Lietuvos valstybės taryba 1928 – 1940 m

12 psl. / 1877 žod.

Ištrauka

Istorinis kontekstas. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba – institucija, veikusi lietuvių tautos vardu – ryžosi viešai pranešti, kad remdamasi tautų apsisprendimo teise atstato nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje . Šis vasario 16-osios aktas tapo svarbiausiu atkurtos Lietuvos valstybės konstitucinę reikšmę turėjusiu aktu.
Susirinkus 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamajam seimui Valstybės taryba – laikinoji tautos atstovybė – savo misiją jau buvo atlikusi. Ją iš karto pakeitė Steigiamasis seimas. Po aštuonerių metų – 1928-aisiais Lietuvos teisinę sistemą papildė nauja to paties pavadinimo institucija – Valstybės taryba, kuriai buvo patikėtos valstybės teisiniam gyvenimui labai svarbios funkcijos.
Temos aktualumas ir tyrimo tikslas. Valstybės taryba 1928 – 1940 m. buvo viena iš pagrindinių valstybės konstitucinių institucijų, įnešusi svarų indėlį į Lietuvos teisės raidą. Deja, reikia pripažinti, kad susidomėjimas Valstybės taryba šių laikų Lietuvos teisinėje literatūroje labai menkas, apskritai Valstybės taryba nedaug tyrinėta.
Valstybės taryba buvo konstitucinė institucija, gyvavusi neilgai – tik dvylika metų. Tačiau jos funkcijų vykdymui, narių sudėčiai tuo metu skirtas didžiulis dėmesys. Taigi aktualu pažinti Valstybės tarybos įsteigimo aplinkybes, jos vietą valstybės teisinėje sistemoje.
Darbo struktūra. Šį darbą sudaro įvadas, dėstymo dalis, kurioje pateikiama visa šioje temoje aktuali informacija, bei siekiama darbo pradžioje išsikeltų tikslų, taip pat išvada, kurioje pateikiamas apibendrintas rezultatas. Pridedamas šaltinių sąrašas.


Turinys

 • Turinys:2
 • Įvadas3
 • 1928 m. Konstitucija4
 • Valstybės tarybos konstitucinis įtvirtinimas4
 • Valstybės tarybos įsteigimas5
 • Įstatyminis reglamentavimas5
 • Funkcijų klasifikavimas6
 • Sudėtis ir narių skaičius7
 • Valstybės tarybos veikla8
 • Lietuviška teisinė kalba9
 • Valstybės tarybos likvidavimas9
 • Išvados11
 • Naudota literatūra:12

Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Lietuva nacių okpacijos metais

Istorija Prezentacija evana
¨Okupacijos pradžia ir pabaiga ¨Sukilimas ir Lietuvos Vyriausybė ¨Vokiečių okupacinė valdžia ¨Lietuviškosios įstaigos ¨Teismai ¨Žydų genocidas ¨Šaltiniai