ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas

12 skaidr.

Ištrauka

Temos aktualumas. Gyvenimas labai dinamiškas, nuolat keičiasi norminiai teisės aktai, taip pat ir tie, kurie reglamentuoja darbuotojų saugą ir sveikatą. Europos Sąjungos direktyvos numato tikslus ir priemones gerinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Nors daug valstybė daro, kad būtų tinkamai sutvarkyti įstatymai reglamentuojantis darbuotojų saugą ir sveikatą, tačiau dar yra nemažai trūkumų. Taigi apžvelgsiu trumpai Europos Sąjungos direktyvų bendrasias nuostatas, galiojančias Lietuvos Respublikoje (LR). Taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimą Lietuvos įmonėse.

Darbo tikslas – Išnagrinėti pagrindines Europos sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvas.

Darbo uždaviniai:

1. Susipažinti su teisiniais darbų saugos dokumentais;

2. Susipažinti su Europos Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindinėmis direktyvomis;

3. Išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą;

4. Išsiaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą įmonėje;


Reziumė

Autorius
ugnele
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Sauga
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 skaidr.

Susiję darbai

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas,...

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Sauga Referatas 2019 m. pikachu
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias...