Darbuotojų darbo ir poilsio laikas

22 psl. / 4865 žod.

Ištrauka

Darbas padeda sukurti gerovę, realizuoti save, savo idėjas, gauti stabilias pajamas. Neatskiriama šio proceso dalis – poilsis. Tik atgavęs jėgas žmogus gali sukurti kokybišką produktą. Tam, kad šie procesai vyktų sklandžiai būtinas teisinis reglamentavimas.

Teisė į darbą ir poilsį įtvirtinta LR Konstitucijos 48 ir 49 straipsniai. Juose įtvirtinta, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Darbo ir Poilsio laikas - dvi vieno teisės instituto pusės su santykinai savarankiškais poinstitučiais - darbo laikas, poilsio laikas.

Šiame savo darbe bandysiu plačiau paanalizuoti darbo ir poilsio laiką, jų rūšis bei tvarką.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO LAIKAS4
 • 1.1. Darbo laiko savoka ir struktūra ir trukmė4
 • 1.2. Sutrumpintas darbo laikas5
 • 1.3. Ne visas darbo laikas5
 • 1.4. Darbo laiko režimas6
 • 1.5. Darbo ir poilsio ypatumai ekonominės veiklos srityse7
 • 1.6. Suminė darbo laiko apskaita7
 • 1.7. Viršvalandinių darbų apribojimas7
 • 1.8. Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai8
 • 1.9. Viršvalandinių darbų trukmė8
 • 1.10. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse9
 • 1.11. Darbas naktį9
 • 1.12. Budėjimas9
 • 2. POILSIO LAIKAS11
 • 2.1. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys11
 • 2.2. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti11
 • 2.3. Papildomos ir specialios pertraukos11
 • 2.4. Paros poilsis12
 • 2.5. Savaitės nepertraukiamasis poilsis12
 • 2.6. Švenčių dienos13
 • 2.7. Kasmetinės atostogos13
 • 2.8. Kasmetinės minimaliosios atostogos13
 • 2.9. Kasmetinės pailgintos atostogos14
 • 2.10. Kasmetinės papildomos atostogos14
 • 2.11. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka14
 • 2.12. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti15
 • 2.13. Kasmetinių atostogų trukmės nustatymas, suteikimas dalimis,perkėlimas ir pratęsimas16
 • 2.14. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo16
 • 2.15. Kasmetinių atostogų apmokėjimas17
 • 2.16. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas17
 • 2.17. Tikslinių atostogų rūšys17
 • 2.18. Nėštumo ir gimdymo atostogos17
 • 2.19. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai18
 • 2.20. Mokymosi atostogos ir kūrybinės atostogos18
 • 2.21. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti19
 • 2.22. Nemokamos atostogos19
 • 2.23. Papildomos atostogų lengvatos20
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SARAŠAS

Reziumė

Autorius
saulyteaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Darbo ir poilsio laikas

Sauga Prezentacija 2014 m. jurgata12
Darbo laikas - Tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą.

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Poilsio laikas, rizikos vertinimas

Sauga Prezentacija loreta1996
Poilsio laikas – tai įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. Poilsio laiko rūšys yra šios: pertrauka pailsėti ir...