Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Valstybės tarnyba - viešoji institucija, jei jos nėra, tai nėra ir valstybės. Šis terminas yra siejamas su įsipareigojimu dirbti viešųjų tikslų labui. Valstybės tarnyba Lietuvoje yra gana nauja teisės reguliavimo ir profesinės veiklos sritis. Jos veiklą Lietuvoje reglamentuoja įstatymai, prezidento potvarkiai, Seimo ir Vyriausybės nutarimai, statutai, tarptautiniai ir kiti su valstybės tarnyba susiję teisės aktai. Darbuotojų skatinimas yra vienas iš svarbiausių darbuotojų veiklą motyvuojančių veiksnių kaip privačiame taip ir viešajame sektoriuose. Šiuolaikinėje visuomenėje bene labiausiai akcentuojamos teisės ir pareigos, bet nereiktų pamiršti tokių dalykų kaip skatinimas ir atsakomybė. Valstybės tarnautojų atsakomybė yra kitokia nei eilinių piliečių. Jie turi vadovautis įstatymais, nuostatais bei tam tikromis gairėmis.
Temos problema. Kiekvienos šalies valstybės tarnybos valdymas skiriasi, kadangi kiekvienoje valstybės tarnyboje yra skirtingos teisės, taisyklės, skirtingi siekiai bei poreikiai, be to skirtingose šalyse valstybės tarnautojai užima skirtingas pareigas, taigi labai įdomu Lietuvos valstybės tarnybą palyginti su kaimynine šalimi Latvija ir išanalizuoti valstybės tarnybos panašumus ir skirtumus.
Darbo objektas – Lietuvos ir Latvijos valstybių tarnybos.
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamąją analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti valstybės tarnybos sampratą.
2. Palyginti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybas.
3. Išskirti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų panašumus ir skirtumus.
Darbo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, aprašomasis ir lyginamasis metodas, loginės išvados.
Darbo tipas:
Apimtis:
2414 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. VALSTYBĖS TARNYBOS SAMPRATA4
  • 1. 1. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoka4
  • 1.2. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai6
  • II. LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBĖS TARNYBŲ PALYGINIMAS7
  • 2.1. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų panašumai ir skirtumai9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė

Lietuvos Respublikos 16-osios Vyriausybės programos ir Nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė. 16-osios Vyriausybės [...]

G.Hėgelio ir K. Markso pilietinės visuomenės ir valstybės sąveikų lyginamoji analizė
Kursinis darbas G.Hėgelio ir K. Markso pilietinės visuomenės ir valstybės sąveikų lyginamoji analizė

  Valstybė žmogaus gyvenime vaidina didelį vaidmenį. Visais laikais įvairiems pasaulio mąstytojams kilo egzistenciniai klausimai [...]

Vidos Savoniakaitės straipsnio etniškumas. “Lietuviai Latvijos pasienyje” analizė
Referatas Vidos Savoniakaitės straipsnio etniškumas. “Lietuviai Latvijos pasienyje” analizė

Etninės kultūros spartus nykimas siejamas su bendrąja civilizacijos raida ir tradicinio kai¬mo irimu. Tyrinėtojai sutaria [...]

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė
Referatas Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Mikalojaus Daukšos „Postilės“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo lyginamojo analizė
Rašinys Mikalojaus Daukšos „Postilės“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo lyginamojo analizė

Daukšos „Postilę“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymą sieja bendra tema – gimtoji kalba. Nors [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui
Kursinis darbas Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui

Temos aktualumas. Naujoji viešoji vadyba – plati sąvoka, apimanti įvairaus pobūdžio viešojo sektoriaus reformas, kurios [...]

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas
Prezentacija Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik [...]

Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė
Referatas Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė

Kiekviena valstybė siekia sukurti veiksmingą mokesčių sistemą, kuri atitiktų valstybės piliečių lūkesčius ir užtikrintų biudžeto [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]