Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

31 psl. / 4247 žod.

Ištrauka

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias bendrąsias priemones, darbuotojų instruktavimo tvarką, nelaimingus atsitikimus darbe. Ši tema yra aktuali vadovams, savininkams ir kitiems aukštesnes pareigas užimančius įmonės darbuotojus, kurie turi žinoti įmonės tvarką, kurie yra atsakingi už darbuotojus, jų įdarbinimą, pareigų žinojimą, saugų buvimą darbe ir pnš.

Saugos ir  sveikatos dokumentus turi turėti visi juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie turi samdomų darbuotojų. Darbų saugos dokumentai įmonėse yra sudaromi priklausomai nuo įmonės tipo, atliekamų darbų, darbuotojų skaičiaus ir kitų faktorių.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • I. BENDROSIOS NUOSTATOS4
 • II. ĮMONĖS DARBO IR POILSIO LAIKAS4
 • III. ĮMONĖS BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI5
 • IV. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI5
 • V. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI5
 • VI. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ5
 • VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS6
 • VIII. DARBO GRAFIKAS7
 • PAREIGYBINIAI NUOSTATAI8
 • IŠDUOTOS DARBUOTOJO ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS10
 • ĮMONĖS DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMO TVARKA17
 • NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE20
 • I. PAAIŠKINIMAS APIE NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ20
 • II. LIUDININKO PAAIŠKINIMAS21
 • III. GYDYMO ĮSTAIGOS PAŽYMA23
 • UŽPILDYTAS „NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AKTAS“ FORMA N-125
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31

Reziumė

Autorius
pikachu
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 20, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas,...

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...