Balsavimo organizavimas naudojant kompiuterines technologijas

17 psl. / 3813 žod.

Ištrauka

Teisę rinkti ir būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Lietuvos Respublikoje tiesioginiuose rinkimuose piliečiai renka Respublikos Prezidentą, 141 Seimo narį, gyventojai renka savivaldybių tarybų narius, Lietuvos Respublikos piliečiai ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, renka 13 Europos Parlamento narių.

Rinkimų organizavimui informacinės technologijos Lietuvoje naudojamos jau gana seniai ir plačiai. Tai ir el. rinkėjų sąrašų sudarymas, galimybė rinkėjams internetu gauti ir atspausdinti rinkėjo pažymėjimą, rezultatų skaičiavimas ir perdavimas kmpiuterinių technologijų pagalba. Tačiau iki šiol Lietuvoje naudojamas tik popierinis balsavimas.

El. balsavimo įvedimo Lietuvoje klausimas jau daugiau kaip metus aktyviai svarstomas valstybės institucijose ir visuomenėje. 2006 m. lapkričio 16 d. Seimas patvirtino balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepciją, kurioje suformuluoti internetinio balsavimo įvedimo tikslai, pagrindiniai el. balsavimo principai, aprašoma principinė balsavimo internetu schema, numatoma kaina ir reikalavimai teisnei bazei. 2007 m. liepos 11 d. Vyriausybė patvirtino balsavimo internetu diegimo programą ir pavedė ją koordinuoti informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Kadangi ši idėja yra prieštaringai vertinama, yra būtina tinkamai išnagrinėjus balsavimo organizavimo kompiuterinių technologijų pagalba privalumus bei trūkumus, bei įvertinus pasaulinę patirtį organizuojant tokius rinkimus, priimti teisingą sprendimą dėl jų diegimo Lietuvoje.

Darbo objektas: rinkimų organizavimas kompiuterinių technologijų pagalba.

Darbo tikslas yra išanalizuoti el. rinkimų organizavimo plėtros Lietuvoje galimybes pasaulinės patirties kontekste.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą ir naudojamą informacinę sistemą;
 2. Apžvelgti balsavimo naudojant kompiuterines technologijas patirtį pasaulyje;
 3. Pristatyti balsavimo naudojant kompiuterines technologijas šalininkų ir priešininkų argumentus šiuo klausimu;
 4. Išanalizavus informacinių technologijų platesnio naudojimo rinkimų organizavime prielaidas, įverinti platesnio kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybes Lietuvoje.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKLA IR NAUDOJAMA INFORMACINĖ SISTEMA……………………………………………………………….………4
 • 2. BALSAVIMO ORGANIZAVIMO NAUDOJANT KOMPIUTERINES TECHNOLOGIJAS PASAULINĖS PATIRTIES APŽVALGA…………………………………………………………5
 • 3. BALSAVIMO ORGANIZAVIMAS NAUDOJANT KOMPIUTERINES TECHNOLOGIJAS “UŽ” IR “PRIEŠ”……………………………………………………………………….…………7
 • 4. PLATESNIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS RINKIMŲ ORGANIZAVIME: PRIELAIDOS IR GALIMYBĖS………………………………………….….9
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………….15
 • LITERATŪRA………………………………………………………………………………….…16

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimas

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. neringusinas
Aktualumas. Seniausi duomenys apie korupciją yra Indijos karaliaus ministro Kautilos prieš du tūkstančius metų parašytas galbūt pirmas darbas apie korupciją – Arhashastra, kuriame...

E. balsavimo galimybių Lietuvoje tyrimas

Viešasis administravimas Tyrimas 2014 m. change
Darbo uždaviniai: įvertinti Estijos ir kitų šalių el. balsavimo patirtį, išnagrinėti el. balsavimo įvedimo Lietuvoje kaštus, įvertinti galimą elektroninio balsavimo poveikį rinkėjų...

Biuro veiklos organizavimas VSDFV Mažeikių skyriuje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2016 m. rramuneaa
Darbo tikslas – pritaikyti praktikoje studijų metu įgytas teorines žinias ir išanalizuoti biuro veiklos organizavimą VSDFV Mažeikių skyriuje. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti VSDFV...