Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Balsavimo organizavimas naudojant kompiuterines technologijas

0 atsiliepimų
Autorius:

Teisę rinkti ir būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Lietuvos Respublikoje tiesioginiuose rinkimuose piliečiai renka Respublikos Prezidentą, 141 Seimo narį, gyventojai renka savivaldybių tarybų narius, Lietuvos Respublikos piliečiai ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, renka 13 Europos Parlamento narių.

Rinkimų organizavimui informacinės technologijos Lietuvoje naudojamos jau gana seniai ir plačiai. Tai ir el. rinkėjų sąrašų sudarymas, galimybė rinkėjams internetu gauti ir atspausdinti rinkėjo pažymėjimą, rezultatų skaičiavimas ir perdavimas kmpiuterinių technologijų pagalba. Tačiau iki šiol Lietuvoje naudojamas tik popierinis balsavimas.

El. balsavimo įvedimo Lietuvoje klausimas jau daugiau kaip metus aktyviai svarstomas valstybės institucijose ir visuomenėje. 2006 m. lapkričio 16 d. Seimas patvirtino balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepciją, kurioje suformuluoti internetinio balsavimo įvedimo tikslai, pagrindiniai el. balsavimo principai, aprašoma principinė balsavimo internetu schema, numatoma kaina ir reikalavimai teisnei bazei. 2007 m. liepos 11 d. Vyriausybė patvirtino balsavimo internetu diegimo programą ir pavedė ją koordinuoti informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Kadangi ši idėja yra prieštaringai vertinama, yra būtina tinkamai išnagrinėjus balsavimo organizavimo kompiuterinių technologijų pagalba privalumus bei trūkumus, bei įvertinus pasaulinę patirtį organizuojant tokius rinkimus, priimti teisingą sprendimą dėl jų diegimo Lietuvoje.

Darbo objektas: rinkimų organizavimas kompiuterinių technologijų pagalba.

Darbo tikslas yra išanalizuoti el. rinkimų organizavimo plėtros Lietuvoje galimybes pasaulinės patirties kontekste.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą ir naudojamą informacinę sistemą;
 2. Apžvelgti balsavimo naudojant kompiuterines technologijas patirtį pasaulyje;
 3. Pristatyti balsavimo naudojant kompiuterines technologijas šalininkų ir priešininkų argumentus šiuo klausimu;
 4. Išanalizavus informacinių technologijų platesnio naudojimo rinkimų organizavime prielaidas, įverinti platesnio kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybes Lietuvoje.
Darbo tipas:
Apimtis:
3813 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKLA IR NAUDOJAMA INFORMACINĖ SISTEMA……………………………………………………………….………4
 • 2. BALSAVIMO ORGANIZAVIMO NAUDOJANT KOMPIUTERINES TECHNOLOGIJAS PASAULINĖS PATIRTIES APŽVALGA…………………………………………………………5
 • 3. BALSAVIMO ORGANIZAVIMAS NAUDOJANT KOMPIUTERINES TECHNOLOGIJAS “UŽ” IR “PRIEŠ”……………………………………………………………………….…………7
 • 4. PLATESNIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS RINKIMŲ ORGANIZAVIME: PRIELAIDOS IR GALIMYBĖS………………………………………….….9
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………….15
 • LITERATŪRA………………………………………………………………………………….…16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Naujosios kompiuterinės ir mobiliosios komunikacinės technologijos. Daugialypės terpės technologijų naudojimas
Prezentacija Naujosios kompiuterinės ir mobiliosios komunikacinės technologijos. Daugialypės terpės technologijų naudojimas

2psl. Turinys3psl. Įvadas4-5psl. Delniniai kompiuteriai6-7psl. Išmanieji telefonai8psl. Elektroninės knygos9psl. Skaitytuvai [...]

Gatvės bordiūro gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Gatvės bordiūro gamybos technologija ir organizavimas

GATVĖS BORDIŪRO GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Santvaros gamybos technologija ir organizavimas
Referatas Santvaros gamybos technologija ir organizavimas

SANTVAROS GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės
Referatas Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

Temos aktualumas. Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančios radiacijos.

Rygelių gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Rygelių gamybos technologija ir organizavimas

Rygelių technologinė kortelė apibrėžia gamybos organizavimą, saugą darbe, naudojamų medžiagų ir gaminių kokybę, technologinius įrengimus [...]

Balkono plokštės gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Balkono plokštės gamybos technologija ir organizavimas

BALKONO PLOKŠTĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Eksperimentams naudojamų gyvūnų gerovė
Prezentacija Eksperimentams naudojamų gyvūnų gerovė

Su gyvūnais gali būti atliekamos su jais pačiais susijusios genetikos, vystymosi, elgesio studijos arba taikomieji [...]

Užsienio kalbos žodyno turtinimas naudojant žaidimus
Diplominis darbas Užsienio kalbos žodyno turtinimas naudojant žaidimus

Žaidimas yra savarankiška vaiko veikla, padedanti jį auklėti ir mokyti, perteikti kitų žmonių veiklos patirtį.

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą
Diplominis darbas Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas [...]

Briaunuotų denginio plokščių gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Briaunuotų denginio plokščių gamybos technologija ir organizavimas

BRIAUNUOTŲ DENGINIO PLOKŠČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Mėsos produktų naudojimo teisinis reguliavimas
Prezentacija Mėsos produktų naudojimo teisinis reguliavimas

Tikslas Sąvokos Mėsos gaminių standarto nuostatos Mėsos rūšys Mėsos gaminių ženklinimo [...]

Gamybos organizavimas ir technologija įmonėje
Referatas Gamybos organizavimas ir technologija įmonėje

Šiame darbe nagrinėjama įmonė, kuri priklauso statybinių medžiagų pramonės sektoriui. Šių prekių gamybos procese svarbūs [...]

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Klaipėdos rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas
Referatas Klaipėdos rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas

Socialinės paslaugos- istorinės socialinio [...]

Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimas
Referatas Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimas

Aktualumas. Seniausi duomenys apie korupciją yra Indijos karaliaus ministro Kautilos prieš du tūkstančius metų parašytas [...]