Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

27 psl. / 7465 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių grupių egzistuoja specifinė ir jautri šeimų, kuriose vaikus augina tik vienas iš tėvų, grupė. Ši grupė iš kitų išsiskiria savo statusu ir problemomis, su kuriomis šiai grupei priklausantys visuomenės nariai susiduria įvairiose visuomenės gyvenimo srityse: švietimo, užimtumo, socialinės apsaugos, ekonominio, visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo srityse.
Tai gali lemti tam tikrą šiai grupei priklausančių asmenų socialinę atskirtį. Todėl labai svarbu vienišų tėvų šeimų nariams užtikrinti jų pasirinkimo galimybių plėtrą, t.y. ugdyti vidinius gebėjimus (per sveikatos apsaugą, švietimą) bei plėsti galimybes įgytus gebėjimus produktyviai panaudoti kultūrinėje, politinėje, ekonominėje ar socialinėje veikloje.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti vienišos mamos, auginančios 3 m. vaiką, kuris dėl laisvų vietų stokos nelanko darželio ir kurio auginti nepadeda seneliai, dirbančios už minimalų atlyginimą ir gyvenančios nuomojamame bute, vidines ir išorines galimybes išgyventi Lietuvoje, neprarandant darbo ir vaiko.
Siekiant įvardinto tikslo iškelti šie uždaviniai:
1. Išanalizuoti moters išorines ir vidines galimybes
2. Išanalizuoti socialinės srities įstatymus, įžvelgiant juose slypinčias galimybes ir struktūrinius trukdžius.
3. Išstudijuoti valstybėje veikiančių institucijų teikiamas galimybes (nustatyti institucijų galimybes praktinėje pagalbos šeimai srityje)
4. Išnagrinėti neformalios pagalbos reikšmę bei NVO veikiančių šioje srityje teikiamas galimybes.
Rašant darbą naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės-metodinės literatūros analizė; įstatymų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Asmeninės galimybės4
 • 1.1. Darbo galimybės4
 • 1.2. Susisiekimo galimybės5
 • 1.3. Pragyvenimo galimybės6
 • 1.4. Vaiko priežiūros galimybės7
 • 2. Įstatyminės galimybės8
 • 2.1. Piniginė socialinė parama8
 • 2.2. Socialinės paslaugos ir kitos priemonės13
 • 3. Institucinės galimybės15
 • 3.1. Finansinė formalioji parama15
 • 3.2. Partneryste grįsta institucijų pagalba16
 • 4. Neformali pagalba ir NVO vaidmuo19
 • 4.1. NVO veikiančios šioje srityje20
 • 4.2. Kaip pašalinti nelygybę, su kuria susiduria vienišos motinos Europoje21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
miliaa9
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Sociologija Tyrimas 2010 m. linutiaaa
Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV...