Skatinamoji fiskalinė politika ir jos rezultatai

11 psl. / 2448 žod.

Ištrauka

Fiskalinė politika yra viena iš valstybės ekonominės politikos sudedamųjų dalių. Pagrindinis ekonominės politikos tikslas yra siekti ekonominio ir socialinio stabilumo, tobulinti egzistuojantį režimą bei siekti tą režimą pritaikyti prie išorės sąlygų. Prie jau išvardintų tikslų kartais priskiriamas dar vienas, t.y. socialinio teisingumo tikslas, sąžiningas (teisingas) nuosavybės ir pajamų perskirstymas. Tai pat galima įvardyti dar vieną tikslą, tai yra mus supančios aplinkos apsauga ir tobulinimas. Šiems tikslams pasiekti kartu su kitomis makroekonominės politikos priemonėmis yra vykdoma fiskalinė politika.

Fiskalinė politika gali būti panaudota stabilizuojant ekonomiką. Tas poveikis daromas keičiant mokesčius ir vyriausybės išlaidas. Nuosmukio fazėje, kai visuminė paklausa per maža, mažėja BNP apimtis, didėja nedarbas, turėtų būti vykdoma skatinanti vyriausybės fiskalinė politika. Tai reiškia, jog vyriausybė turėtų padidinti išlaidas arba sumažinti mokesčių tarifus (normas), arba, kaip paprastai būna, imtis abiejų šių priemonių iš karto. Šie veiksmai padidintų visuminę paklausą ir skatintų didėti BNP, tačiau tuo pačiu metu didėtų biudžeto deficitas ir kainos. Tuo tarpu pakilimo fazėje, kai visuminė paklausa yra pernelyg išpūsta ir sukelia infliaciją, fiskalinė politika turėtų būti ribojanti. Visuminė paklausa mažinama didinant mokesčius ir taip apribojant vartotojų perkamąją galią bei mažinant vyriausybės išlaidas. Mažėjanti visuminė paklausa sukelia BNP mažėjimą, o kartu ir kainų kritimą.

2008 m. prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė stipriai paveikė Lietuvos piliečių finansus, o tuo pačiu ir gyvenimą. Šiame darbe bandysiu apžvelgti kaip Lietuvos Respublikos vyriausybė „gelbėjo“ šalies ekonomiką, ar efektyviai buvo vykdoma fiskalinė politika. Palyginsiu skatinamosios fiskalinės politikos taikymą teorijoje bei Lietuvos pavyzdžiu, praktikoje.

Apie įgyvendinamų ekonomikos skatinimo planų veiksmingumą empiriškai spręsti dažnai sunku ar net neįmanoma. Ekonomikos stimuliavimui pateisinti visuomet randama įvairių duomenų, kurie rodo tariamai pagerėjusią situaciją. Tačiau jų priežasties - pasekmės ryšio su vykdoma politika įrodyti ar paneigti daugeliu atvejų neįmanoma. Nėra galimybės įvertinti situacijos, kuri būtų buvusi, jei būtų pasirinkta alternatyva skatinimo veiksmų nepradėti.


Reziumė

Autorius
pagalba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 16, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Fiskalinė politika

Ekonomika Referatas alyncikas
Fiskalinė politika – tai biudžeto politika, kurios pagrindinis uždavinys yra ne tik biudžeto subalansavimas bet visos ekonomikos stabilumo ir augimo užtikrinimas. Ekonomikos teorijoje...

LR fiskalinė politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. donatag
Šiuolaikiniame pasaulyje fiskalinė politika yra vienas iš esminių nacionalinės valdžios institucijų taikomų bei šalies ekonominį vystymąsi įtakojančių finansinių instrumentų: jos dėka formuojamas valstybės...

Fiskalinė politika recesinio tarpsnio metu

Ekonomika Referatas 2016 m. ella1996
Darbas parengtas makroekonomikos dalykui ir įvertintas 9/10. Jame pateikiami pagrindiniai fiskalinės politikos teoriniai aspektai bei pateikiami grafikai, lyginant Lietuvos ir Olandijos makroekonominius rodiklius...