Socialiniai mokslai / Sociologija

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių grupių egzistuoja specifinė ir jautri šeimų, kuriose vaikus augina tik vienas iš tėvų, grupė. Ši grupė iš kitų išsiskiria savo statusu ir problemomis, su kuriomis šiai grupei priklausantys visuomenės nariai susiduria įvairiose visuomenės gyvenimo srityse: švietimo, užimtumo, socialinės apsaugos, ekonominio, visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo srityse.
Tai gali lemti tam tikrą šiai grupei priklausančių asmenų socialinę atskirtį. Todėl labai svarbu vienišų tėvų šeimų nariams užtikrinti jų pasirinkimo galimybių plėtrą, t.y. ugdyti vidinius gebėjimus (per sveikatos apsaugą, švietimą) bei plėsti galimybes įgytus gebėjimus produktyviai panaudoti kultūrinėje, politinėje, ekonominėje ar socialinėje veikloje.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti vienišos mamos, auginančios 3 m. vaiką, kuris dėl laisvų vietų stokos nelanko darželio ir kurio auginti nepadeda seneliai, dirbančios už minimalų atlyginimą ir gyvenančios nuomojamame bute, vidines ir išorines galimybes išgyventi Lietuvoje, neprarandant darbo ir vaiko.
Siekiant įvardinto tikslo iškelti šie uždaviniai:
1. Išanalizuoti moters išorines ir vidines galimybes
2. Išanalizuoti socialinės srities įstatymus, įžvelgiant juose slypinčias galimybes ir struktūrinius trukdžius.
3. Išstudijuoti valstybėje veikiančių institucijų teikiamas galimybes (nustatyti institucijų galimybes praktinėje pagalbos šeimai srityje)
4. Išnagrinėti neformalios pagalbos reikšmę bei NVO veikiančių šioje srityje teikiamas galimybes.
Rašant darbą naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės-metodinės literatūros analizė; įstatymų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7465 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Asmeninės galimybės4
 • 1.1. Darbo galimybės4
 • 1.2. Susisiekimo galimybės5
 • 1.3. Pragyvenimo galimybės6
 • 1.4. Vaiko priežiūros galimybės7
 • 2. Įstatyminės galimybės8
 • 2.1. Piniginė socialinė parama8
 • 2.2. Socialinės paslaugos ir kitos priemonės13
 • 3. Institucinės galimybės15
 • 3.1. Finansinė formalioji parama15
 • 3.2. Partneryste grįsta institucijų pagalba16
 • 4. Neformali pagalba ir NVO vaidmuo19
 • 4.1. NVO veikiančios šioje srityje20
 • 4.2. Kaip pašalinti nelygybę, su kuria susiduria vienišos motinos Europoje21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija
Kursinis darbas Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija

Migracija — kompleksiškas ir nuolat kintantis reiškinys. Todėl ji tyrinėjama įvairiais aspektais ir formomis. Intensyvūs [...]

Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje ir Airijoje
Referatas Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje ir Airijoje

Temos aktualumas. Nusikalstamumas, kaip socialinis reiškinys, yra visos visuomenės problema ir būdingas visoms be išimties [...]

Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė
Referatas Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė

Migracija nuo seno buvo laikoma natūraliu ir nenutrūkstamu procesu. Šiuo metu pasaulis, įtakojamas globalizacijos ir [...]

Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje ir užsienio šalyse
Diplominis darbas Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje ir užsienio šalyse

Temos aktualumas -  Atsakomybė, tai asmens pareiga atsakyti už savo elgesį ar padarytą veiką. Ji [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė
Referatas Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Žemės mokesčio reforma Lietuvoje
Kursinis darbas Žemės mokesčio reforma Lietuvoje

Temos aktualumas Žemės mokestis – bene pats stabiliausias mokestis Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės laikotarpį. Žemės [...]

Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje
Diplominis darbas Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje

Temos aktualumas. Šiandien nekyla abejonių, kad korupcija yra kiekvienoje valstybėje ir neigiamą įtaką įvairioms visuomenės [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį
Tyrimas Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti.

Nepilnamečių padarytų nusikaltimų socialiniai veiksniai
Referatas Nepilnamečių padarytų nusikaltimų socialiniai veiksniai

Nepilnamečių nusikaltimai - svarbi visuomenės problema. Tokių nusikaltimų skaičius yra išaugęs, apie tai daug kalbama [...]

Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)
Referatas Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)

Šis atvejis iliustruoja technikų, naudotų įvairiems depresijos aspektams paauglystėje, įvairovę. Aprašoma, kaip vaikų psichologas dirbo [...]

Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė
Praktikos ataskaita Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė

Ataskaita „ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS IR LR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS“. Mokytojų mokymas ir [...]