UAB "X" transportavimo tobulinimas

44 psl. / 8800 žod.

Ištrauka

 1. Transportas – svarbi šalies ūkio šaka, kuri apima krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Ekonominiu požiūriu transportas yra vienas svarbiausių gamybos proceso elementų. Visuomenės materialinė ir kultūrinė veikla yra glaudžiai susijusi su transportu, todėl kiekviena civilizuota šalis daug skiria dėmesio vežimo procesų organizavimo gerinimui. Prekė ekonomine prasme nėra visiškai užbaigta tol, kol nėra pristatyta galutiniam vartotojui. Todėl transporto darbuotojas, kuris organizuoja žaliavų ir prekių gabenimą į atitinkamas paskirties vietas, atlieka naudingą gamybinį darbą.

Nagrinėjama tema yra aktuali tuo, kad pastaraisiais metais Lietuvos rinka sparčiai vystėsi, statybų apimtys didėjo, kaip ir didėjo statybinių medžiagų pirkimas. Todėl smarkiai išaugo transportavimo paslaugų poreikis. Kiekviena įmonė norėdama neprarasti savo klientų perkančių prekes, stengiasi visais įmanomais būdais patenkinti klientus ir organizuoja prekių pristatymą į namus. Tačiau ne visada ši paslauga būna pelninga jos pardavėjui, kai kada tai atneša įmonei nuostolius.

Pastarieji veiksniai nulėmė naujų vežimo ir pavienes bei kompleksines logistikos paslaugas teikiančių ekspedicinių įmonių kūrimąsi Lietuvoje. Nors Europoje jau seniai paplitusi kitokia tendencija: visas paslaugas nesusijusias su pagrindinę įmonės veikla turi tvarkyti trečioji šalis – logistikos įmonė, Lietuvoje tai dar buvo mažai taikoma.

Tačiau kai kurios įmonės, pasiskaičiavusios kas jiems apsimoka labiau, atsisako vidinių logistikos padalinių, bei samdo logistikos įmones.

Darbo problema. Didėjantys transportavimo kaštai.

Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „Makveža“ transporto darbo organizavimą, pasiūlyti priemones transporto veiklos tobulinimui.

Uždaviniai. Tam, kad darbo tikslas būtų pasiektas, iškelti šie uždaviniai:

 • Išanalizuoti literatūros šaltinius nagrinėjama tema.
 • Ištirti įmonės transporto darbo tobulinimo priemones.
 • Išanalizuoti ir susisteminti gautus duomenis.
 • Pateikti išvadas ir siūlymus.

Objektas. UAB „Makveža“ transportavimas.

Tyrimo metodai. Tam, kad darbo tikslas būtų pasiektas, iškelti šie tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė;
 • Anketinė apklausa;
 • Įmonės dokumentų analizė;
 • Tyrimas.

Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoji dalis tai mokslinės literatūros analizė, kurioje nagrinėjamas transportavimo darbo organizavimas, remiantis lietuvių bei užsienio autorių darbais. Šia tema daug rašė, Minalga R., Palšaitis R., Paulauskas V., Braškienė L., Baublys A., ir kt. Analitinėje dalyje pateikiama UAB „Makveža“ transportavimo paslaugų tobulinimo galimybių analizė ir siūlymai transportavimo darbo tobulinimui.

Baigiamajame darbe siekiu įrodyti, kad studijų metu įgytos teorinės žinios ir praktinė patirtis UAB „Makveža” leido pasiekti šias profesines kompetencijas:

 • Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes Mokėti numatyti darbų atlikimo tvarką ir tarpusavio ryšius;
 • Gebėti suprasti verslą kaip sistemą;
 • Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais;
 • Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis;
 • Gebėti priimti sprendimus;
 • Gebėti įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą;
 • Gebėti organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose;
 • Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Gebėti valdyti pokyčius;
 • Išugdyti bendruosius gebėjimus;
 • Gebėti organizuoti logistikos informacijos srautus;
 • Gebėti valdyti logistikos proceso riziką.

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TRANSPORTAVIMAS TEORINIU ASPEKTU7
 • 1.1 Transportavimo esmė ir uždaviniai7
 • 1.2 Transportavimo darbo organizavimas8
 • 1.3. Transportavimo tarifų nustatymas12
 • 1.4 Nuomoto ir nuosavo transporto panaudojimo galimybės15
 • 1.5. Vežėjų pasirinkimo kriterijai18
 • 2 . UAB „MAKVEŽA“ TRANSPORTO DARBO TOBULINIMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ23
 • 2.1 UAB „Makveža“ pristatymas23
 • 2.2. UAB „Makveža“ transporto darbo organizavimas26
 • 2.3. Kaštai transporto išlaikymui27
 • 2.3. UAB „Makveža“ transporto darbo tobulinimo analizė30
 • 2.3.1. UAB „Makveža“ darbuotojų apklausos metodika30
 • 2.3.2. UAB „Makveža“ darbuotojų apklausos rezultatų apibendrinimas31
 • 2.4. Vežėjų pasirinkimas UAB „Makveža“38
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI40
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA41
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

X įmonės krovinių transportavimo analizė

Logistika Referatas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transport koridorius, užtikrina, kad...

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Logistika Diplominis darbas 2009 m. elniukas
Pagrindinis šio baigiamojo darbo tikslas-išanalizuoti įmonės “Mabivil” logistikos veiklos organizavimą ir optimizuoti šią veiklą, o taip pat pasiūlyti galimus veiklos gerinimo metodus bei...

Klientų logistinio aptarnavimo tobulinimas

Logistika Diplominis darbas 2016 m. eglu567
Bakalauro baigiamajame darbe analizuojama analizuojama UAB klientų nuomonė, kaip jie vertina bendrovės logistinį aptarnavimą. Norinti išlikti konkurencinėje rinkoje ir plėtoti įmonės paslaugų ratą,...