Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė

11 psl. / 2414 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Valstybės tarnyba - viešoji institucija, jei jos nėra, tai nėra ir valstybės. Šis terminas yra siejamas su įsipareigojimu dirbti viešųjų tikslų labui. Valstybės tarnyba Lietuvoje yra gana nauja teisės reguliavimo ir profesinės veiklos sritis. Jos veiklą Lietuvoje reglamentuoja įstatymai, prezidento potvarkiai, Seimo ir Vyriausybės nutarimai, statutai, tarptautiniai ir kiti su valstybės tarnyba susiję teisės aktai. Darbuotojų skatinimas yra vienas iš svarbiausių darbuotojų veiklą motyvuojančių veiksnių kaip privačiame taip ir viešajame sektoriuose. Šiuolaikinėje visuomenėje bene labiausiai akcentuojamos teisės ir pareigos, bet nereiktų pamiršti tokių dalykų kaip skatinimas ir atsakomybė. Valstybės tarnautojų atsakomybė yra kitokia nei eilinių piliečių. Jie turi vadovautis įstatymais, nuostatais bei tam tikromis gairėmis.
Temos problema. Kiekvienos šalies valstybės tarnybos valdymas skiriasi, kadangi kiekvienoje valstybės tarnyboje yra skirtingos teisės, taisyklės, skirtingi siekiai bei poreikiai, be to skirtingose šalyse valstybės tarnautojai užima skirtingas pareigas, taigi labai įdomu Lietuvos valstybės tarnybą palyginti su kaimynine šalimi Latvija ir išanalizuoti valstybės tarnybos panašumus ir skirtumus.
Darbo objektas – Lietuvos ir Latvijos valstybių tarnybos.
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamąją analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti valstybės tarnybos sampratą.
2. Palyginti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybas.
3. Išskirti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų panašumus ir skirtumus.
Darbo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, aprašomasis ir lyginamasis metodas, loginės išvados.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. VALSTYBĖS TARNYBOS SAMPRATA4
  • 1. 1. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoka4
  • 1.2. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai6
  • II. LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBĖS TARNYBŲ PALYGINIMAS7
  • 2.1. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų panašumai ir skirtumai9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama modernią valstybės tarnybą. Lietuvos valstybės tarnybos kaita prasidėjo...

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Viešasis administravimas Prezentacija gin27
Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik viešojo administravimo specialistai ir profesionalai, turintys administracinių valstybės...