumai

—Tarpkultūrinė komunikacija - keitimosi informacija procesas tarp žmonių, atstovaujančių skirtingoms kultūroms. —Žmonės, priklausantys skirtingoms kultūroms, skirtingai vertina išsilavinimo, pareigų [...]

Olandijos, Kinijos, JAV, Turkijos ir Lenkijos šalių klientų aptarnavimo ypatumai
Referatas Olandijos, Kinijos, JAV, Turkijos ir Lenkijos šalių klientų aptarnavimo ypatumai

         Šiomis dienomis, kuomet gyvename judriame, moderniame, technologijų ir globalizacijos paveiktame pasaulyje sunku būtų įsivaizduoti [...]