Branduolinė šeima. Auganti multigeneracinių (kelių kartų) ryšių svarba (V. Bengston straipsnio vertimas)

10 psl. / 4759 žod.

Ištrauka

Per pastarąjį dešimtmetį sociologai dažnai dalyvavo karštose diskusijose apie šeimos pokyčius ir šeimos įtaką šiuolaikinėje visuomenėje. Ši diskusija daugeliu atvejų atspindi Ernesto W. Burges‘o (1886-1965), amerikietiškos šeimos sociologijos pionieriaus, palikimą. Jis gali būti apibrėžtas keturių hipotezių požiūriu, iš kurių kiekviena atkreipia dėmesį į svarbius šeimos struktūros ir funkcijų perėjimus dvidešimtajame amžiuje.

Pirmoji ir ankstyviausia hipotezė liečia „modernios“ branduolinės šeimos formos pasirodymą, kuris sekė po Pramonės revoliucijos. Šis perėjimas teigė, kad modalinė šeimų struktūra pasikeitė nuo išplėstinės į branduolinę, o jos pagrindinės funkcijos pasikeitė nuo socialinio-institucinio į emocinio-palaikomojo pobūdžio. Antroji hipotezė liečia šiuolaikinės branduolinės šeimos, kaip socialinės institucijos, mažėjimą. Mažėjimas priskirtinas tam faktui, kad jos struktūra sutrumpėjo (dėl aukštų skyrybų rodiklių), o funkcijos toliau mažėjo. Trečiąją hipotezę galima pavadinti šeimos formų heterogeniškumo augimu, ryšiais, kurie peržengė biologinių ar vedybinių santykių ribas. Feministinių mokslo darbų ir tyrimų apie rasinių bei etninių šeimų mažumas tendencijų plėtra reiškia, kad šeimos struktūros ir santykiai turėtų būti iš naujo apibrėžti, įskaitant ir „priskirtas“ bei „sukurtas“ giminystės sistemas. Aš siūlau apsvarstyti ketvirtą hipotezę: multigeneracinių santykių svarbos augimas. Aš manau, kad Amerikos visuomenėje ryšiai tarp daugiau negu dviejų kartų tampa vis svarbesni asmenims ir šeimoms; kad savo struktūra ir funkcijomis jie vis labiau skiriasi; ir kad 21-ojo amžiaus pradžioje šie multigeneraciniai ryšiai ne tik sustiprės, bet kai kuriais atvejais pakeis branduolinės šeimos funkcijas, kurioms XX amžiuje sociologai skyrė tiek daug dėmesio.

Šiame straipsnyje pirmiausia apibendrinu „Burgess‘o palikimą“ Amerikos šeimos sociologijoje, ir sieju jį su šiomis keturiomis hipotezėmis, reziumuotas anksčiau. Tuomet pateikiu keletą savo hipotezių pagrindų, kurie liečia augančią kelių kartų santykių svarbą ir įvairovę, pradedant nuo makrosocialių tendencijų apsvarstymo (gyventojų senėjimo ir kelių kartų šeimos demografijos) ir pereinant prie makrosocialių aspektų (solidarumo ir santykių tarp kartų rūšių). Užbaigiu siūlymais apie būsimus tyrimus, kuriais bus reikalinga toliau ištirti multigeneracinių ryšių vaidmenį XXI amžiaus visuomenėje.


Turinys

 • Įžanga.
 • Burgess‘o palikimas: pasikeitus šeimoms, ar sumažėjo ir jų svarba?
 • Šiuolaikinės branduolinės šeimos formos nuosmukis
 • Šeimos formų heterogeniškumo augimas
 • Auganti multigeneracinė (kelių kartų) santykių svarba
 • Intergeneracinė santykių makrosociologija
 • Multigeneracinės šeimos demografija: nuo piramidžių iki pupos stiebo
 • Tarpgeneracinių santykių mikrosociologija
 • Solidarumo modelis: intergeneracinių santykių dimensijos
 • Intergeneracinių santykių stiprumas einant laikui
 • Besikeičiančių šeimos formų padariniai intergeneracinei įtakai
 • Multigeneraciniai šeimos ryšiai: daug svarbesni nei bet kada anksčiau?
 • Išvados.

Reziumė

Autorius
smikko
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

Sociologija Referatas 2012 m. miliaa9
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių grupių egzistuoja specifinė ir jautri šeimų, kuriose vaikus augina tik vienas iš tėvų, grupė. Ši grupė...

Kelių stereotipų pasireiškimo atvejų analizė

Sociologija Referatas jovluk
Kasdieniame gyvenime žmonės nuolat susiduria su stereotipais (įsitikinimais). Neretai jie tampa tam tikromis nuostatomis, kuriomis žmogus ima vadovautis, vertindamas kitus: draugus, kolegas ar...

Tolerancijos svarba visuomenėje

Sociologija Referatas 2012 m. julijav825
Terminas „tolerancija“ kilęs iš senosios graikų kalbos žodžio talao arba tlao, reiškiančio : ištveriu pakeliu, pakenčiu. Lotyniškai tolerans – kantriai pakeliantis, iškenčiantis, tolerantia...