Mokesčiai, mokami Lietuvoje

19 psl. / 3693 žod.

Ištrauka

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias – apsaugos, gamybines ir komercinės veiklas, socialinės plėtros ( švietimo, mokslo), visuomenės , administravimo funkcijas, yra mokesčiai.

Mokesčiai – tai mokėjimai valstybei, kurie įgyvendinami pagal tam tikrą apmokestinimo

instrumentarijų, kuris apima mokesčių elementus, mokesčio ėmimo būdą bei nustatymo metodą, bei tam tikrus principus: teisingumo, ekonominio efektyvumo, administracinio paprastumo, mokestinių įplaukų produktyvumo, solidarumo. Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet ir finansinę ūkio subjektų padėtį, skatina ar neskatina nacionalinės ekonomikos augimą. Nuo to kokios yra valstybės pajamų politikos kryptys, kaip tie mokesčiai surenkami arba administruojami taip pat priklauso mokestinių įplaukų į valstybės iždą dydis.

Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą tebėra diskusijų objektai, diskutuotini iki šiol. Tai rodo temos aktualumą tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.

Pajamos į nacionalinį biudžetą daugiausia surenkamos iš pagrindinių mokesčių: pridėtinės

vertės, gyventojų pajamų, pelno, akcizų mokesčių.Šios pajamos sudaro daugiau nei 90 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų iš mokesčių. Darbe analizuojami pagrindiniai šalies mokesčiai, jų surinkimo vykdymas 2006 – 2010 m. laikotarpiu bei išskiriamos pagrindinės priežastys įtakojusios mokesčių surinkimo tendencijas tuo metu.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinių šalies mokesčių surinkimo į nacionalinį šalies

biudžetą tendencijas, nustatant veiksnius, teigiamai ir neigiamai įtakojusius jų surinkimą.

Darbo objektas – Lietuvos mokesčių sistema.

Darbo tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti mokesčių sistemą teoriniu aspektu;

2. Išanalizuoti pagrindinių mokestinių įplaukų į nacionalinį biudžetą struktūrą ir kitimo tendencijas 2006 – 2010 m. laikotarpiu;

3. Identifikuoti teigiamus ir neigiamus veiksnius, turėjusius įtakos pagrindinių šalies mokesčių

Darbe analizuojamos tik tos pajamos iš mokesčių, kurios sudaro didžiausią dalį formuojant


Turinys

 • ĮVADAS1
 • I TEORINĖ DALIS2
 • 1.1. Mokesčių reikšmė, būtinumas ir funkcijos…………………………………………………2.
 • 1.2. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pagrindiniai aspektai…………………………3.
 • 1.2.1. Gyventojų pajamų mokestis……………………………………………………….3.
 • 1.2.2. Pelno mokestis………………………………………………………………4.
 • 1.2.3. Pridėtinės vertės mokestis…………………………………………………………6.
 • 1.2.4. Akcizų mokestis…………………………………………………………………….7.
 • II ANALITINĖ DALIS8
 • 2.1. Mokestinių pajamų ir mokesčių naštos tendencijos 2004 – 2008 m. laikotarpiu…………8
 • 2.2.Pagrindinių LR mokesčių pajamų į nacionalinį biudžetą analizė 2004 – 2008m laikotarpiu………………………………………………………………………………………10
 • 2.2.1. Pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio analizė…… ………………………10
 • 2.2.2. Pelno mokesčio pajamų analizė………………… ………………………12
 • 2.2.3. Pridėtinės vertės mokesčio pajamų analizė……………………………13
 • 2.2.4. Pajamų iš akcizo mokesčio analizė……………………………………….15
 • IŠVADOS17
 • LITERATURA18

Reziumė

Autorius
vylman
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Mokesčiai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Finansai Referatas donatak
Kaip teigia tarptautinių žodžių žodynas, "sistema - tai planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas, organizacija". Mokesčių sistemos kokybę apsprendžia jai keliami reikalavimai - mokesčių sistemos...

Mokesčiai ir jų rūšys

Finansai Referatas bigis
„Mokesčiai muitų pavidalu suartina svetimas tautas, bet tie patys mokesčiai gali paversti aršiais priešais ir kaimynines draugiškas valstybes. Mokesčiai – techninio progreso priemonė,...

Mokesčiai verslininkams

Finansai Referatas 2013 m. geisa
Ne vienas tikriausiai dažnai pasvajoja apie nuosavą verslą, tačiau ne visada iš kart susimąsto kokios įmokos/mokesčiai juos užpuls. Tam, kad verslas iš tikrųjų...

Vartojimo mokesčiai Lietuvoje

Finansai Tyrimas 2016 m. laurencijus
Įvadas Mokesčiai – gyventojų bei ūkio subjektų privalomieji mokėjimai valstybei. Mokesčiai reikalingi tam, kad valstybė galėtų atlikti savo funkcijas. Tinkamai vykdoma apmokestinimo politika...

Mokesčių našta Lietuvoje

Finansai Prezentacija 2017 m. belibrou
Mokesčių našta. Mokesčių dalyko savarankiškas darbas - prezentacija. Finansų ir apskaitos katedra.

Lietuvoje mokami mokesčiai

Finansai Referatas 2018 m. gabusiukas
Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet...