Smulkaus ir vidutinio verslo vadybos namų darbo užduotis

32 psl. / 7722 žod.

Ištrauka

Kiekvienas žmogus, norėdamas pradėti savo verslą, visų pirma, turi susipažinti su visomis galimomis įmonių juridinėmis formomis, kad galėtų pasirinkti jam prieinamiausią ir labiausiai tenkinančią jo poreikius. Tik susipažinus su visomis galimomis juridinėmis formomis bei kiekvienos iš jų privalumais bei trūkumais, galima pradėti ruoštis įmonės steigimui bei registravimui.

Kaip rodo statistika, pačios populiariausios Lietuvoje yra individualios įmonės bei uždarosios akcinės bendrovės. Tačiau be šių įmonių yra ir kitų gerai žinomų juridinių formų, kaip pavyzdžiui, ūkines bendrijos, akcines, investicines, žemės ūkio, kooperatines bendroves, valstybės ir savivaldybės įmonės. Nepaisant to, buvo pasirinkta viena iš populiariausių juridinių formų – uždaroji akcinė bendrovė – ir išsamiai pateikta pati svarbiausia informacija, kurią pravartu žinoti kiekvienam, nusprendusiam steigti būtent tokią įmonę.

Darbo objektas. Uždaroji akcinė bendrovės steigimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti uždarosios akcinės bendrovės steigimo procesą ir registravimo VĮ „Registrų centre“ tvarką.

Darbo uždaviniai:

 1. Pasirinkti įmonės juridinę formą, kurios steigimo procesą ketinama išnagrinėti;
 2. Išnagrinėti pasirengimą uždarosios akcinės bendrovės įregistravimui;
 3. Nurodyti notarui pateikiamus dokumentus;
 4. Išanalizuoti dokumentų pateikimo VĮ „Registrų centrui“ tvarką;
 5. Nurodyti dokumentus, reikalingus pateikti VĮ „Registrų Centrui“;
 6. Apibrėžti uždarosios akcinės bendrovės filialo ar atstovybės įregistravimo procesą;
 7. Nurodyti pasirinktos įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimo mokesčius;
 8. Pateikti darbo išvadas ir rekomendacijas.

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS REGISTRAVIMAS5
 • 1.1. Įmonės juridinės formos parinkimas5
 • 1.1.1. Pasirinktos įmonės juridinės formos pristatymas8
 • 1.2. Pasirengimas įmonės įregistravimui11
 • 1.2.1. UAB ir kitų įmonių juridinių formų pasirengimo registruoti palyginimas16
 • 1.3. Notarui pateikiami dokumentai17
 • 1.3.1. Veiksmai pateikus dokumentus bei atlygis notarui18
 • 1.4. Dokumentų pateikimo VĮ “Registrų centrui” tvarka19
 • 1.5. VĮ „Registrų centrui“ pateikiami dokumentai20
 • 1.6. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas20
 • 1.7. Įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimo mokesčiai22
 • 1.7.1. UAB ir kitų juridinių formų įmonių, jų filialų ar atstovybių registravimo mokesčių palyginimas22
 • DARBO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS24
 • NAUDOTA LITERATŪRA26
 • 1 PRIEDAS28
 • 2 PRIEDAS30

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas

Vadyba Referatas 2015 m. rramuneaa
Smulkus ir vidutinis verslas – vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, todėl yra svarbus Lietuvos ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Mažos ir vidutinės įmonės...

Verslininkystės namų darbas „Idėjos analizė“

Vadyba Verslo planas 2017 m. dita123
VDU verslininkystės namų darbas. Idėjos analizė. Pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Bumerangas“. Sugalvota idėja ir ji pristatyta, pagal pateiktus punktus, taip dadėta siūlomos vertės...