Ergonomiška darbo vieta

17 psl. / 1743 žod.

Ištrauka

Ergonomika – disciplina, nagrinėjanti žmogaus ir kitų sistemos elementų tarpusavio sąveiką, taip pat pateikianti pagrindinius principus, teorines, praktines žinias, duomenis ir metodus, skirtus numatyti, kaip pagerinti žmogaus darbo sąlygas ir gerinti darbo efektyvumą ir našumą.[1] Būtent šito mokslo tyrimo išvadomis remiamasi kuriant ir tobulinant darbo priemonės, taip pat ir darbo vietas, sąlygas.

Pasak specialistų, malonią ir sveikatą saugančią biuro aplinką, galima sukurti tik atsižvelgus į fiziologinius ir psichologinius darbuotojų poreikius. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jos būtų patogios, jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Dažniausiai darbuotojui tenka praleisti visą darbo dieną vienoje vietoje ( kabinete, salėje, ceche ir pan.). Būtent dėl šios priežasties būtina parinkti ergonomiškus baldus, tinkamą apšvietimą, geroje vietoje įkurdinti kompiuterius, sudaryti darbui tinkamą psichologinę atmosferą, kad darbuotojai jaustųsi patogiai, jų nekankintų greitas nuovargis, o darbas būtų kokybiškas.

Darbo tikslas. Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą dviems žmonėms, kuri būtų ergonomiškai tinkama.

Darbo uždaviniai:

 1. Tinkamai įrengti pasirinktą kompiuterizuotą darbo vietą.
 2. Parinkti darbo vietai ergonomiškai tinkamas darbo priemones, argumentuoti pasirinkimus.
 3. Aprašyti ir įvertinti darbo aplinkos reikalavimus (mikroklimatą, cheminę aplinką, apšvietą, triukšmą, ir t.t.)
 4. Naudojantis šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu tinkamai parinkti šviestuvų tipą ir kiekį.
 5. Sudaryti baldų ir šviestuvų išdėstymo schemas.

[1] Zenonas Ramonas, Dalia Čikotienė, „Ergonomika. Žmonių saugos pagrindai“, Šiauliai, 2009, psl. 7.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PATALPOS PASIRINKIMAS4
 • 2. DARBO PATALPOS REIKALAVIMAI4
 • 3. DARBO PATALPOS ĮRENGIMAS4
 • 3.1 Lubos4
 • 3.2 Sienos5
 • 3.3 Grindys5
 • 3.4 Langai ir durys5
 • 3.5 Kiti įrenginiai5
 • 4. DARBO PRIEMONĖS6
 • 4.1 Stalai6
 • 4.2 Kėdės7
 • 4.3 Lentynų sistema7
 • 4.4 Drabužių spinta7
 • 4.5 Kompiuteris ir kiti prietaisai8
 • 5. ŠVIESTUVŲ TIPAS IR KIEKIS9
 • GRAFINĖ DALIS11
 • IŠVADOS13
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika

Sauga Referatas 2010 m. inga0204
Aplinka visuomet buvo vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių socialinį bei ekonominį šalies vystymąsi. Dabartinis visuomenės vystymasis vis labiau priklauso ne nuo gamtinių sąlygų,...

Profesinės ligos, nelaimingi atsitikimai darbe

Sauga Prezentacija loreta1996
Darbuotojai dažniausiai susiduria su šiais fizikiniais veiksniais: triukšmu, vibracija, karščiu ir šalčiu, darbu su pavojingomis medžiagomis. Profesinė liga (PL) – ūmus ar lėtinis...

Ergonomiška kompiuterizuota darbo aplinka

Sauga Referatas 2010 m. bastarda
Ergonomikos esmė yra darbo vietos pritaikymas darbuotojui taip, kad atlikti darbą būtų komfortabilu ir saugu. Sveikatą saugančią ir malonią biuro aplinką, galima sukurti...

Darbo vietos įrengimas

Sauga Referatas 2018 m. dzina
Norint įrengti darbo vietą darbuotojui yra svarbu parengti saugų, bei patogų darbo vietos išplanavimo projektą ir tuo pat metu sukurti sąlygas, kurios skatintų...

Ergonominė darbo vieta

Sauga Prezentacija gaba099
•Mokslas, tiriantis žmogaus psichofiziologines galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese; remiantis išvadomis, kuriamos optimalios darbo sąlygos, didinančios darbo našumą, saugumą, tausojančios žmogaus sveikatą.