Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

17 psl. / 3800 žod.

Ištrauka

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi su mūsų šalies prekybos politikos raida po nepriklausomybės atkūrimo. Šioje dalyje stengiamasi kiek įmanoma išsamiau išanalizuoti Lietuvos eksporto į Rusiją bei importo iš jos kitimo tendencijas, su tuo susijusias aplinkybes. Antrajame skyrelyje apžvelgiami 1998 m. krizės padariniai Lietuvos prekybiniams santykiams su Rusija. Trečia dalis skirta Lietuvos narystės ES poveikio prekybai su Rusija analizei. Darbas baigiamas galimomis tolesnėmis Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių raidos kryptimis.

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Lietuvos prekybos politikos raida – Rusijos vaidmuo4
  • 2. 1998 m. Rusijos krizės įtaka Lietuvos ir Rusijos ekonominiams santykiams8
  • 3. Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos prekybai su Rusija12
  • 4. Tolesnės Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių raidos kryptys15
  • Išvados16
  • Literatūros sąrašas17

Reziumė

Autorius
morena
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 11, 2012
Apimtis
17 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje

Ekonomika Referatas donatak
Prekyba vyksta jau labai seniai. Pradžioje tai buvo mainai, o vėliau parsidėjo ir prekyba tarp žmonių, vėliau tarp kaimų ir miestelių, dar vėliau...

Lietuvos žemės ūkio raida

Ekonomika Referatas s1200199
Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir juos apdoroti, perdirbti. Prie žemės ūkio priskiriama ir...

Lietuvos užsienio prekyba

Ekonomika Referatas 2012 m. miilda
Šiuolaikiniame gyvenime tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių tampa vis glaudesni. Jei ankstesniai laikais valstybė sugebėdavo savo turimais gamtiniais ištekliais bei žmogiškaisiais resursais užtikrinti...

Vokietijos ir Lietuvos prekybiniai santykiai

Ekonomika Referatas honey
Aktualumas. Vokietija – vien iš svarbiausių Lietuvos užsienio prekybos partnerių. Lietuvos ir Vokietijos dvišaliai santykiai prasidėjo nuo 1991m. rugpjučio 28d. Šie santykiai grindžiami...

Valstybės skolos raida Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2016 m. incyte
Lietuvos Respublikos skolinimosi politika pradėjo formuotis tik atgavus nepriklausomybę, nes Lietuva neperėmė jokių buvusios Tarybų Sąjungos vidaus ar tarptautinių kreditorinių įsipareigojimų. Lietuvoje vyksta...