Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

21 psl. / 6485 žod.

Ištrauka

Tarpukario lietuviškų pinigų – lito ir Lietuvos finansų mokslų kūrėjas Vladas Jurgutis (1885-1966) monografijoje “Bankai”, parašytoje ir išleistoje 1940 metais, pažymi, kad pinigai, išsisklaidę smulkiomis sumomis pas žmones, neturi dinaminės kūrybinės valios, tuomet jie yra tik tarpasmeninių ekonominių mainų tarpininkai. Tie patys pinigai, paleisti į ūkinį kūrybinį darbą pradeda kurti naujas vertybes ir kartu jau virsta kapitalu. Bankai yra svarbiausi šalies ūkio centrai, kurie leidžia pinigus į “ekonominį gamybos darbą”, jie yra tie šalies ūkio smegenys, kurie, leisdami pinigus, žiūri, kad jie dirbtų planingą, šalies ūkiui naudingą kūrybinį darbą. Tad, kas vartoja bankinius pinigus, tas kartu prisideda prie šalies ūkio kūrybinio darbo.
Taigi bankai, V.Jurgučio žodžiais tariant, yra ne tik mūsų ūkio širdis, bet ir jo smegenys. Bankai nustato mūsų ūkio dinamikos gaires. Kas nori tinkamai suprasti ir teisingai vertinti mūsų dienų ūkio reiškinius, kaip pažymi V.Jurgutis, tas turi pažinti bankų statiką ir bankų dinamiką.
Temos aktualumas. Dabartinėje mūsų visuomenėje būtų sunku išgyventi be įvairias paslaugas teikiančių įstaigų, be mūsų laiką taupančių naujovių ir daugelio funkcijų, kurios palengvina mūsų gyvenimą. Taip pat labai svarbios tos paslaugos, kurios suteikia kiekvienam iš mūsų galimybę ką nors įsigyti, investuoti ar pradėti kažką naujo. Visas šias funkcijas ir dar daugelį kitų atlieka bankai. Todėl ši tema ,,Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje’’ yra aktuali visiems, tiek ekonomiką besimokantiems ir apie bankus daug žinantiems, tiek norintiems susipažinti su visais šiais dalykais.
Tyrimo objektas – bankai ir jų veiklos ypatumai.
Tyrimo tikslas – remiantis literatūros ir statistikos duomenimis aptarti koks yra bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje bei koks jų naudingumas visuomenei.
Darbo uždaviniai:
• apžvelgti bankų istoriją ir jų vystimosi raidą;
• paanalizuoti bankų atliekamas funkcijas, jų skirstymą pagal nuosavybės rūšies formas bei veiklos pobūdį;
• aptarti komercinių bankų specifiką bankų sistemoje ir apžvelgti politinių ir socialinių veiksnių įtaką bankams;

• išsiaiškinti kokia yra bankų įtaka rinkos ekonomikai ir koks jų naudingumas visuomenei.


Turinys

 • ĮŽANGA
 • 1. BANKŲ ATSIRADIMAS IR JŲ VEIKLOS RAIDA
 • 1.1. Bankų istorijos apžvalga
 • 1.2. Bankų veiklos aplinka ir principai
 • 2. BANKAI, JŲ FUNKCIJOS IR RŪŠYS
 • 2.1. Bankų atliekamos funkcijos
 • 2.2. Bankų skirstymas
 • 2.3. Centrinio banko bendrieji bruožai
 • 3. KOMERCINIŲ BANKŲ SISTEMA
 • 3.1. Komercinio banko balansas. Aktyvai ir pasyvai
 • 3.2. Palūkanų norma
 • 3.3. Komercinių bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai
 • 3.4. Komercinių bankų finansinės ataskaitos
 • 4. BANKAI LIETUVOJE…………………………………………………………………
 • 4.1. Lietuvos bankas…………………………………………………………………
 • 4.2. Lietuvos bankų statistika 2006m…………………………………………………
 • 5. BANKŲ VAIDMUO IR NAUDINGUMAS VISUOMENEI
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
vernita
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Labai greita, patikima ir pigu.
Patvirtintas užsakymas
truksta panaudotos literaturos

Susiję darbai

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. julitaite
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių...

Bankinės ir rinkos tipo finansų sistemos pasaulyje

Ekonomika Diplominis darbas 2017 m. elzbieta2020
Temos aktualumas ir problema. Nesena pasaulio finansų krizė, įvykusi 2008 metais, iš pagrindų supurtė jau daugiau nei pusę amžiaus gyvuojančią pasaulio finansų sistemą,...