Kontrolės sistemos analizė UAB “X”

51 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

ŠIS BAIGIAMASIS DARBAS KLASIFIKUOJAMAS KAIP REFERATAS, NES ANTRA DARBO DALIS ŠIUO METU NEBEAKTUALI.


Temos aktualumas. Rinkos sąlygomis kiekviena įmonė siekia aprėpti ir išsilaikyti geriausioje rinkos dalyje. Viena priemonių tai pasiekti – efektyvi kontrolė. Stiprėjant konkurencijai, sparčiai plėtojantis ir keičiantis technologijoms, sudėtingėjant verslo projektams ir gausėjant verslo įvairovei, įmonę valdyti ir atlikti jos vidaus kontrolę tampa vis sunkiau.


Kontrolė yra būtina, norint efektyviai valdyti įmonę. Kontrolės nebuvimas sukeltų netvarką, nesąžiningumą, darbo trūkumus, nekokybiškumą. Žmonės mano, kad kontrolė – tai direktoriaus nepasitikėjimas, varžomos jų teisės ar vykdomas persekiojimas.


Kontrolė yra baigiamoji valdymo ciklo fazė ir kartu kito ciklo pradžia. Be kontrolės valdymas nebus sėkmingas. Kontrolė yra pagalba, o ne nuobauda. Tai pagrindinė taisyklė, užtikrinanti gerą organizacijos veiklą. Kontrolė taikytina visuose valdymo proceso etapuose.


Ištirtinumas. Rašant darbą remtasi įvairia literatūra ir šaltiniais. Vidaus kontroles ir vidaus audito sampratas padėjo aptarti J. Mackevičiaus (2001), Kanapickienė R., Razmutė M. (2009) ir kitų autorių darbai. Analizuojant vidaus auditą ir kontrolę plačiai analizuotas Daunienė, E., Dičpetris L. Straipsnis „Naujieji vidaus audito standartai ir jų taikymas praktikoje. // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos.- 2001 Nr. 29“. Analizuojant kontrolės principus bei etapus buvo remiamasi Stoner (2001) „Vadybos“ knyga, Sakalo A., Vanago P., Martinkaus B., Prokopčiuko B., Venskaus R., Virvilaitės R., Ivaškienės A. 2000 „Pramonės įmonių vadyba“, Neverausko B., Rastenio J., (2001) „Vadybos pagrindais“, Bagdono E. Bagdonienės L., (2002) „Administravimo principais“. Analizuojant šiuolaikinių organizacijų kontrolė darbe buvo remiamasi Navicko V. (2001) „Valdymo kontrolė tarptautinėse firmose“.


Darbo problema - nėra absoliučiai efektyvios kontrolės sistemos. Dažniausiai minimas įmonių kontrolės sistemų trūkumas – vadovybė kurdama vidaus kontrolės sistemą siekia, kad jos išlaidų neviršytų laukiamos naudos. Kontrolės nebuvimas sukeltų netvarką, nesąžiningumą, darbo trūkumus, nekokybiškumą. Kiekvienoje įmonėje yra sukuriamos savitos formos kontrolės, tačiau ne visos yra efektyvios.


Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Pajūrio boružėlė“ įmonės kontrolės sistemą, pateikti jos tobulinimo galimybes.


Darbo objektas – UAB „Pajūrio boružėlės“ įmonės kontrolės sistema.


Darbo uždaviniai:
 1. 1. Išanalizuoti kontrolės teorinius aspektus.
 2. 2. Išanalizuoti vidaus audito teorinius aspektus.
3. Išanalizuoti UAB „Pajūrio boružėlė“ įmonės kontrolės sistemą.


4.Įvertinti UAB „Pajūrio boružėlės“ kontrolės sistemą.


5. Pateikti UAB „Pajūrio boružėlės“ įmonės kontrolės sistemos tobulinimo galimybes.


Darbe naudojami šie metodai:
 1. Pirmoje darbo dalyje - mokslinės literatūros analizė, loginė analizė, palyginimas;
 2. Antroje darbo dalyje - anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas.
Darbo hipotezė – kontrolės sistema būtina kiekvienoje įmonėje, nes ji užtikrina stabilų įmonės darbą. Norėdama sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą, įmonės vadovybė turi žinoti su kokiomis rizikomis įmonė susiduria savo veikloje.


Darbo struktūra – darbas susideda trijų pagrindinių dalių, išvadų ir rekomendacijų, literatūros sąrašo, anotacijos ir priedų. Pirmoje darbo dalyje analizuojama kontrolės sąvoka, jos etapai. Antroje darbo dalyje analizuojami anketinio tyrimo duomenys. Trečioje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai, kaip būtų galima patobulinti įmonės kontrolės sistemą. Darbą sudaro 53 puslapiai, 17 paveikslų, 4 lentelės ir vienas priedas.


Turinys

 • Temos aktualumas. Rinkos sąlygomis kiekviena įmonė siekia aprėpti ir išsilaikyti geriausioje rinkos dalyje. Viena priemonių tai pasiekti – efektyvi kontrolė. Stiprėjant konkurencijai, sparčiai plėtojantis ir keičiantis technologijoms, sudėtingėjant verslo projektams ir gausėjant verslo įvairovei, įmonę valdyti ir atlikti jos vidaus kontrolę tampa vis sunkiau.
 • Kontrolė yra būtina, norint efektyviai valdyti įmonę. Kontrolės nebuvimas sukeltų netvarką, nesąžiningumą, darbo trūkumus, nekokybiškumą. Žmonės mano, kad kontrolė – tai direktoriaus nepasitikėjimas, varžomos jų teisės ar vykdomas persekiojimas.
 • Kontrolė yra baigiamoji valdymo ciklo fazė ir kartu kito ciklo pradžia. Be kontrolės valdymas nebus sėkmingas. Kontrolė yra pagalba, o ne nuobauda. Tai pagrindinė taisyklė, užtikrinanti gerą organizacijos veiklą. Kontrolė taikytina visuose valdymo proceso etapuose.
 • Ištirtinumas. Rašant darbą remtasi įvairia literatūra ir šaltiniais. Vidaus kontroles ir vidaus audito sampratas padėjo aptarti J. Mackevičiaus (2001), Kanapickienė R., Razmutė M. (2009) ir kitų autorių darbai. Analizuojant vidaus auditą ir kontrolę plačiai analizuotas Daunienė, E., Dičpetris L. Straipsnis „Naujieji vidaus audito standartai ir jų taikymas praktikoje. // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos.- 2001 Nr. 29“. Analizuojant kontrolės principus bei etapus buvo remiamasi Stoner (2001) „Vadybos“ knyga, Sakalo A., Vanago P., Martinkaus B., Prokopčiuko B., Venskaus R., Virvilaitės R., Ivaškienės A. 2000 „Pramonės įmonių vadyba“, Neverausko B., Rastenio J., (2001) „Vadybos pagrindais“, Bagdono E. Bagdonienės L., (2002) „Administravimo principais“. Analizuojant šiuolaikinių organizacijų kontrolė darbe buvo remiamasi Navicko V. (2001) „Valdymo kontrolė tarptautinėse firmose“.
 • Darbo problema - nėra absoliučiai efektyvios kontrolės sistemos. Dažniausiai minimas įmonių kontrolės sistemų trūkumas – vadovybė kurdama vidaus kontrolės sistemą siekia, kad jos išlaidų neviršytų laukiamos naudos. Kontrolės nebuvimas sukeltų netvarką, nesąžiningumą, darbo trūkumus, nekokybiškumą. Kiekvienoje įmonėje yra sukuriamos savitos formos kontrolės, tačiau ne visos yra efektyvios.
 • Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Pajūrio boružėlė“ įmonės kontrolės sistemą, pateikti jos tobulinimo galimybes.
 • Darbo objektas – UAB „Pajūrio boružėlės“ įmonės kontrolės sistema.
 • Darbo uždaviniai:
 • 1 1. Išanalizuoti kontrolės teorinius aspektus.
 • 2 2. Išanalizuoti vidaus audito teorinius aspektus.
 • 3. Išanalizuoti UAB „Pajūrio boružėlė“ įmonės kontrolės sistemą.
 • 4.Įvertinti UAB „Pajūrio boružėlės“ kontrolės sistemą.
 • 5. Pateikti UAB „Pajūrio boružėlės“ įmonės kontrolės sistemos tobulinimo galimybes.
 • Darbe naudojami šie metodai:
 • 1. Pirmoje darbo dalyje - mokslinės literatūros analizė, loginė analizė, palyginimas;
 • 2. Antroje darbo dalyje - anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas.
 • Darbo hipotezė – kontrolės sistema būtina kiekvienoje įmonėje, nes ji užtikrina stabilų įmonės darbą. Norėdama sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą, įmonės vadovybė turi žinoti su kokiomis rizikomis įmonė susiduria savo veikloje.
 • Darbo struktūra – darbas susideda trijų pagrindinių dalių, išvadų ir rekomendacijų, literatūros sąrašo, anotacijos ir priedų. Pirmoje darbo dalyje analizuojama kontrolės sąvoka, jos etapai. Antroje darbo dalyje analizuojami anketinio tyrimo duomenys. Trečioje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai, kaip būtų galima patobulinti įmonės kontrolės sistemą. Darbą sudaro 53 puslapiai, 17 paveikslų, 4 lentelės ir vienas priedas.

Reziumė

Autorius
vaivulis
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 29, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

AB “Apranga” išorinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
“Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse, užimanti 35% Lietuvos drabužių parduotuvių rinkos. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijojoje, o...

UAB “Delikata” vadybinė analizė

Vadyba Referatas arunnne
Įmonė „DELIKATA“ – užsiima maisto prekių mažmenine prekyba. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra užvaldyti savo sferos rinką Vilniaus mieste. Įmonės struktūra yra...

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Vadyba Diplominis darbas julius
Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas gerinti gaminio kokybę ir mažinti sanaudas, tai...