Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais rinkos reguliavimas

35 psl. / 7640 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas - šiandieniniame pasaulyje bet kokia veikla yra reguliuojama valstybėje galiojančiais įstatymais bei teisės aktais. Reguliavimas yra svarbus reiškinys socialiniame bei ekonominiame visuomenės gyvenime. Pagrindinės reguliuojamos rinkos pasaulyje yra tabako, alkoholio, dujų, naftos, elektros ir kt. Šiame darbe nagrinėjamas Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais rinkos reguliavimas. Tabako rūkymas – tai viena iš pagrindinių mirties priežasčių. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis (2013), nuo rūkymo sukeltų ligų pasaulyje kas šešias sekundes miršta po žmogų. Nerimą kelianti situacija susiklosčiusi ir Lietuvoje – remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2013), šalyje rūko apie 33 proc. gyventojų (Europos Sąjungos vidurkis – 30 proc.). Nors Lietuva yra įgyvendinusi pažangias tabako kontrolės priemones (tabako gaminių reklamos draudimas, draudimas rūkyti uždarose viešose vietose, tabako akcizų padidėjimas ir kt.), išlieka nemažai problemų, susijusių su tabako gaminių prekyba ir vartojimu: vis dar didelis rūkančiųjų skaičius; jaunimo rūkymo įpročiai. Dėl šios priežasties Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais sektoriaus kontrolė, reguliavimo politika bei jos tobulinimas šiomis dienomis yra itin aktuali problema, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą bei išvengti socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių šio reiškinio pasekmių.

Darbo objektas – Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais rinkos reguliavimas.

Darbo tikslas – ištirti Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais rinkos reguliavimo politiką, jos priemones bei tikslingumą.

Darbo uždaviniai:

 1. pristatyti Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais sektorių ir jo reguliavimo politiką;
 2. išanalizuoti Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais sektoriaus socialinius -ekonominius rodiklius;
 3. išnagrinėti Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais sektorių pagal rinkos struktūros elementus;
 4. išanalizuoti Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais sektorių reguliuojančias priemones;
 5. remiantis išanalizuota Lietuvos mažmeninės prekybos tabako gaminiais sektoriaus reguliavimo politika, įvertinti šio sektoriaus reguliavimo tikslingumą

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. LIETUVOS MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS SEKTORIAUS PRISTATYMAS6
 • 2. PAGRINDINIAI LIETUVOS MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS SEKTORIAUS SOCIALINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI9
 • 3. LIETUVOS MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS SEKTORIUS PAGAL RINKOS STRUKTŪROS ELEMENTUS13
 • 4. MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS REGLAMENTAVIMAS15
 • 4.1 Reguliuojančios institucijos15
 • 4.2 Licencijavimas16
 • 4.3 Tabako gaminių pardavimo taisyklės17
 • 4.4 Kontroliniai klausimynai18
 • 4.5 Teminis sąvadas (VNMPI)21
 • 4.6 ES Tabako gaminių direktyva22
 • 5. TABAKO SEKTORIAUS REGULIAVIMO TIKSLINGUMAS23
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Lizingas ir jo rinka Lietuvoje

Ekonomika Referatas bizuterija2012
Šis kursinis rašytas 2004. Dėl kiek pasenusios informacijos dabar šis darbas už mažesnę kainą kaip referatas. Mano kursinio darbo tema – lizingas ir...

Mažmeninė prekyba

Ekonomika Kursinis darbas 2010 m. deimantine69
Mažmeninė prekyba yra neatskiriama kiekvienos šalies ekonomikos dalis, veikianti nacionalinės ekonomikos gyvybingumą bei konkurencingumą, padedanti spręsti užimtumo problemas, aptarnaujanti didžiąsias įmones, taip pat...

Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2011 m. vrasyta
Darbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, išreiškianti žmonių santykius, susijusius su darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinka gali būti perteklinė, deficitinė ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...