Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)

13 psl. / 3024 žod.

Ištrauka

Globalėjančioje visuomenėje vis labiau keičiasi šeima, jos padėtis. Kaip vienus ryškiausių pokyčių, prasidėjusių nuo XX a. dešimto dešimtmečio pradžios, V. Stankūnienė išskiria: labai sumažėjo santuokų ir gimimų, santuokos ir pirmųjų vaikų gimdymas atidedamas vyresniam amžiui, gausėja porų, kurios gyvena santuokos neregistravusios, sparčiai gausėja nesantuokinių vaikų, didėja šeimos nestabilumas, silpsta ryšiai tarp kartų. [1]

Šeimos socialinė politika aktuali Lietuvoje, kadangi šeimoms reikalingas politinis palaikymas, parama. Dažna skurdo priežastis yra gausi, iš gaunamų pajamų nepajėgianti apsirūpinti šeima. Ši socialinės politikos kryptis yra dinamiška, nuolat kintanti, nes aplinkybės keičia ir pačių šeimų sampratą, teises, pareigas, vertybes, atsakomybes. Šeimos politika Lietuvoje taip pat nuolat kito, nuo to priklausė ir šeimų socialinė padėtis. Todėl būtina nuolat į tai atsižvelgti, daryti įstatymų pataisas, priimti naujus sprendimus, kurie patenkintų šeimų poreikius.

Darbo objektas – Šeimos politika Lietuvoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti Šeimos politiką Lietuvoje 1995-2005 m. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

  1. Išanalizuoti šeimos politikos koncepciją.
  2. Išsiaiškinti, kaip šeimos politika kovoja su skurdu.
  3. Išanalizuoti, kaip kito šeimos politika Lietuvoje 1995-2005 m.

Darbo metodas – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė.

[1] Stankūnienė, V.; Jonkarytė, A. ir kt. Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2003. P. 11.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Šeimos politikos koncepcija4
  • 1. 1. Šeimos politika kaip priemonė kovai su skurdu7
  • 2. Paramos šeimai politika Lietuvoje 1995-2005 m.9
  • 2. 2. Paramos šeimai priemonių sistema Lietuvoje11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
caffe
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Politologinė praktika LR Seime

Politologija Praktikos ataskaita 2012 m. dvaras007
Kalbama apie praktiką Lietuvos Respublikos Seime, pagrindinius nuveiktus darbus, stebėjimą šalies politikų darbuose, jų veiklos analizė.

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Politologija Diplominis darbas 2015 m. jonceponce
Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų teisių siekimas pasauliniu mastu. Feminizmo teorinė perspektyva tiria...

Seimo rinkimų sistema: privalumai ir trūkumai

Politologija Referatas 2017 m. vilelune
Valstybės pagrindas Tauta. Kaip Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucijoje numatyta, Tautai priklauso suvereni aukščiausia galia valdyti valstybę per tiesiogiai išrinktus atstovus. Kaip...