Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB "X"

26 psl. / 3542 žod.

Ištrauka

Darbų saugos organizavimo principai bendrovėje yra nusakomi nuostatais ir juos privalo vykdyti visi darbuotojai – pradedant darbuotojais, kurie atlikdami darbus gauna didelę fizinę apkrovą, baigiant specialistais, tvarkančiais biurokratiją ir kitus įmonės reikalus. Tokių nuostatų tikslas yra maksimaliai sumažinti tikimybę darbuotojams susižaloti ar susirgti, prarasti darbingumą dėl darbo salygų ar darbdavio kaltės, stiprinti darbo ir gamybinę drausmę, įpareigoti darbuotojus laikytis darbų saugos reikalavimų, išsiaiškinti darbų saugos pažeidimus, numatyti priemones jiems pašalinti ir imtis prevencinių priemonių, kad visų tipų pažeidimų būtų kuo mažiau.

Pagrindinės darbų organizavimo formos yra darbuotojų atliekamo darbo metodų mokymas, atestavimas ir instruktavimas, darbų saugos reikalavimų vygdymas ir kontrolė. Priemonių, gerinančių darbų saugos būklę, diegimas.

Darbo tikslas: organizuoti darbų saugą UAB „Perlamutras“.

Darbo uždaviniai tikslui pasiekti:

1.Pristatyti įmonę.

2.Parengti ir patvirtinti darbo tvarkos taisykles.

3.Sudaryti įmonės „Perlamutras“ padalinio „Perlamutras1“ 9 (devynių) darbuotojų 2014 m. balandžio mėnesio darbo grafiką

4.Parengti ir patvirtinti įmonės instuktavimo tvarką.

5.Parengti darbuoto saugos ir sveikatos instukciją

6.Instuktuoti darbuotoją.

7.Aprūpinti darbuotoją apsauginėmis asmeninėmis priemonėmis (AAP)

8.Ištirti nelaimingą atsitikimą darbe.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS5
 • DARBO TVARKOS TAISYKLĖS6
 • SEKRETORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI7
 • UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „STATOM“ DARBUOTOJO11
 • APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS11
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMO TVARKA12
 • UAB „PERLAMUTRAS“ DARBUOTOJŲ13
 • SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ DARBO VIETOJE REGISTRAVIMO ŽURNALAS13
 • SEKRETORIAUS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR. 214
 • UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PERLAMUTRAS“17
 • PROFESINĖS RIZIKOS įvertinimo kortelė17
 • PAŽYMA APIE PAKENKIMO SVEIKATAI SUNKUMĄ19
 • PAAIŠKINIMAS20
 • DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBO VIETOJE20
 • LIUDININKO PAAIŠKINIMAS21
 • DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE21
 • NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AKTAS22
 • IŠVADOS27

Reziumė

Autorius
boorbuls
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2013 m. saulyte0712
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose...

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas UAB "Dolita"

Sauga Referatas 2015 m. rasa1995
Darbų sauga yra teisinių, socialinių - ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Šios sistemos tikslas - užtikrinti saugų darbą, apsaugoti žmonių sveikatą,...

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Sauga Referatas 2019 m. pikachu
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias...