Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Marketingo valdymo metodai ir jų taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvai palaipsniui integruojantis į Vakarų pasaulio ekonomiką, svarbu į visus organizacijoms įtaką darančius procesus žvelgti bendrų pasaulinių tendencijų kontekste. Visų organizacijų, o ypač maisto pramonės sektoriaus įmonių veikla yra svarbi pasaulio ekonomikos dalis. Marketingo požiūriu – tai naujų rinkų ir produktų kūrimas bei plėtotė, siekiant patenkinti įvairių kultūrinių segmentų poreikius.

Lietuvos įmonės išgyvena analogiškus veiklos kitimo laikotarpius ir tendencijas, kurias anksčiau patyrė Vakarų Europos šalys. Kartu ši padėtis yra daug sudėtingesnė, nes vienu metu reiškiasi skirtingų praeities laikotarpių įtaka. Aplinkos kitimo tendencijos lemia sprendimus dėl strateginių veiksmų.

Nuolat augant įvairių produktų ir jų modifikacijų pasiūlai, dauguma vartotojų tampa vis reiklesni. Nuolatinę tendenciją turi vartotojų poreikių struktūros kitimas. Šie pokyčiai ir jų įtaka maisto pramonės įmonių veiklai ir produktų tobulinimui yra ypač ryškūs. Yra pastebima, kad atsiranda vis naujų savitų vartotojų grupių, pasiskirstančių į atskirus rinkos segmentus. Prekių kiekis ir jų nomenklatūra nuolat didėja.

Įmonės naujas prekes įveda vis agresyviau. Pasitelkusios daug reklamos, aktyvią kainų politiką, siekdamos išlaikyti spartų asortimento atnaujinimo tempą jos siekia pralenkti konkurentus. Dauguma rinkų yra visiškai užpildytos, ir į jas prasikverbti yra nelengva. Įmonės veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl norėdamos sėkmingai dirbti, jos turi stebėti joje vykstančius pokyčius, į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.

Pagrindinė valdymo rinkos sąlygomis koncepcija yra marketingas. Būtina mokėti teigiamai veikti paklausos lygį, laiką ir pobūdį, kadangi esama paklausa retai sutampa su norima. Maisto produktų rinkai būdingas dinamiškumas ir nuolatiniai pokyčiai. Maisto produktų gamybą taip pat lemia ir sparti mokslo bei technikos pažanga. Prekių gyvavimo ciklas vis trumpėja, tad ypač svarbu realizuoti produkciją pradiniame jos gyvavimo ciklo etape. O ankstyvosiose ciklo stadijose, siekiant, kad potencalūs vartotojai kuo geriau pažintų produktą, įvertintų ir išskirtų jo privalumus lyginant su konkurentų gaminiais, didelis dėmesys turi būti sutelktas reklamai.

Šiandien ypač svarbu nuolat rūpintis tvirtų santykių su vartotojais sukūrimu, stengtis išlaikyti visus, kurie jau įsigijo prekę ar paslaugą. Sugebėjimas išlaikyti vartotoją, ypač kalbant apie maisto produktus, priklauso nuo to, kokia produkto kokybė buvo vartotojui pateikta pirmą kartą, kokį pasitenkinimą patyrė vartotojas įsigijęs prekę. Gamintojams ir prekybininkams keliami vis didesni reikalavimai: vartotojas reikalauja kokybės, nori gauti pasitenkinimą, siekia, kad jiems būtų suteiktas malonumas. Tačiau net ir pati geriausia prekė gali nerasti “savo vartotojo”, jei jos gamintojai ar pardavėjai nevykdo efektyvios marketingo veiklos. Šiuo požiūriu svarbus vaidmuo tenka reklamos sferai.

Prie žmonių mentaliteto, vartotojų poreikių priderinta reklama skatintų patriotizmą vartojime, Lietuvos maisto pramonės plėtrą, palengvintų konkurencinę kovą.

Taigi reklama yra labai svarbus maisto produktų marketingo instrumentas. Esant didelės konkurencijos sąlygomis, kada praktiškai neįmanoma sumažinti gamybos sąnaudų žemaiu tam tikro lygio, būtina ieškoti kitų būdų, kaip padidinti pelną ir pardavimus.

