Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose

12 psl. / 2738 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienoje šalyje politinis korektiškumas plėtojamas ir suprantamas vis kitaip. Pasaulis keičiasi, o kartu su juo neišvengiamai keičiasi ir kalba bei jos terminų suvokimas. Globalizacija vienija pasaulį ir geriausioje liberalizmo dvasioje suartina žmones, naikindama jų vartojamus terminus, galinčius įžeisti kitus ar pabrėžti skirtumus tarp vienos planetos gyventojų, jų fizinių bruožų ar religinių bei politinių pažiūrų. Ši tendencija keisti žodžių ar terminų reikšmę, paleisti į gyvenimą naujus darinius ar junginius ir naikinti dviprasmiškas žodžių kombinacijas vadinasi “politiniu korektiškumu”, kuris vis labiau įsigali civilizuoto pasaulio žmonių sąmonėje ir anksčiau ar vėliau taps neatsiejama ir mūsų gyvenimo dalimi. ”Politinio korektiškumo” žodynas iš pirmo žvilgsnio yra juokingas ir gremėzdiškas, tačiau jį vis labiau pamėgsta ne tik politikai, bet ir pasaulio verslo bendruomenė.
Politinis korektiškumas daugiausia sietinas su tolerancija. Yra siekiama skatinti tolerantišką elgseną šiandienos pasaulyje, kadangi Europos valstybės vis dar nėra pasiekusios tokio elgsenos lygio, kad jas būtų galima įvardinti kaip politiškai korektiškas, o politinio korektiškumo svarba yra neabejotinai reikalinga. Bet neaišku, ar visada pavyksta įskiepyti politinio korektiškumo elgseną Europos gyventojams. Todėl šiame darbe ne tik sieksiu išsiaiškinti politinio korektiškumo sampratą, bet ir taip pat išanalizuoti politinio korektiškumo problemą Lietuvos viešosiose komunikacijose.
Darbo objektas - politinis nekorektiškumas.
Darbo tikslas - atskleisti politinio korektiškumo problemą Lietuvos viešosiose komunikacijose.
Darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti politinio korektiškumo sampratą.
2. Išanalizuoti politinio korektiškumo problemą Lietuvos viešosiose komunikacijose.
Darbo metodai: internetinių šaltinių bei teisės aktų analizė, sisteminimas, loginės išvados.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. POLITINIO KOREKTIŠKUMO SAMPRATA4
  • II. POLITINIO KOREKTIŠKUMO PROBLEMA LIETUVOS VIEŠOSIOSE KOMUNIKACIJOSE7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...

Energetinio saugumo problema Lietuvoje

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Energetinis saugumas svarbus kiekvienai valstybei, nes tai užtikriną stabilumą ,ir yra vienas iš sėkmingos politicos bei valstybės gyvavimo aspektų. Kadangi energetino saugumo svarba...