Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

17 psl. / 2915 žod.

Ištrauka

Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas, kurį visame pasaulyje privalo spręsti ir sprendžia vyriausybės, darbdaviai ir patys darbuotojai.

Pirmajame skyriuje yra nagrinėjama darbuotojų saugos ir sveikatos problemos, kylančias atliekant įvairius technologinius procesus. Taip pat aptariame darbuotojų instruktažą ir apmokymą, darbo metu įvykusius nelaimingus atsitikimus, bei profesinių lygų tyrimus ir jų apskaitą.

Antrajame skyriuje yra analizuojama pagrindiniai teisiniai aktai reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą darbo metu. Plačiau apžvelgiame darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos įstatymus ir pagrindinį darbo kodeksą.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • Darbo tikslas6
 • Darbo uždaviniai6
 • 1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMAS6
 • 1.1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DARBO ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE6
 • 1.2. DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS7
 • 1.3. RIZIKOS VERTINIMAS9
 • 1.4. KENKSMINGI VEIKSNIAI DARBO APLINKOJE9
 • 1.5. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, JŲ TYRIMAS10
 • 1.6. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PRIEŽASTYS11
 • 1.7. PROFESINĖS LIGOS, JŲ TYRIMAS, APSKAITA12
 • 2. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI, REGLAMENUOJANTYS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMĄ13
 • 2.1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS13
 • 2.2. CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS13
 • 2.3. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS14
 • 2.4. DARBO KODEKSAS14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
ddaarriiuuss
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2013 m. saulyte0712
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose...

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Sauga Referatas 2019 m. pikachu
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias...