Lietuvos centrinis bankas ir jo vaidmuo ekonomikoje

28 psl. / 7812 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių išimčių yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybinėms institucijoms. Centrinis bankas yra svarbiausia šiuolaikinės ekonomikos institucija, atsakanti už valstybės finansinės sistemos ir nacionalinės valiutos stabilumą, pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų sistemų patikimą funkcionavimą. Lietuvos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus. Šis bankas yra ypatingas bankų sistemos elementas. Bankai tai ta institucija ekonomikoje, į kurią, privatūs asmenys ir verslo įmonės gali minimaliai rizikuodami įdėti savo lėšas ir už jas gauti palūkanas. Jie, kaip finansų tarpininkai, gautus indėlius paskolina tiems ekonomikos dalyviams, kuriems tų lėšų reikia. Bankai yra svarbiausi šalies ekonomikos pinigų tiekėjai. Pinigai sukuria mechanizmą, per kurį Lietuvos bankas gali veikti visos šalies ekonomikos plėtrą. Tai nulemia Lietuvos banko ypatingą vietą šalies ekonomikoje.
Problema. Lietuvos bankas tiesiogiai įtakoja šalies bankų paskolų teikimo ir depozitų dauginimo procesą, o tai veikia ekonomikos dalyvių elgseną taupymo ir investavimo srityje. Bankas - finansinė institucija, telkianti laikinai laisvas įmonių, įstaigų ir organizacijų lėšas bei namų ūkio santaupas, teikianti paskolas, atliekant piniginius atsiskaitymus, vykdanti pinigų ir vertybinių popierių emisiją, atliekanti su jais užsienio valiuta bei auksu susijusias operacijas ir kitas funkcijas. Centrinio banko tikslas nėra pelno maksimizavimas, bet rūpinimasis visa ekonomika: centrinis bankas koreguoja valiutų kursus užsienio rinkoje, siekia išvengti ekonominių krizių, užkirsdamas kelią staigiems nacionalinės valiutos kurso šuoliams, palaiko importo-eksporto balansą, stabdo nedarbo didėjimą, skatina investicijas ir t.t. Todėl labai svarbu studijuoti centrinio banko būtinybę ir jo vaidmens šalies ekonomikai svarbą. Po sunkmečio atsigaunančiai valstybei ypatingai svarbi atsakinga pinigų politika ir griežta finansų sistemos priežiūra. Žinoma, jog tvirta pinigų politika lėmė pastovų litą net pasaulio ekonominės krizės metu. Lietuvos bankas turi tapti realiu finansinio šalies stabilumo ir tvaraus ekonominio augimo garantu, užtikrinančiu visuomenės pasitikėjimą valstybe. Šiame darbe panagrinėjama Lietuvos banko veikla ir jo įtaka šalies ekonomikai.
Darbo objektas : Lietuvos bankas.
Šio darbo tikslas : išsiaiškinti Lietuvos Centrinio banko veiklą ir jo vaidmenį šalies ekonomikai.
Darbo uždaviniai :
1. Išskirti Centrinio banko veiklos principus;
2. Išnagrinėti Lietuvos Centrinio banko veiklą;
3. Atskleisti Lietuvos Centrinio banko veiklos įtaką šalies ekonomikai.
Tyrimo metodai : mokslinės, metodinės literatūros analizė, statistinė analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.
Darbo struktūra : Šį darbą sudaro trys dalys, sudarytos iš poskyrių. Taip pat šis darbas apima įvadą, teorinę ir praktinę darbo dalis, išvadas, literatūros sąrašą ir priedus.
Pirmoje darbo dalyje bus nagrinėjami Centrinio banko veiklos principai, t.y. bus pateikti pagrindiniai Centrinio banko tikslai ir funkcijos. Plačiau panagrinėjamos pagrindinės Centrinio banko funkcijos : pinigų pasiūlos kontrolė, pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas bei Centrinis bankas - paskutinis išteklių šaltinis.
Antroje dalyje bus paanalizuojama Lietuvos Centrinio banko veikla 2008-2012 metais, taip pat pateikta informacija apie Lietuvos banko teisinį statutą ir nepriklausomumą, sudėtį ir valdymo struktūrą.
Paskutinė dalis skiriama Lietuvos banko vaidmeniui mūsų šalies ekonomikai.
Darbo pabaigoje formuluojamos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. CENTRINIO BANKO VEIKLOS PRINCIPAI TEORINIU ASPEKTU5
 • 1.1. Centrinio banko samprata5
 • 1.2. Centrinio banko tikslai6
 • 1.3. Centrinio banko funkcijos7
 • 1.3.1. Pinigų pasiūlos kontrolė8
 • 1.3.2. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas9
 • 2. LIETUVOS CENTRINIO BANKO VEIKLA11
 • 2.1. Lietuvos banko teisinis statusas ir nepriklausomumas11
 • 2.2. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra12
 • 2.3. Lietuvos banko veikla 2008-2012 m14
 • 3. LIETUVOS CENTRINIO BANKO VAIDMUO EKONOMIKOJE19
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA26

Reziumė

Autorius
gab13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

Ekonomika Kursinis darbas vernita
Tarpukario lietuviškų pinigų – lito ir Lietuvos finansų mokslų kūrėjas Vladas Jurgutis (1885-1966) monografijoje “Bankai”, parašytoje ir išleistoje 1940 metais, pažymi, kad pinigai,...

Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje

Ekonomika Referatas donatak
Prekyba vyksta jau labai seniai. Pradžioje tai buvo mainai, o vėliau parsidėjo ir prekyba tarp žmonių, vėliau tarp kaimų ir miestelių, dar vėliau...

Europos Centrinis Bankas ir Lietuva

Ekonomika Prezentacija ievule
Europos Centrinis bankas( ESB) įkurtas 1998 m. liepos 1 d. Vokietijoje Frankfurte prie Maino. Jis perėmė savo pirmtako – Europos pinigų instituto –...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...