Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje

0 atsiliepimų
Autorius:
Prekyba vyksta jau labai seniai. Pradžioje tai buvo mainai, o vėliau parsidėjo ir prekyba tarp žmonių, vėliau tarp kaimų ir miestelių, dar vėliau tarp šalių. Užsienio prekybai labai svarbus transportavimas, todėl kuo labiau vystėsi transportas, tuo labiau suklestėjo ir tarptautinė – užsienio – prekyba. Šiuo metu nėra šalies kuri neturėtų jokių prekybos santykių su užsienio valstybėmis. Tai gana svarbu, nes nei viena šalis neturi visko. Vienoms trūksta gamtinių išteklių, kitoms kažkokią tai produkciją gaminti neapsimoka, o trečioms neužtenka reikiamos darbo jėgos produkcijai pasigaminti. Galime rasti įvairių priežasčių dėl kurių perkama ar parduodama vienokia ar kitokia produkcija. Kiekviena šalis stengiasi užimti aukštą poziciją tarptautinėje prekyboje ir susireguliuoti savo importą ir eksportą. Idealu jeigu šalies importo ir eksporto rodikliai panašūs, tačiau tai būna retai, todėl kiekviena valstybė reguliuoja tarptautinės prekybos procesus. Reguliavimas gali būti vykdomas įvairiais metodais. Galimas eksporto ar importo rėmimas, taip pat apmokestinimas, kuris pristabdo importą ar eksportą. Tačiau pats procesas vyksta ir šalys stengiasi užimti kuo stipresnes pozicijas tarptautinėje prekyboje. Žinoma daug kas priklauso ir nuo šalies, jos turimų resursų, geografinės ir ekonominės padėties, bei k.t.
Daug sumaišties į užsienio prekybą įnešė ekonominė krizė. Kai kuriose srityse dar ir dabar jaučiamos jos pasekmės. Prekyba kinta ir dėl naujų technologijų, naujų transportavimo šaltinių atsiradimo, naujų produktų kūrimo, pigesnės darbo jėgos ir t.t.
Kokią vietą šalis užima rinkoje gali spręsti pagal importo ir eksporto mastus tiek produkcijos, tiek paslaugų tiek ir šalių į kurias eksportuojama, bei iš kurių importuojama geografinį platumą. Pagal tai galima spręsti kokį vaidmenį šalis vaidina pasaulinėje prekyboje. Žinoma, svarbu atsižvelgti ir į tai kokie įstatymai, reguliuojantys tarptautinę prekybą, veikia šalyje. Nuo jų taip pat gali priklausyti importas bei eksportas ir ateities prekybos perspektyvos.
Šiame darbe nagrinėsime Lietuvos vaidmenį pasaulinėje prekyboje. Darbe bus apžvelgta dabartinė padėtis ir išanalizuotos ateities tendencijos.
Darbo tikslas atlikti Lietuvos vaidmens pasaulinėje prekyboje analizę.
Darbo uždaviniai:
1. apžvelgti Lietuvos prekybos istoriją,
2. išanalizuoti paskutinių 3 metų prekybos tendencijas,
3. pateikti ateities perspektyvas pasaulinėje prekyboje.
Atliekant darbą bus pasinaudota teorine medžiaga, bei statistiniais duomenimis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5250 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Lietuvos tarptautinės prekybos istorija2
  • 2. Paskutiniųjų metų užsienio prekybos apžvalga4
  • 2.1 2008 metų apžvalga4
  • 2.2 2009 metų apžvalga8
  • 2.3 1010 metų apžvalga12
  • 3. Pasalinės prekybos perspektyvos17
  • Išvados19
  • Literatūros sąrašas20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Lietuva
Rašinys Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Lietuva

1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo programoje nurodė sprendimą pradėti derybas dėl prisijungimo prie Bendrojo [...]

Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar [...]

Lietuvos užsienio prekyba
Referatas Lietuvos užsienio prekyba

Šiuolaikiniame gyvenime tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių tampa vis glaudesni. Jei ankstesniai laikais valstybė sugebėdavo [...]

Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “
Referatas Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “

Pasaulio prekybos organizacija (PPO, angl. World Trade Organization arba WTO) – tarptautinė prekybos organizacija, nustatanti [...]

Pasaulinė prekyba užsienio valiuta
Referatas Pasaulinė prekyba užsienio valiuta

XXI amžiuje vienareikšmiškai galima sakyti, kad pasaulis yra globalus. Naudodamiesi internetu galime per kelias sekundes [...]

Lietuvos užsienio prekyba
Kursinis darbas Lietuvos užsienio prekyba

Šiuolaikiniame gyvenime tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių tampa vis glaudesni. Jei ankstesniai laikais valstybė sugebėdavo [...]

Tarptautinė prekyba Lietuvoje
Kursinis darbas Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Lietuvos užsienio prekybos raidai didelę įtaką turėjo jos geografinė padėtis tarp Vakarų ir Rytų rinkų [...]

Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis
Kursinis darbas Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis

Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, kurios ekonomikai didelę įtaką turi užsienio prekyba. Lietuvai tapus [...]

Vokietijos ir Lietuvos prekybiniai santykiai
Referatas Vokietijos ir Lietuvos prekybiniai santykiai

Aktualumas. Vokietija – vien iš svarbiausių Lietuvos užsienio prekybos partnerių. Lietuvos ir Vokietijos dvišaliai santykiai [...]

OPEC šalys ir jų įtaka pasaulio prekyboje
Referatas OPEC šalys ir jų įtaka pasaulio prekyboje

Tarptautinė prekyba yra nepaprastai reikšminga pasaulio ūkio dalis. Gerai žinoma, kad praktiškai nė viena šalis [...]

Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos
Referatas Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi [...]

Lietuvos užsienio prekybos balansas
Referatas Lietuvos užsienio prekybos balansas

Prekyba- bendrąja prasme, savanoriški prekių ir/ar paslaugų mainai tarp kelių ar daugiau objektų (prekybininkų), tai [...]

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais
Referatas Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir [...]

Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare
Kursinis darbas Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir pasirengimas narystei - tai ilgalaikis procesas, įtakojantis įvairiausias [...]

Lietuvos tarptautinės prekybos analizė
Referatas Lietuvos tarptautinės prekybos analizė

Tarptautinė prekyba vaidina vis didesnį vaidmenį ekonominėje raidoje. Visa dvidešimto amžiaus antroji pusė pasižymėjo aukštais [...]