Gyvenimo lygio palyginimas Lietuvoje ir Vokietijoje

16 psl. / 3260 žod.

Ištrauka

Gyvenimo lygio užtikrinimas pasaulyje yra vienas iš žmonijos raidos veiksnių, kurį reglamentuoja svarbūs tarptautiniai dokumentai. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, priimtoje Jungtinių tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje 1948 m. Paryžiuje, skelbiama, kad „kiekvienas žmogus turi teisę į pakankamą gyvenimo lygį, kuris garantuotų jo ir jo šeimos sveikatą ir gerovę, ir ypač į maistą, drabužius, būstą, medicininę priežiūrą ir būtiną socialinį aptarnavimą...“ (Lietuvos Respublikos Seimas, 2009).
Gyvenimo lygį siekiama pamatuoti, t.y. kokybiškai įvertinti remiantis tokiais rodikliais, kaip pajamų, vartojimo išlaidų arba bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui dydis, finansinės galimybės įsigyti įvairių gėrybių, būsto įperkamumas ir išlaikymas, skurdo rodikliai, perkamoji galia, kainos ir kt. Gyvenimo lygis skiriasi įvairiose šalyse- vienose aukštas kitose žemas. Gyvenimo lygį matuojant pagal BVP vienam gyventojui, neatsižvelgiama į turtinę diferenciaciją ir pajamų nelygybę, jų pasiskirstymą tarp šalies gyventojų.
Darbo objektas: gyvenimo lygis Lietuvoje ir Vokietijoje.
Darbo tikslas: išanalizuoti gyvenimo lygio situaciją, kuri yra gyvybiškai reikšminga kiekvienai valstybei, pateikti rezultatus lyginant Lietuvą ir Vokietiją.
Darbo uždaviniai:
1.Išanalizuoti gyvenimo lygį Lietuvoje ir Vokietijoje.
2.Nustatyti gyvenimo lygį lemenčius veiksnius.
3.Išanalizuoti svarbiausius gyvenimo lygio rodiklius.
Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. GYVENIMO LYGIO SAMPRATA4
  • 2. NEDARBAS LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE7
  • 3. DARBO UŽMOKESTIS IETUVOJE IR VOKIETIJOJE10
  • 4. LIETUVOS IR VOKIETIJOS GYVENTOJAI12
  • 5. KAINŲ KITIMAS LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE13
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Vokietijos ir Lietuvos ekonomikos palyginimas

Ekonomika Prezentacija 2015 m. rasa13
Palyginti Vokietijos bei Lietuvos ekonominius rodiklius. Vokietija yra viena labiausiai išsivysčiusių ir stipriausių pramonės šalių ir ketvirta pagal ekonomikos galią šalis pasaulyje po...