Humanitariniai mokslai / Literatūra

Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ konfliktų apibrėžtys

0 atsiliepimų
Autorius:
Albinas Jovaiša Kristijoną Donelaitį įvardijo kaip – grožinės lietuvių literatūros pradininką, paskui jį vėliau seks ir Antanas Baranauskas, „saulelę“ prisimins Salomėja Nėris, Kazys Bradūnas, Marcelijus Martinaitis, Adomas Mickevičius. Šitoks vertinimas (grožinės lietuvių literatūros pradininkas) pateikiamas mokyklose dar ir dabar. Kitas žinomas Donelaičio apibūdinimas, kaip lietuvių literatūros klasikas arba vienas populiariausių rašytojų litertūros moksle ir kritikoje. Žinoma ir daugiau kaip 1000 darbų skirtų poeto gyvenimui ir kūrybai. Vertingų mokslinių straipsnių ar komentarų apie K. Donelaitį yra pateikęs L. Rėza (jis ir išleido poemą „Metai), vokiečiai A. Šleicheris, G. F. ir Neselmanas, I. Pasargė, F. Tecneris. Iš šiuolaikinių kritikų ir tyrinėtojų išsamų veikalą yra išleidęs A. Radzevičius, D. Krištopaitienė, Dalia Dilytė-Staškevičienė ir kt. Patį Donelaitį jo aplinkos žmonės apibūdino kaip jautrią, ieškančio teisybės asmenybę. Jis pasižymėjo aukšta morale ir garbės dalykais. Pats apie save sakė: „Aš iš prigimties buvau gyvo temperamento ir mokėjau dainuoti bei skambinti fortepijonu ir klavesinu, bet skambindamas ir dainuodamas buvau moralus ir prisitaikydavau prie svečių, kad juos užimčiau“. Pasižymėjo ir meniška prigimtimi: meistravo, eksperimentavo, teorinių darbų nerašė. Buvo emocingas ir akylas, bet ne teoretikas, abstrakcijomis nesižavėjo. Malonų prasiblaškymą jam teikė ir sodas, kurį prisodino rinktinių vaismedžių.
Donelaičio literatūrinį palikimą sudaro ne tik geriausiai žinoma poema „Metai“. Be metų giesmės , Donelaitis dar sukūrė kitų raštų, bet dalis jų žuvo. Tai pasakėčios bei pasakojimai, kurie neretai galimi sąmojingai lyginti su Ezopo ar Lafonteno kūriniais. Iš jų išliko šios pasakos, arba pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Pasaka apie šūdvabalį“, „Vilks provininks“, „Šuo didgalvis“, „Ąžuols gyrpelnys“, „Pasaka apie lietuvišką svotbą“. Šie kūriniai taip pat parašyti hegzametru. Kūriniai originalūs ir itin sklandūs, nors gal kiek kaip pasakėčios per ilgi. Religinių giesmių, kurias poetas sueiliavo, neišliko nei vienos. Jis rašė ne tik lietuviškai, bet ir vokiškai, paliko poezijos kūrinių hebrajų, graikų, lotynų, prancūzų kalbomis, tačiau neabejotina, kad visą savo kūrybinę galią išplėtojo lietuvių poezijoje, šioje srityje įrodęs, kad yra savo srities eruditas. Susirašinėjo eilėmis su savo draugais.
Lietuvių kalba tuo metu daugiausia buvo žinoma tik istoriniu požiūriu ir tai tik keliems tyrinėtojams, nes paprasčiausia šia kalba nieko nebuvo išleista apart kelių religinių knygų ir Šventojo Rašto.
Metų personažams yra svetimas Vakarų Renesanso herojus išjudinantis žygdarbių ir nuotykių geismas. Beje, atskiri lietuvininkų kaimo bendruomenės nariai, kurie susivilioja artimiausio dvaro ar miestelio ponišku gyvenimu, patiria dvasinį krachą. Tokie yra antraeiliai ar trečiaeiliai, paprastai epizodiniai veikėjai, piktai išjuokiami ir pasmerkiami jau pirmojoje poemos dalyje paties autorinio pasakotojo lūpomis. Vienintelė išeitis tokiems „vaikams paklydėliams“, kurią nurodo poemos autoritetai, yra grįžimas atgal, į gimtąją tėvų pastogę. Apie šį santykį (gimtuosius namus ir svetur) bei daugelį kitų (ponų-būrų, pasakotojo-veikėjų) norėsiu kalbėti ir toliau. Santykiai tarp veikėjų dažnai pasirodo savanaudiški, konfliktiški iš neigiamųjų pusės, tačiau būta ir kitokių „žygdarnių“: pasiaukojimo, supratimo, atjautos, nesavanaudiškumo. Apie konflikto esmę šiame darbe ir bus kalbama, minint ir kitus santykius įtakojamus šio susidūrimo.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3793 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukos iš „Pavasario linksmybės“ interpretacija
Rašinys K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukos iš „Pavasario linksmybės“ interpretacija

Ištrauka pradedama Pričkaus kreipimusi į kaimo žmones („Nugi dabar, kaimynai, gentys ir gaspadoriai“) ir raginimu [...]

Kristijono Donelaičio „Metai“ stilius
Rašinys Kristijono Donelaičio „Metai“ stilius

Kadangi „Metų“, o ir visos Kristijono Donelaičio kūrybos pasakotojas nėra sąlyginis, tai natūraliausia kalbėti apie [...]

„Vasaros darbų“ ir „Žiemos rūpesčių“ gamtovaizdis Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“
Rašinys „Vasaros darbų“ ir „Žiemos rūpesčių“ gamtovaizdis Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“

Kristijonas Donelaitis - tai viena žymiausių XVIII a. Lietuvos asmenybių, grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Bene [...]

,,Kristijono Donelaičio ,,Metai'- testamentas lietuviams
Rašinys ,,Kristijono Donelaičio ,,Metai'- testamentas lietuviams

Yra žmonių, kurie kartais gimsta kūrybingesni už kitus, kurie sugeba įrodyti sau ir visai Lietuvai [...]

Bendruomenės vertybės Kristijono Donelaičio poemoje,,Metai’’
Rašinys Bendruomenės vertybės Kristijono Donelaičio poemoje,,Metai’’

  Kristijonas Donelaitis – lietuvių literatūros klasikas, pirmasis rašytojas suteikęs pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai .

Kur semtis gyvenimo išminties? (Kristijonas Donelaitis ,,Metai
Rašinys Kur semtis gyvenimo išminties? (Kristijonas Donelaitis ,,Metai" ir Vincas Krėvė ,,Skirgaila", ,,Skerdžius")

,,Savęs aš pilnas. Ko man daugiau norėt?“ – retoriškai klausia žmogus odėje ,,Janui Libinijui“ (Motiejus [...]

K. Donelaičio poemos „Metai“ problematika
Rašinys K. Donelaičio poemos „Metai“ problematika

K. Donelaičio poemoje „Metai“ pastebime ne tik nepaprastai išraiškingą ir spalvingą autoriaus žodyną, tačiau ir [...]

Kristijono Donelaičio „Metai“ – pasaulinės klasikos kūrinys, sulaukęs daugelio skirtingų interpretacijų. Aptarkite bent dvi iš jų, argumentuotai, išskirdami patrauklesnę
Rašinys Kristijono Donelaičio „Metai“ – pasaulinės klasikos kūrinys, sulaukęs daugelio skirtingų interpretacijų. Aptarkite bent dvi iš jų, argumentuotai, išskirdami patrauklesnę

Kristijono Donelaičio „Metai“ – hegzametru parašyta epinė poema ir sudėtinga gyvenimo drama, aprėpianti visą joje [...]

Gamtos pajauta K. Donelaičio poemoje „Metai“
Rašinys Gamtos pajauta K. Donelaičio poemoje „Metai“

Kristijonas Donelaitis – XVIII a . lietuvių rašytojas, gyvenęs Mažojoje Lietuvoje, dabartinėje Kaliningrado srityje. Žymiausias [...]

Religiniai aspektai  K. Donelaičio poemoje „Metai“
Rašinys Religiniai aspektai K. Donelaičio poemoje „Metai“

Kristijonas Donelaitis (1714m. – 1780m.) - neabejotinai viena žymiausių Švietimo epochos figūrų tiek Lietuvoje, tiek [...]

Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio.  Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę
Rašinys Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio. Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę

Literatūros tyrinėtoja Dalia Dilytė pripažįsta, kad šiuolaikiniam skaitytojui gali būti sunkiau suprasti Kristijono Donelaičio kūrybą.

Kristijonas Donelaitis - grožinės literatūros pradininkas
Konspektas Kristijonas Donelaitis - grožinės literatūros pradininkas

Kontekstas: Kristijonas Donėlaitis buvo pastorius, todėl būrus mokė kaip reikia gyventi. Pamoksluose skaitydavo „Metų“ ištraukas.   Poemoje Donelaitis vaizduoja [...]

Donelaičio
Prezentacija Donelaičio "Metai" analizė

—K. Donelaičio gyvenimas, aplinka, asmenybė. —K. Donelaičio asmenybės interpretacija literatūroje. Eseistinio Just. Marcinkevičiaus straipsnio aptarimas.

Kristijono Donelaičio stiliaus ypatybės
Rašinys Kristijono Donelaičio stiliaus ypatybės

Ne veltui sakoma, jog kiekvienas menininkas turi savitą [...]

Kristijonas Donelaitis, didaktinė poema
Konspektas Kristijonas Donelaitis, didaktinė poema "Metai"

Gimė 1714m. Sausio 1d. Lazdynėlių kaime Kristijonas Donelaitis, evangelikų liuteronų kunigas, grožinės literatūros pradininkas, poetas Tėvui mirus [...]