Ekonomika ir verslas / Finansai

Mokesčiai, mokami Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

       Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias – apsaugos, gamybines ir komercinės veiklas, socialinės plėtros ( švietimo, mokslo), visuomenės , administravimo funkcijas, yra mokesčiai.

Mokesčiai – tai mokėjimai valstybei, kurie įgyvendinami pagal tam tikrą apmokestinimo

instrumentarijų, kuris apima mokesčių elementus, mokesčio ėmimo būdą bei nustatymo metodą, bei tam tikrus principus: teisingumo, ekonominio efektyvumo, administracinio paprastumo, mokestinių įplaukų produktyvumo, solidarumo. Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet ir finansinę ūkio subjektų padėtį, skatina ar neskatina nacionalinės ekonomikos augimą. Nuo to kokios yra valstybės pajamų politikos kryptys, kaip tie mokesčiai surenkami arba administruojami taip pat priklauso mokestinių įplaukų į valstybės iždą dydis.

Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą tebėra diskusijų objektai, diskutuotini iki šiol. Tai rodo temos aktualumą tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.

Pajamos į nacionalinį biudžetą daugiausia surenkamos iš pagrindinių mokesčių: pridėtinės

vertės, gyventojų pajamų, pelno, akcizų mokesčių.Šios pajamos sudaro daugiau nei 90 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų iš mokesčių. Darbe analizuojami pagrindiniai šalies mokesčiai, jų surinkimo vykdymas 2006 – 2010 m. laikotarpiu bei išskiriamos pagrindinės priežastys įtakojusios mokesčių surinkimo tendencijas tuo metu.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinių šalies mokesčių surinkimo į nacionalinį šalies

biudžetą tendencijas, nustatant veiksnius, teigiamai ir neigiamai įtakojusius jų surinkimą.

Darbo objektas – Lietuvos mokesčių sistema.

Darbo tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti mokesčių sistemą teoriniu aspektu;

2. Išanalizuoti pagrindinių mokestinių įplaukų į nacionalinį biudžetą struktūrą ir kitimo tendencijas 2006 – 2010 m. laikotarpiu;

3. Identifikuoti teigiamus ir neigiamus veiksnius, turėjusius įtakos pagrindinių šalies mokesčių

Darbe analizuojamos tik tos pajamos iš mokesčių, kurios sudaro didžiausią dalį formuojant

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3693 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • I TEORINĖ DALIS2
 • 1.1. Mokesčių reikšmė, būtinumas ir funkcijos…………………………………………………2.
 • 1.2. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pagrindiniai aspektai…………………………3.
 • 1.2.1. Gyventojų pajamų mokestis……………………………………………………….3.
 • 1.2.2. Pelno mokestis………………………………………………………………4.
 • 1.2.3. Pridėtinės vertės mokestis…………………………………………………………6.
 • 1.2.4. Akcizų mokestis…………………………………………………………………….7.
 • II ANALITINĖ DALIS8
 • 2.1. Mokestinių pajamų ir mokesčių naštos tendencijos 2004 – 2008 m. laikotarpiu…………8
 • 2.2.Pagrindinių LR mokesčių pajamų į nacionalinį biudžetą analizė 2004 – 2008m laikotarpiu………………………………………………………………………………………10
 • 2.2.1. Pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio analizė…… ………………………10
 • 2.2.2. Pelno mokesčio pajamų analizė………………… ………………………12
 • 2.2.3. Pridėtinės vertės mokesčio pajamų analizė……………………………13
 • 2.2.4. Pajamų iš akcizo mokesčio analizė……………………………………….15
 • IŠVADOS17
 • LITERATURA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Verslininkas ir jo mokami mokesčiai Lietuvoje: verslininko sąvokos dviprasmiškumas, verslininko mokestinė našta
Referatas Verslininkas ir jo mokami mokesčiai Lietuvoje: verslininko sąvokos dviprasmiškumas, verslininko mokestinė našta

Verslininko samprata ir verslo funkcijos visuomenėje per visą žmogaus istoriją keitėsi dėl ekonominių ir gamybinių [...]

Lietuvoje mokami mokesčiai
Referatas Lietuvoje mokami mokesčiai

Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei
Kursinis darbas N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

Žemės ūkis yra pagrindinis žaliavų tiekėjas apdirbamajai pramonei. Tokią veiklą vykdantys ūkiai dalyvauja bendroje šalies [...]

Mokesčių našta Lietuvoje
Prezentacija Mokesčių našta Lietuvoje

Mokesčių našta- tai rodiklis, skirtas įvertinti mokamų mokesčių dydį ir kitas su mokesčių mokėjimu susijusias [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Vartojimo mokesčiai Lietuvoje
Tyrimas Vartojimo mokesčiai Lietuvoje

Įvadas Mokesčiai – gyventojų bei ūkio subjektų privalomieji mokėjimai valstybei. Mokesčiai reikalingi tam, kad valstybė galėtų [...]

Socialinio draudimo mokesčiai ir išmokos Lietuvoje
Referatas Socialinio draudimo mokesčiai ir išmokos Lietuvoje

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – tai socialinių ekonominių priemonių sistema, kurią nustato valstybė. Ji teikia [...]

Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.
Referatas Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.

Mokesčiai – tai įstatymų nustatyti individualių asmenų, įmonių ir kitų ūkio subjektų privalomieji mokėjimai. Kiekviena [...]

Lietuvos mokesčių sistema
Referatas Lietuvos mokesčių sistema

Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; • Akcizai; • Įmokos socialiniam [...]

Lietuvos mokesčių sistemos raida
Referatas Lietuvos mokesčių sistemos raida

Darbas yra 95% baigtas. Jame sužymėti taisytini dalykai. Mokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės [...]

Lietuvos mokesčių raida ir ypatumai
Referatas Lietuvos mokesčių raida ir ypatumai

  Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis ir jos egzistavimo priemonė yra mokesčiai. Mokesčiai yra būtini, nes [...]

Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos mokesčių sistemai
Referatas Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos mokesčių sistemai

                 Šešėlinė ekonomika, arba tiesiog šešėlis, yra apibrėžiamas kaip ekonominė veikla (t.y. pagamintos prekės arba [...]

Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui
Diplominis darbas Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui

Valstybės mokesčių sistema su visais šalies mokesčiais yra pagrindiniai nacionalinio biudžeto rėmai, kurie palaiko šalies [...]

Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES
Kursinis darbas Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]