Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė

24 psl. / 6311 žod.

Ištrauka

Kiekviena valstybė siekia sukurti veiksmingą mokesčių sistemą, kuri atitiktų valstybės piliečių lūkesčius ir užtikrintų biudžeto pajamų surinkimą. Būtent per mokesčius Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, yra surenkama absoliuti dauguma valstybės (savivaldybių) biudžeto pajamų. Todėl yra gyvybiškai svarbu sukurti darnią ir veiksmingą, įstatymiškai pagrįstą valstybės mokesčių sistemą, kuri ne tik skatintų nacionalinės ekonomikos augimą, bet ir užtikrintų socialinį teisingumą, proporcingą bendros mokesčių naštos paskirstymą mokesčių mokėtojų grupėms, stabilias ir pakankamas valstybės (savivaldybių) pajamas, sudarytų teisingos ir sąžiningos konkurencijos sąlygas.

Valstybinė mokesčių sistema – visuma valstybėje nustatytų mokesčių, sudarančių teisiškai ir ekonomiškai pagrįstą sistemą. Ji formuojama atsižvelgiant į apmokestinimui keliamus uždavinius ir kartu laikantis tam tikrų apmokestinimo principų.

Mokesčiai mokami į skirtingo lygio biudžetus ir nebiudžetinių fondų biudžetus:

 1. Valstybės biudžetą;
 2. Savivaldybių biudžetą;
 3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą;
 4. Socialinio draudimo fondo biudžetą.

Įstatymų leidėjas mokestį apibrėžia kaip mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatytą piniginę prievolę valstybei. Teisės doktrinoje mokestis apibūdinamas kaip valstybės mokesčių įstatymais nustatytas visuotinai privalomas ir individualiai neatlygintinas bei negrąžintinas piniginis juridinių ir fizinių asmenų nustatyto dydžio mokėjimas į biudžetą, siekiant gauti valstybės pajamų, reikalingų viešųjų interesų tenkinimo finansavimui.

Šio darbo tikslas – Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė.

Darbo uždaviniai:

 • išanalizuoti kokios yra mokesčių funkcijos;
 • pateikti pagrindinius LR mokesčius;
 • išvardinti mokesčių įstatymus;
 • išnagrinėti VMI administruojamų nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo apžvalgą;
 • pateikti biudžeto pajamų ataskaitą 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.
 • išvardinti apmokestinimo principus.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. MOKESČIŲ REIKŠMĖ4
 • 1.1 Mokesčių funkcijos4
 • 2. MOKESČIŲ ĮSTATYMAI5
 • 3. PAGRINDINIAI MOKESČIAI6
 • 3.1. Pagrindinių mokesčių tarifai6
 • 4.MOKESČIŲ KLASIFIKACIJĄ PAGAL VALDYMO ORGANUS16
 • 5. VMI ADMINISTRUOJAMŲ NACIONALINIO BIUDŽETO PAJAMŲ SURINKIMO APŽVALGA17
 • 5.1. Biudžeto pajamos 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.20
 • 6. APMOKESTINIMO PRINCIPAI22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Reziumė

Autorius
♠moksloandrius
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Aplinkosaugos vadybos sistemos teorinė analizė

Viešasis administravimas Konspektas 2016 m. rasa13
Aplinkos apsaugos politika yra pagrindinė aplinkos apsaugos sistemos dalis, nurodanti būdus, kuriais įmonė vadovaujasi aplinkosauginėje veikloje. Aplinkos apsaugos politika apibrėžia bendrąją įmonės veiklos...