Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

26 psl. / 4221 žod.

Ištrauka

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta

Darbų saugos organizavimo principai bendrovėje yra nusakomi nuostatais ir yra privalomi vykdymui visų padalinių darbuotojams. Jų tikslas maksimaliai sumažinti tikimybę darbuotojams susižaloti ar susirgti, prarasti darbingumą dėl darbo sąlygų, stiprinti darbo ir gamybinę drausmę, įpareigoto darbuotojus saugiai dirbti ir vykdyti darbų saugos reikalavimus, išaiškinti darbų saugos pažeidimus, numatyti priemones jiems pašalinti, išaiškinti geriausius ir nepatenkinamai dirbančius padalinius saugos darbe srityje.

Darbo tikslas: Organizuoti darbuotojų darbų saugą ir sveikatą Uždarojoje akcinėje bendrovėje „BALDIJA“.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti įmonę.
 2. Patvirtinti įmonės vidaus taisyklės bei pagal kokią tvarką įmonės darbuotojai yra instruktuojami.
 3. Parengti staliaus saugos ir sveikatos instrukciją.
 4. Pravesti įvadinį ir darbo vietos instruktažą.
 5. Ištirti nelaimingą atsitikimą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • ĮMONĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS5
 • DARBO GRAFIKAS6
 • STALIAUS PAREIGYBINIAI NUOSTATAI7
 • DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMO TVARKA11
 • DARBUOTOJŲ ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO12
 • KORTELĖ12
 • ĮMONĖS (PADALINIO) DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS13
 • STALIAUS SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINIŲ INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS14
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ DARBO VIETOJE REGISTRAVIMO ŽURNALAS15
 • PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELĖ16
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ17
 • REGISTRAVIMO KORTELĖ17
 • LIUDININKO PAAIŠKINIMAS18
 • NUKENTĖJUSIOJO PAAIŠKINIMAS19
 • PAŽYMA APIE TRAUMOS SUNKUMĄ20
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
saulyte0712
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Darbo saugos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2014 m. girl_saule
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas UAB "Dolita"

Sauga Referatas 2015 m. rasa1995
Darbų sauga yra teisinių, socialinių - ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Šios sistemos tikslas - užtikrinti saugų darbą, apsaugoti žmonių sveikatą,...