Žemės ūkio bendrovės “Žlibinai” analizė

21 psl. / 3580 žod.

Ištrauka

Žemės ūkis yra vienas iš prioritetinių Lietuvos sektorių ir atlieka svarbų ekonominį, socialinį ir ekologinį vaidmenį. Prekyba žemės ūkio ir maisto produktais sudaro svarbią Lietuvos užsienio prekybos dalį. Trečdalis Lietuvos gyventojų gyvena kaimo vietovėse, o beveik pusė dirbančiųjų kaimo vietovėse dirba žemės ūkyje. Didelės gamtinės vertės teritorijų yra kaimo vietovėse ir jų išsaugojimas labai priklauso nuo žmonių veiklos šiose vietovėse intensyvumo ir metodų.Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus.Žemės ūkio bendrija – tokia verslo organizacija, kai nuosavybė priklauso daugiau nei vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Ūkinės bendrijos tikrasis narys yra bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į bendriją. Šio kursinio tikslas: žemės ūkio bendrovės „Žlibinai“ analizė.Sau iškeliu sekančius darbo uždavinius: 1. Apžvelgti žemės ūkio bendroves Lietuvoje.2. Atlikti žemės ūkio bendrovės „Žlibinai“ aplinkų analizę.3. Išanalizuoti bendrovėje užaugintos produkcijos kitimą.4. Pateikti bendrovės plėtros galimybių vertinimą.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ANALITINĖ DALIS5
 • 1.1. Žemės ūkio bendrovės Lietuvoje5
 • 1.2. Augalininkystės plėtros galimybės6
 • 1.3. Žemės ūkio bendrovės „ Žlibinai“ charakteristika 7 1.4. Bendrovės materialinė techninė bazė ir investicijos 9 1.5. Bendrovės technologinė schema11
 • 2. TIRIAMOJI DALIS12
 • 2.1. ŽŪB „Žlibinai“ aplinkų analizė12
 • 2.2. Bendrovės užaugintos produkcijos analizė14
 • 2.3. ŽŪB „Žlibinai“ apyvartos kitimas16
 • 2.4. Bendrovės plėtros galimybių vertinimas17
 • IŠVADOS18
 • REKOMENDACIJOS19
 • NAUDOTA LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
jurgute
Tipas
Referatas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio darbų mechanizavimas

Žemės ūkis Referatas 2014 m. daivuciukasss
Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika, dar neseniai žvalgėmės į John Deere naujausios laidos traktorius, nustembame pamatę savaeigius Amazone...

Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai

Žemės ūkis Referatas 2013 m. aticus
Studijų dalyko „Žemės ūkio technologijų pagrindai“ individualaus namų darbo tikslas yra išmokti parinkti žemės ūkio technologijas pagal jų agrotechninį vertinimą ir ūkinės veikos...

Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projektas

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. delicacy
Kaimo plėtra – viena iš Europos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių, kuria siekiama paspartinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą ir palengvinti bendrosios žemės ūkio...

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Žemės ūkis Verslo planas 2011 m. rasa13
Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti...