Ekonomika ir verslas / Vadyba

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turintis didelį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Smulkios ir vidutinės įmonės – dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui. Mažas kapitalo poreikis, greita reakcija į rinkos pokyčius ir lankstumas taikantis prie jų, naujų rinkų ar nišų užpildymas, konkurencijos didelėms įmonėms sudarymas, didžiųjų įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų, gamybos procesų sukūrimas, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybė – tai pagrindiniai pranašumai, atskleidžiantys SVĮ efektyvumą ir svarbą (Krisčiūnas, K., Grėblikaitė, J., 2007). Tačiau šiandien smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje susiduria su įvairiomis verslo įkūrimo, konkurencingumo ir vystymosi problemomis.
Tobulinant verslo teisinę ir ekonominę aplinką, galima būtų gerinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo galimybes, teikti informaciją apie verslą, skatinti didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą regionuose.
Ruošdama darbą siekiau išsiaiškinti smulkaus ir vidutinio verslo būklę Lietuvoje, šios įmonių grupės vystymosi problemas, bei galimybes mūsų šalyje. Rinkdama informaciją naudojausi statistiniais duomenimis, Lietuvos Respublikos įstatymu apibrėžiančiu smulkiojo ir vidutinio verslo sampratą Lietuvoje, naujausiais verslo straipsniais bei moksline literatūra.

Darbo tikslas :
• Apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo būklę, SVV plėtros problemas bei verslo aplinkos gerinimo ir skatinimo galimybes Lietuvoje.

Darbo uždaviniai :
• Išsiaiškinti smulkaus ir vidutinio verslo sampratą;
• Apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo būklę Lietuvoje;
• Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemas Lietuvoje;
• Pateikti smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo ir skatinimo priemones.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3352 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SAMPRATA4
 • 1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai4
 • 1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys5
 • 2. SVV BŪKLĖS LIETUVOJE APŽVALGA6
 • 3. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTRA10
 • 3.1. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos11
 • 3.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimas13
 • 4. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO APLINKOS GERINIMAS IR SVV SKATINIMAS14
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje

Ko gero kiekvieną dieną dauguma žmonių susiduria su smulkiu ir vidutiniu verslu. Kai kurie žmonės [...]

Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas sudaro didesniąją Lietuvos verslo dalį, todėl jo plėtojimas tampa prioritetine Lietuvos [...]

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas

„Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių plėtra sumažėjo. Jų ekonominė svarba tik dabar yra pastebima [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas

Vienas pagrindinių verslumo ugdymo tikslų - ugdyti mokinių gebėjimus būtinai saviraiškai, socialinei integracijai, aktyviam pilietiškumui [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo vadybos namų darbo užduotis
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo vadybos namų darbo užduotis

Kiekvienas žmogus, norėdamas pradėti savo verslą, visų pirma, turi susipažinti su visomis galimomis įmonių juridinėmis [...]

Verslo organizavimo formos Lietuvoje
Referatas Verslo organizavimo formos Lietuvoje

Didelę reikšmę verslininkystės raidai turi jos aplinka: ekonominė, politinė, socialinė. Šiandieninė mokesčių, privatizavimo, muitų [...]

Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje
Tyrimas Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje

Šiuo metu vis daugėja vairuotojų, o tuo pačiu automobilių bei kuro sąnaudų. Tačiau kyla nemažai [...]

Verslo draudimo Lietuvoje analizė
Kursinis darbas Verslo draudimo Lietuvoje analizė

Temos aktualumas - Saugumas yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Bet saugumas svarbus ne tik [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Kursinis darbas Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Sparčiai besivystant rinkos santykiams mūsų šalyje, tiek verslo tiek ne pelno siekiančioms organizacijoms svarbu pažinti [...]

Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje
Diplominis darbas Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo plėtros Lietuvoje skatinimo problema susijusi ne tik su sparčiomis ir fundamentinėmis pastarųjų metų [...]

Lietuvos namų ūkių finansinė būklė ir finansų sistemos stabilumas
Prezentacija Lietuvos namų ūkių finansinė būklė ir finansų sistemos stabilumas

Kas yra namų ūkis? Kodėl pradėta tirti namų ūkių finansinė būklė? [...]