Efektyvaus pristatymo elementai: kalbėjimas su auditorija

14 psl. / 2519 žod.

Ištrauka

Pirmiausia išsiaiškinkime, kas yra efektyvus pristatymas. Tai temos pristatymas, kai vartojami tam tikri elementai: pagrindiniai retoriniai dėmenys, kalbos organizavimas, vaizdinės priemonės bei kalbėjimas su auditorija. Oratorius, naudodamasis šiais elementais, siekia tikslingai perteikti savo kalbą. Tam, kad kalba pasiektų ir sudomintų klausytojus, oratorius privalo paveikti auditoriją bei palikti kuo geresnį įspūdį. Taigi šio darbo tikslas yra aptarti vieną svarbiausių efektyvaus pristatymo elementų – kalbėjimą su auditorija. Kalbėtojas privalo ne tik pristatyti savo temą, bet ir bendrauti su auditorija tam, kad būtų gaunamas grįžtamasis ryšys. Geram oratoriui turi būti svarbi ne tik jo paties nuomonė apie analizuojamą temą, bet ir klausytojų. Bendraujant su auditorija yra svarbūs šie dalykai: kalbos tinkamumas, gebėjimas suprasti auditorijų tipus, gero oratoriaus privalumai, kalbėjimo stilius ir maniera bei mokėjimas atsakyti į auditorijos pateiktus klausimus. Taigi norint, kad pristatymas būtų sklandus, turime vadovautis šiais efektyvaus pristatymo principais.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KALBĖTOJŲ TIPAI4
  • 2. AUDITORIJŲ RŪŠYS6
  • 3. TINKAMOS KALBOS BRUOŽAI8
  • 4. STILIUS IR KALBOS MANIERA10
  • 5. AUDITORIJOS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS12
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI14

Reziumė

Autorius
brigituke
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 23, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Įtaigaus kalbėjimo tobulinimas

Komunikacija Referatas 2013 m. rasaaaaa
Oratorinismenas – įtaigus kalbėjimas. Tai nėra „skaitymas iš lapo”, skaitovo menas. Oratorinė kompetencija apibrėžiama kaip specialių oratorinių žinių, sugebėjimų ir įgūdžių visuma, įgalinanti...

Kalbėjimo viešai baimės valdymas

Komunikacija Referatas 2013 m. rasaaaaa
Viešas kalbėjimas – neatskiriama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Nuo pat mažų dienų susiduriame su viešu kalbėjimu pirmiausiai, tai šeimos rate, kai artimiesiems deklamuojame...

Kūno kalbos raiška viešajame kalbėjime

Komunikacija Kursinis darbas 2016 m. eglaitea
Kursinio darbo pirmoje ir antroje dalyse analizuojami moksliniai šaltiniai, trečioje dalyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, jų analizė bei palyginimas.

Auditorija ir kaip ją pasiekti?

Komunikacija Prezentacija 2018 m. neda_zal
Susipižinti su auditorijų, į kurias kreipiasi ryšių su visuomene specialistai, būdingus bruožus bei parodyti, kaip naudoti įvairias informacijos perdavimo priemones šioms auditorijoms pasiekti.