Pasaulio Prekybos Organizacija

13 psl. / 2139 žod.

Ištrauka

Visi susiduriame su tarptautine prekyba daugelyje vietų. Prekyba, kuri be prievartos ir apribojimų vyksta tarp šalių, visada yra naudinga. Užsienio prekyba – mainų procesas, vykstantis pasauliniu mąstu. Šalys stengiasi gaminti tai, ką gali efektyviai parduoti pasaulinėje rinkoje, o tai kelia specializacijos lygį. Eksporto ir importo santykis atspindi šalies ekonomikos raidą. Nuo užsienio prekybos priklauso valstybės gyvenimo lygis. Geresnius veiklos bei efektyvumo rezultatus sąlygoja gamybos specializacija ir prekyba ne tik šalies bet ir pasauliniu mastu. Laisvos prekybos politika, laisvas prekių paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas skatina konkurenciją, naujų technologijų, prekių rinkų paiešką. Vykstant tarptautinei prekybai, šalys specializuojasi tam tikrų prekių gamyboje, išsiplėtus prekių rinkai didėja jų gamyba, o padidėjus gamybos apimčiai, mažėja prekių gamybos išlaidos. Tam, kad vyktų laisvos prekybos tarp šalių procesas, reikalinga organizacija, galinti kontroliuoti prekybinius santykius. Viena iš tokių organizacijų – Pasaulio Prekybos Organizacija.

Darbo objektas – Pasaulio prekybos organizacija.

Darbo problema – kokia veikla užsiima Pasaulio Prekybos Organizacija?

Darbo tikslas – apžvelgti Pasaulio prekybos organizacijos veiklą.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibrėžti Pasaulio Prekybos Organizacijos sampratą.
  2. Išnagrinėti prekybos barjerus.
  3. Pateikti tokių terminų kaip embargas, dempingas, protekcionizmas, sampratą.

Temos aktualumas. Pasaulio Prekybos Organizacija jau apima visus kontinentus, 2011 metų pabaigoje jos narėmis buvo 152 valstybės, dar 26 yra stebėtojos. Šie skaičiai vis auga, PPO plečia tarptautinės prekybos mastus, naikina prekybos barjerus ir suteikia platformą deryboms.


Turinys

  • Bendrasis susitarimas dėl tarifų ir prekybos
  • Pasaulio Prekybos Organizacija
  • Tarifiniai ir netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai
  • Embargas
  • Dempingas
  • Protekcionizmas

Reziumė

Autorius
b.m.t.
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje

Ekonomika Referatas donatak
Prekyba vyksta jau labai seniai. Pradžioje tai buvo mainai, o vėliau parsidėjo ir prekyba tarp žmonių, vėliau tarp kaimų ir miestelių, dar vėliau...

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Ekonomika Referatas sejkutea
Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir prekybos balansas. Pati prekyba, anot lietuviškos laisvosios enciklopedijos,...

OPEC šalys ir jų įtaka pasaulio prekyboje

Ekonomika Referatas 2011 m. g.monika
Tarptautinė prekyba yra nepaprastai reikšminga pasaulio ūkio dalis. Gerai žinoma, kad praktiškai nė viena šalis negali pati apsirūpinti visomis jai būtinomis gėrybėmis, todėl...

Pasaulinė prekyba užsienio valiuta

Ekonomika Referatas 2014 m. lina22
XXI amžiuje vienareikšmiškai galima sakyti, kad pasaulis yra globalus. Naudodamiesi internetu galime per kelias sekundes sužinoti apie naujausius įvykius Amerikoje, Azijoje ar kitame...