Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Tyrimo objektas: kūno kultūros ir sporto strategijos planavimo aspektai.
Tyrimo tikslas: ištirti kūno kultūros ir sporto politiką strateginio planavimo aspektu.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti strategijos esmę ir apibūdinti jos teorinius planavimo aspektus.
2. Apibūdinti teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūros ir sporto uždavinius.
3. Išanalizuoti strategijos planavimo ypatumus kūno kultūros ir sporto srityje.
Tyrimo metodai.
1. Literatūros šaltinių analizė.
2. Lyginamoji analizė.
3. Aprašomoji analizė.
4. Dokumentų analizė.
Tyrimo rezultatai.
Literatūroje strateginis planavimas traktuojamas kaip formali planavimo sistema, skirta parengti ir įgyvendinti strategijai, susijusiai su organizacijos misija ir tikslais. Strategijos įgyvendinimas tiesiogiai nepriklauso strateginiam planavimui. Tačiau strategijos sudarymas ir įgyvendinimas yra susiję: kai planavimo procesas yra pabaigtas (tai yra pasirinkta viena iš alternatyvų), toliau yra numatoma atsakomybės ir sprendimų priėmimo įmonėje tvarka.
Literatūros analizė parodė, kad kūno kultūros ir sporto valstybinio valdymo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, apskričių viršininkai, savivaldos institucijos, kurios bendradarbiauja su įvairiomis suinteresuotomis organizacijomis. Jų uždaviniai ir tikslai nukreipti į papildomą vaikų ir jaunimo kūno kultūros ir sporto ugdymą.
Atsižvelgiant į pateiktus apibendrinimus svarbiausi strateginio planavimo, realizuojant kūno kultūros ir sporto politiką, aspektai ir jos modernizavimo prioritetinės kryptys galėtų būti šios: teisinių aktų sistemos, reguliuojančios sporto organizavimą bei valdymą Lietuvoje, ir Europos Sąjungos šalių sporto teisės aktų derinimas.
Darbo tipas:
Apimtis:
28997 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka4
 • Summary5
 • Pagrindinės sąvokos6
 • Įvadas7
 • 1. Kūno kultūros ir sporto strategijos samprata, struktūra ir valdymas9
 • 2. Kūno kultūros ir sporto strategijos apžvalga17
 • 2.1. Strateginio planavimo įgyvendinimas17
 • 2.2. Kūno kultūros ir sporto politika: strateginiai uždaviniai28
 • 2.3. Kūno kultūros ir sporto strategijos planavimo aspektai34
 • 3. Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė37
 • 3.1. Tyrimo metodai ir organizavimas37
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir analizė38
 • Išvados61
 • Literatūros sąrašas62
 • Priedai64

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė

Lietuvos Respublikos 16-osios Vyriausybės programos ir Nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė. 16-osios Vyriausybės [...]

Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė
Referatas Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė

Nаcionalinė Lietuvos e. valdžios koncepcija, besiremdama priimta Lietuvos nacionalinės informаcinės visuomenės plėtros koncepcija, yra grindžiama [...]

Elito kultūros analizė Lietuvoje
Referatas Elito kultūros analizė Lietuvoje

Paplitusi nuomonė, kad elitinė kultūra – visuomenėje aukštesnį socialinį sluoksnį užimančių žmonių (turtingiausių, įtakingiausių, labiausiai [...]

Kūno kultūros klubo veiklos analizė
Referatas Kūno kultūros klubo veiklos analizė

Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų marketingą, kadangi paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Kūno kultūros užsiėmimas (4-5 m. vaikams)
Konspektas Kūno kultūros užsiėmimas (4-5 m. vaikams)

UŽDAVINIAI: lavinti vikrumą, tobulinti vaikų koordinaciją, ugdyti pastabumą, dėmesingumą, skatinti teigiamas emocijas.   [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Politinė kultūra Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė kultūra Lietuvoje

Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug.

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Kūno kalbos analizė
Referatas Kūno kalbos analizė

Pastaruoju metu nežodinis bendravimas susilaukė vis didesnio mokslininkų dėmesio visame pasaulyje. Yra keletas priežasčių, skatinančių [...]

Politinė kultūra Lietuvoje
Referatas Politinė kultūra Lietuvoje

Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų. Politikos [...]

Kūno kultūros pamoka II klasė
Laboratorinis darbas Kūno kultūros pamoka II klasė

Literatūra Bytautienė, I. Kas peš, kas raus. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2010. – 163 [...]

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie [...]

Kūno kultūros valandėlė
Laboratorinis darbas Kūno kultūros valandėlė

TIKSLAS: tenkinti vaikų poreikį judėti, naudojant netradicines priemones. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI: Eiti ir bėgti kartu, sutartinai, žaisti komandoje; Tobulinti [...]