Todėl šiame darbe aš nagrinėsiu marketingo valdymo metodų panaudojimo galimybes reklamos strategijos kūrimo procese.

Kursinio darbo tikslas:

Apžvelgti marketingo valdymo metodus, juos suklasifikuoti ir pateikti jų derinių taikymo galimybes kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonese.

Kursinio darbo uždaviniai:

-          Apžvelgti mokslinėje metodinėje literatūroje nagrinėjamus marketingo valdymo metodus.

-          Suklasifikuoti marketingo valdymo metodus.

-          Atskleisti marketingo valdymo metodų svarbą kuriant reklamos strategiją.

-          Apžvelgti pagrindinių marketingo valdymo metodų taikymo galimybes reklamos strategijos kūrimo procese.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. Marketingo samprata7
 • 2. Marketingo valdymo ir marketingo valdymo metodų sąvokos9
 • 3. Marketingo valdymo metodų klasifikavimas10
 • 3.1. Horizontalus požiūris į marketingo valdymo metodus12
 • 3.2. Vertikalus požiūris į marketingo valdymo metodus13
 • 3.2.1. Poveikio į prekę marketingo metodai13
 • 3.2.2. Poveikio į kainą marketingo metodai14
 • 3.2.3. Rėmimo metodai14
 • 3.2.4. Įmonės darbuotojų motyvavimo metodai16
 • 3.3. Mokslinis analitinis požiūris į marketingo valdymo metodus17
 • 3.3.1.Marketingo tyrimų ir analizės metodai17
 • 3.3.2. Tarpusavio ryšių statistinė analizė21
 • 3.3.3 Analizės, palyginimai, sintezės22
 • 3.3.4. Kryptinės politikos matrica24
 • 3.3.5. Įmonės stipriųjų pusių/rinkos patrauklumo matrica25
 • 3.3.7. Imitacinis – dinaminis modeliavimas30
 • 3.3.7. Balansiniai rodikliai33
 • 4. MVM taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse34
 • IŠVADOS41
 • LITERATŪRA43

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įtikinimo strategijos maisto papildų ir higienos priemonių reklamoje
Referatas Įtikinimo strategijos maisto papildų ir higienos priemonių reklamoje

Šiuolaikiniame komunikacijos amžiuje, žmogus yra veikiamas tam tiktų dirbtinai sukurtų išorės veiksnių. Viena iš jų [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]

Įmonės strateginio valdymo sistema
Referatas Įmonės strateginio valdymo sistema

Strateginis valdymas visada susijęs su perspektyva, t. y. Strategija keliama ateičiai, nors ji naudojama ir [...]

UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė
Kursinis darbas UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė

Temos aktualumas. Šiais laikais daugelio įmonių veikla vadovaujasi tam tikrais valdymo metodais. Gana svarbūs metodai [...]

X įmonės valdymo metodų analizė
Kursinis darbas X įmonės valdymo metodų analizė

Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą [...]

Pramonės įmonių valdymo kursinis projektas
Kursinis darbas Pramonės įmonių valdymo kursinis projektas

Savarankiškai rinkos sąlygomis [...]

Netiesioginės konduktometrinės analizės taikymas maisto pramonėje ir vandens tyrimuose
Prezentacija Netiesioginės konduktometrinės analizės taikymas maisto pramonėje ir vandens tyrimuose

Netiesioginė konduktometrija skirtoma į konduktometrinį titravimą, kurio esmė tiriamojo tirpalo SEL titruojant ir titravimą aukštadažniame [...]

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos
Prezentacija Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos

Uždaviniai: 1.išanalizuoti strateginio valdymo modelius; 2.pristatyti plėtotinę ir nustatytinę strateginio valdymo metodologijas; 3.išnagrinėti prognozavimo metodus ir [...]

Šešių sigmų metodo taikymas kuriant programinę įrangą
Diplominis darbas Šešių sigmų metodo taikymas kuriant programinę įrangą

Programinės įrangos kūrimo problemos skaitomos viena pagrindinių projektų žlugimo priežastimi. Šios problemos gali būti konkrečiai [...]