Moters vaidmuo šiuolaikinėje šeimoje

26 psl. / 4766 žod.

Ištrauka

Moteris, kaip ir vyras priklauso demografinei gyventojų grupei. Moters lytį lemia harmoniniai, anatomoniai ir fiziologiniai veiksniai, daugelis socialinių aplinkybių ir įstatymų fiksuota lytis asmens dokumentuose.

Moteriškos lyties gyventojų daugiau nei vyriškos dėl keleto priežasčių: ilgesnė gyvenimo trukmė, padidėjęs darbingo amžiaus vyrų mirtingumas, didesnis berniukų mirtingumas, atsiradęs demografinės struktūros disbalansas dėl vyriškos lyties gyventojų netekčių karuose, autokatastrofose, besaikio alkoholio vartojimo.

Pagrindinis požymis, leidžiantis laikyti moteris ypatinga socialine demografine grupe – generatyvinė funkcija, t.y. galimybė gimdyti vaikus. Socialiniu aspektu moters vaidmens išskyrimas darbo pasidalijime dėl didesnio moterų skaičiaus, nesugebėjimas apsirūpinti ir aprūpinti vaikus tradicinėje visuomenėje įtvirtinto jų nevisavertiškumo sampratą ir priklausomybę nuo vyrų, veiklos apribojimų tik šeimoje ir naturalią biologinę moters paskirtį. Kai kuriuose socialiniuose kultūriniuose sluoksniuose įsitvirtino feminologijos ideologija, moters baimė ir nedraugiškas elgesys su ja.

Moterų užimtumas ne tik namų aplinkoje tūrėjo plisti ir tapti masiniu reiškiniu. Dar XIX a. viduryje iškilo vadinamasis „moterų klausimas” kaip moterų socialinės problemos sampratos forma. XX a. antroje pusėje įsitvirtino veiklios ir pasiekiačios aukštą padėtį moters stereotipas. Kitas moterų užimtumo ne namuose aspektas - „dvigubo užimtumo” reiškinio plitimas, kai moteris eikvoja jėgas įstaigoje, bet kartu atiduoda jas ir namų ūkiui, nes tradicinis buitinių pareigų pasiskirstymas asimetriškas: moteriai tenka pagrindinis namų ekonomikos, buities, švietimo krūvis: rūpinimasis namiškiais, vaikų auklėjimu ir t.t.

Moterys šiuolaikinėje visuomenėje labiau išsilavinusios nei vyrai. Daugelis jų siekia aukštojo išsilavinimo universitetuose, kolegijose, persikvalifikavimo kursuose. Tačiau moterų atlyginimas, palyginti su vyrų mažesnis, moterų nedarbas didesnis.

Tradicinis požiūris į moters vaidmenį šeimoje lemia ne tik mažesnes moters galimybes darbo rinkoje, bet ir sukuria mažesnio moterų ekonominio aktyvumo prielaidas. Kai kurios moterys atsisako profesinės veiklos ir renkasi namų šeimininkės vaidmenį. Tokį pasirinkimą visuomenė vertina teigiamai, kaip atitinkantį moters prigimtį, vis dėl to dėl šio pasirinkimo nukenčia šeimos finansinė padėtis ir aišku pati moteris.

Dabo objektas: Moters vaidmuo šiuolaikinėje šeimoje.

Darbo tikslas: Apžvelgti moters vaidmenis tradicinėje ir modernioje šeimoje.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti kas yra šiuolaikinė šeima

2. Pristatyti moters padėtį ir šeimoje istoriškai

3. Išsiaiškinti koke yra šiuolaikinė moteris


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Moters vaidmens šiuolaikinėje šeimoje teorinių aspektų apžvalga5
  • 1.2. Moters padėtis ir funkcijos šeimoje istoriškai Europoje7
  • 1.3 Šiuolikinės moteris šeimoje10
  • 2. MOTERS VAIDMENS ŠIUOLAIKINĖJE ŠEIMOJE TYRIMAS13
  • 2.1. Tyrimo metodai13
  • 2.2. Tyrimo analizė14
  • IŠVADOS22
  • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS24
  • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
studentas3
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

Sociologija Referatas 2012 m. miliaa9
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių grupių egzistuoja specifinė ir jautri šeimų, kuriose vaikus augina tik vienas iš tėvų, grupė. Ši grupė...