Marketingo valdymo metodai ir jų taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse

42 psl. / žod.

Ištrauka

Lietuvai palaipsniui integruojantis į Vakarų pasaulio ekonomiką, svarbu į visus organizacijoms įtaką darančius procesus žvelgti bendrų pasaulinių tendencijų kontekste. Visų organizacijų, o ypač maisto pramonės sektoriaus įmonių veikla yra svarbi pasaulio ekonomikos dalis. Marketingo požiūriu – tai naujų rinkų ir produktų kūrimas bei plėtotė, siekiant patenkinti įvairių kultūrinių segmentų poreikius.

Lietuvos įmonės išgyvena analogiškus veiklos kitimo laikotarpius ir tendencijas, kurias anksčiau patyrė Vakarų Europos šalys. Kartu ši padėtis yra daug sudėtingesnė, nes vienu metu reiškiasi skirtingų praeities laikotarpių įtaka. Aplinkos kitimo tendencijos lemia sprendimus dėl strateginių veiksmų.

Nuolat augant įvairių produktų ir jų modifikacijų pasiūlai, dauguma vartotojų tampa vis reiklesni. Nuolatinę tendenciją turi vartotojų poreikių struktūros kitimas. Šie pokyčiai ir jų įtaka maisto pramonės įmonių veiklai ir produktų tobulinimui yra ypač ryškūs. Yra pastebima, kad atsiranda vis naujų savitų vartotojų grupių, pasiskirstančių į atskirus rinkos segmentus. Prekių kiekis ir jų nomenklatūra nuolat didėja.

Įmonės naujas prekes įveda vis agresyviau. Pasitelkusios daug reklamos, aktyvią kainų politiką, siekdamos išlaikyti spartų asortimento atnaujinimo tempą jos siekia pralenkti konkurentus. Dauguma rinkų yra visiškai užpildytos, ir į jas prasikverbti yra nelengva. Įmonės veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl norėdamos sėkmingai dirbti, jos turi stebėti joje vykstančius pokyčius, į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.

Pagrindinė valdymo rinkos sąlygomis koncepcija yra marketingas. Būtina mokėti teigiamai veikti paklausos lygį, laiką ir pobūdį, kadangi esama paklausa retai sutampa su norima. Maisto produktų rinkai būdingas dinamiškumas ir nuolatiniai pokyčiai. Maisto produktų gamybą taip pat lemia ir sparti mokslo bei technikos pažanga. Prekių gyvavimo ciklas vis trumpėja, tad ypač svarbu realizuoti produkciją pradiniame jos gyvavimo ciklo etape. O ankstyvosiose ciklo stadijose, siekiant, kad potencalūs vartotojai kuo geriau pažintų produktą, įvertintų ir išskirtų jo privalumus lyginant su konkurentų gaminiais, didelis dėmesys turi būti sutelktas reklamai.

Šiandien ypač svarbu nuolat rūpintis tvirtų santykių su vartotojais sukūrimu, stengtis išlaikyti visus, kurie jau įsigijo prekę ar paslaugą. Sugebėjimas išlaikyti vartotoją, ypač kalbant apie maisto produktus, priklauso nuo to, kokia produkto kokybė buvo vartotojui pateikta pirmą kartą, kokį pasitenkinimą patyrė vartotojas įsigijęs prekę. Gamintojams ir prekybininkams keliami vis didesni reikalavimai: vartotojas reikalauja kokybės, nori gauti pasitenkinimą, siekia, kad jiems būtų suteiktas malonumas. Tačiau net ir pati geriausia prekė gali nerasti “savo vartotojo”, jei jos gamintojai ar pardavėjai nevykdo efektyvios marketingo veiklos. Šiuo požiūriu svarbus vaidmuo tenka reklamos sferai.

Prie žmonių mentaliteto, vartotojų poreikių priderinta reklama skatintų patriotizmą vartojime, Lietuvos maisto pramonės plėtrą, palengvintų konkurencinę kovą.

Taigi reklama yra labai svarbus maisto produktų marketingo instrumentas. Esant didelės konkurencijos sąlygomis, kada praktiškai neįmanoma sumažinti gamybos sąnaudų žemaiu tam tikro lygio, būtina ieškoti kitų būdų, kaip padidinti pelną ir pardavimus.

Todėl šiame darbe aš nagrinėsiu marketingo valdymo metodų panaudojimo galimybes reklamos strategijos kūrimo procese.

Kursinio darbo tikslas:

Apžvelgti marketingo valdymo metodus, juos suklasifikuoti ir pateikti jų derinių taikymo galimybes kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonese.

Kursinio darbo uždaviniai:

- Apžvelgti mokslinėje metodinėje literatūroje nagrinėjamus marketingo valdymo metodus.

- Suklasifikuoti marketingo valdymo metodus.

- Atskleisti marketingo valdymo metodų svarbą kuriant reklamos strategiją.

- Apžvelgti pagrindinių marketingo valdymo metodų taikymo galimybes reklamos strategijos kūrimo procese.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. Marketingo samprata7
 • 2. Marketingo valdymo ir marketingo valdymo metodų sąvokos9
 • 3. Marketingo valdymo metodų klasifikavimas10
 • 3.1. Horizontalus požiūris į marketingo valdymo metodus12
 • 3.2. Vertikalus požiūris į marketingo valdymo metodus13
 • 3.2.1. Poveikio į prekę marketingo metodai13
 • 3.2.2. Poveikio į kainą marketingo metodai14
 • 3.2.3. Rėmimo metodai14
 • 3.2.4. Įmonės darbuotojų motyvavimo metodai16
 • 3.3. Mokslinis analitinis požiūris į marketingo valdymo metodus17
 • 3.3.1.Marketingo tyrimų ir analizės metodai17
 • 3.3.2. Tarpusavio ryšių statistinė analizė21
 • 3.3.3 Analizės, palyginimai, sintezės22
 • 3.3.4. Kryptinės politikos matrica24
 • 3.3.5. Įmonės stipriųjų pusių/rinkos patrauklumo matrica25
 • 3.3.7. Imitacinis – dinaminis modeliavimas30
 • 3.3.7. Balansiniai rodikliai33
 • 4. MVM taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse34
 • IŠVADOS41
 • LITERATŪRA43

Reziumė

Autorius
detema
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 1, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2009 m. bigis
Globalioje rinkoje vis aštrėja firmų konkurencija dėl vartotojų, vis dažniau yra akcentuojami neapčiuomi ir išskirtiniai produkto, prekės, paslaugos bruožai, vis dažniau kalbama apie...

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Rinkodara Kursinis darbas audrens
Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui svarbu pažvelgti į reklamą iš kitos pusės, t.y....

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Rinkodara Diplominis darbas donatak
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei...

Prekinio ženklo kūrimas ir/ar valdymas

Rinkodara Kursinis darbas monikagustas
Kurti ir stiprinti prekinius ženklus tapo įvairaus dydžio įmonių pirminis verslo tikslas. Visi įmonės veiksmai daro įtaką jos prekinių ženklų stiprumui. Stiprūs prekiniai...

Reklamos organizavimas statybos įmonėse

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. mexxy
Šiandien reklama yra pastebima. Vartotojai susiduria su ja žiūrėdami televiziją, skaitydami laikraščius, žurnalus, klausydamiesi radijo, naršydami internetą ar paprasčiausiai vaikščiodami gatvėmis. Šiai reklamai...