Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

17 psl. / 3352 žod.

Ištrauka

Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turintis didelį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Smulkios ir vidutinės įmonės – dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui. Mažas kapitalo poreikis, greita reakcija į rinkos pokyčius ir lankstumas taikantis prie jų, naujų rinkų ar nišų užpildymas, konkurencijos didelėms įmonėms sudarymas, didžiųjų įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų, gamybos procesų sukūrimas, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybė – tai pagrindiniai pranašumai, atskleidžiantys SVĮ efektyvumą ir svarbą (Krisčiūnas, K., Grėblikaitė, J., 2007). Tačiau šiandien smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje susiduria su įvairiomis verslo įkūrimo, konkurencingumo ir vystymosi problemomis.
Tobulinant verslo teisinę ir ekonominę aplinką, galima būtų gerinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo galimybes, teikti informaciją apie verslą, skatinti didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą regionuose.
Ruošdama darbą siekiau išsiaiškinti smulkaus ir vidutinio verslo būklę Lietuvoje, šios įmonių grupės vystymosi problemas, bei galimybes mūsų šalyje. Rinkdama informaciją naudojausi statistiniais duomenimis, Lietuvos Respublikos įstatymu apibrėžiančiu smulkiojo ir vidutinio verslo sampratą Lietuvoje, naujausiais verslo straipsniais bei moksline literatūra.

Darbo tikslas :
• Apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo būklę, SVV plėtros problemas bei verslo aplinkos gerinimo ir skatinimo galimybes Lietuvoje.

Darbo uždaviniai :
• Išsiaiškinti smulkaus ir vidutinio verslo sampratą;
• Apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo būklę Lietuvoje;
• Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemas Lietuvoje;
• Pateikti smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo ir skatinimo priemones.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SAMPRATA4
 • 1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai4
 • 1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys5
 • 2. SVV BŪKLĖS LIETUVOJE APŽVALGA6
 • 3. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTRA10
 • 3.1. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos11
 • 3.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimas13
 • 4. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO APLINKOS GERINIMAS IR SVV SKATINIMAS14
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI

Reziumė

Autorius
gab13
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas

Vadyba Referatas 2015 m. rramuneaa
Smulkus ir vidutinis verslas – vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, todėl yra svarbus Lietuvos ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Mažos ir vidutinės įmonės...

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.