Ekonomika ir verslas / Vadyba

Visuotinės kokybės vadybos teorija

0 atsiliepimų
Autorius:
Kadangi šiuolaikiniame pasaulyje nuolat kuriamos naujos organizacijos, kuriami nauji produktai bei siūlomos naujos paslaugos, išskirti geriausiai savo darbą vykdančias įmones nėra taip paprasta. Kiekvienos įmonės veikla gali būti vertinama vartotojų, kokybės tikrinimo tarnybomis, darbuotojais ir t.t. Tačiau įmonei siekti geresnių rezultatų bei skatinant atverti sau naujas galimybes rinkose, siūloma siekti tam tikru nustatytų visuotinės kokybes vadybos standartų.
Kokybės vadyba yra viena iš organizacijos valdymo sričių. Vadyba, verslo vadyba, inžinerinė vadyba, socialinės atsakomybės vadyba, aplinkos apsaugos vadyba, projektų vadyba, laiko vadyba, savęs vadyba (angl. self-management), žinių vadyba, krizių vadyba ir t.t., bet kartu tai visas vadybines sferas jungianti ir jų efektyvumui įtakos turinti veikla.
Šiame darbe bus paaiškinta kas yra kokybės vadyba, aptariami jos kūrimo ir įgyvendinimo proceso etapai.

Darbo tikslas – išanalizuoti visuotinės kokybės esmę ir pateikti pagrindines VKV teorijas bei kokybės standartų pavyzdžius.
Darbo uždaviniai:
1. Paaiškinti VKV sampratą, bei mokėti ją apibūdinti.
2. Pateikti visuotinės kokybės vadybos pagrindines teorijas.
3. Palyginti visuotinę kokybos vadybą su tradicine vadyba.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2408 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS1
  • 1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS SAMPRATA2
  • 1.1 Visuotinės kokybės vadybos teorijos2
  • 2. PAGRINDINĖS TRADICINĖS VADYBOS IR VKV NUOSTATOS5
  • 2.1 VKV ryšys su vadybos teorijomis5
  • 3. Kokybės standartų kūrimas7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė
Kursinis darbas Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė

Visuotinės kokybės vadyba yra palyginti naujas dalykas ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje.

Visuotinės kokybės vadybos apžvalga
Referatas Visuotinės kokybės vadybos apžvalga

Visuotinė kokybės vadyba- šis terminas yra gana naujas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba
Prezentacija Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba

Kokybės vadyba skirstoma į tradicinę kokybės vadybą ir visuotinę kokybės vadybą. Visuotinė kokybės vadyba reiškia, kad [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Vadybos teorijos konspektas
Konspektas Vadybos teorijos konspektas

Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei [...]

Vadybos teorijos
Prezentacija Vadybos teorijos

Vadybos teorijos raidą galima suprasti ir analizuoti kaip bandymą sutvarkyti žmonių santykius įvairiais istorijos tarpsniais; Pirmosios [...]

Vadybos samprata ir teorijų raida
Konspektas Vadybos samprata ir teorijų raida

Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą [...]

Vadybos teorija ir istorija
Kursinis darbas Vadybos teorija ir istorija

Pirmosios vadybos teorijos buvo orientuotos į privatų sektorių, pirmiausia į pramonę, nes tuo metu buvo [...]