Alkoholinių gėrimų vartojamų per paauglių vakarėlius mokykloje prevencijos programa

13 psl. / 2695 žod.

Ištrauka

Didėjantis alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis tarp jaunų žmonių tampa vis aktualesne sveikatos ir socialine problema. Tikėtis, kad ši problema sumažės arba išsispręs savaime,nėra pagrindo.Esant tokiai situacijai, reikėtų remtis kitų šalių mokslinių tyrinėjimųišvadomis ir patirtimi. (Gintarė Petronytė, Apolinaras Zaborskis, Aurelijus Veryga 2007)

Alkoholio, tabako ir kitų narkotikų vartojimas, ypač paauglių, yra svarbi bei aktuali šiandieninė problema, nes sukelia visuomenėje socialinių, medicininių, ekonominių, teisinių ir kitų problemų. (Algimantas Šimaitis, 2009)

Pastaraisiais metais psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją tiriantys mokslininkai ir šioje srityje dirbantys praktikai nustatė, kas nulemia mokyklinių programų efekty­vumą. Tai – visapusiškas socialinės įtakos modelis, gyvenimo įgūdžiai, dėmesys nuostatų formavimui, mokinių nusiteiki­mas nevartoti narkotikų ir darbas su šeima.

Tabako, alkoholio ar kitų narkotikų vartojimas labai priklauso nuo socialinės aplinkos. Nauji požiūriai į prevenciją atsispindi visapusiškos socialinės įtakos mokymo programose, kuriose praktiškai mokoma elgesio būdų, stiprinamos nuostatos ir gebėjimai, padedantys atsispirti spaudimui vartoti narkoti­kus. Šio požiūrio esmė – suteikti paaugliams konkrečių įgū­džių, kurių reikia norint atsispirti socialinei įtakai, ir pagilinti žinias apie psichiką veikiančių medžiagų žalą sveikatai. Kita vertus, socialinė aplinka yra ir apsauginis veiksnys, mažinan­tis tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo riziką. Programoje naudojami interaktyvūs metodai padeda ugdyti bendravi­mo įgūdžius, reikalingus užmegzti ir išlaikyti gerus santykius su aplinkiniais.(EUROPINĖ PRIKLAUSOMYBĖS NUO NARKOTIKŲ PREVENCIJOS PROGRAMA, 2010)

Trumpai apie pamoką

Pagrindinė ketvirtos pamokos tema – normatyviniai įsitiki­nimai (angl. normative bealief). Ji skirta kritinio mąstymo ir gebėjimų analizuoti informaciją apie tabaką, alkoholį ir nar­kotikus ugdymui.

Žmones pradėti vartoti tabaką, alkoholį ar kitus narkotikus dažnai paskatina jų įsivaizdavimas, jog kiti vartoja daug daž­niau nei iš tikrųjų yra. Taip yra, nes jūs manote, kad kažkoks elgesys yra grupės norma. Panašiai savo gyvenime mąsto­te kasdien: tarkime, norėdami priklausyti tam tikrai žmonių grupei, renkatės oranžinius drabužius, nes esate įsitikinę, kad dauguma tos grupės žmonių rengiasi oranžiniais rūbais. Ta­čiau tai ne visada tiesa. Panašiai manote ir apie rūkymą bei alkoholį.Jums – trylika, jūs norite būti panašūs į šešiolikme­čius.Žinote, kad kai kurie jų savaitgaliais rūko, vartoja alko­holinius gėrimus ir manote, kad taip daro dauguma vyresnių paauglių.Taigi jūs mėgdžiojate tą elgesį.

Antroje pamokoje apie priklausymą grupei mes pasvarstė­me, ar iš tikrųjų norite mėgdžioti kitų elgesį. Bet šioje, norma­tyvinius įsitikinimus analizuojančioje, pamokoje sutelksime dėmesį į jūsų daromas prielaidas ir aptarsime, ar jos visada atspindi realybę.


Reziumė

Autorius
miraxe
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 26, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Narkotikų vartojimas paauglių tarpe

Socialinis darbas Referatas 2009 m. everesta
„Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, o ypač kaimyninėse šalyse plinta rūkymas, alkoholinių ir kitų – nelegalių narkotikų vartojimas bei piktnaudžiavimas jais. Psichiką veikiančių...

Patyčios ir smurtas tarp bendraamžių mokykloje

Socialinis darbas Referatas 2011 m. stella
Patyčios arba priekabiavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis - tiek psichologiniu, tiek fiziniu, tiek .... Visos formos nepriklausomai, kurias vaikas patiria, sukelia neigiamas emocijas...

Smurtas prieš vaikus prevencija

Socialinis darbas Prezentacija 2022 m. Miglė123
Smurto prieš vaikus paplitimas Lietuvoje yra svarbi visuomenės problema, apie kurią turi žinoti kiekvienas.