Darbo grupėje ypatumai tobulinant funkcinio raštingumo gebėjimus

30 psl. / 3908 žod.

Ištrauka

LSMU I kurso, edukologijos kursinis darbas.

Kalba ir raštas turi didelę reikšmę pasaulyje. Be jų mes sunkiai įsivaizduotume vieni kitų bendravimą , pažinimą ir daugelį kitų su kalba ir raštu susijusių dalykų. Jau nuo senovės laikų ,kuo daugiau buvo išsimokslinęs , apsiskaitęs žmogus , tuo labiau jis buvo vertinamas ir gerbiamas. Šiandieniniame gyvenime raštas ir kalba yra vieni iš svarbiausių žmogaus išsilavinimo bruožų. Tačiau šiais laikais moksleivių ir studentų raštingumas prastėja, mažiau domimasi literatūra, kultūra bei kalba. Kiekvienas dirba individualiai, neįvertina darbo grupėje privalumų. Atlikdami šį tyrimą sieksime nustatyti studentų funkcinio raštingumo tobulėjimą dirbant grupėje. Šio darbo objektas- kineziterapijos 3 grupės studentų sąveika dirbant pogrupyje. Pagrindinis tikslas - nustatyti darbo grupėje įtaką studentų raštingumo lygio gerėjimui. Išmokti dirbti grupėje ypatingai svarbu, nes mūsų studijų kryptis susijusi su žmonėmis. Mes turime išmokti problemas spręsti kartu, priimti vieni kitų pagalbą. Funkcinį raštingumą svarbu tobulinti siekiant išsaugoti gimtąją kalbą, nes tai seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, išlaikiusi daugiausia fonetinių ir morfologinių prokalbės, iš kurios išsirutuliojo dauguma Europos kalbų, ypatybių. Taip pat svarbu perduoti nepakitusią kalbą tolimesnėms kartoms. Reikia nepamiršti, kad taisyklinga kalba reikalinga dirbant darbe, ypač visuomeniniame.

Siekiant funkcinio raštingumo, dirbsime grupėje, atliksime kalbos užduotis: skyrybos, rašybos, kalbos kultūros. Taip pat rašysime diktantus, siekdami tobulintis. Analizuosime diagnostinio diktanto klaidas, gilinsimės į lietuvių kalbos normas, darysime praktinius darbus ir vėl taisysime savo klaidas.

Įgyvendinę projekto tikslus išmoksime dirbti komandoje, sugebėsime išklausyti kolegų nuomonę, diskutuoti, spręsti problemas. Kiekvienas iš mūsų taps raštingesnis ir tai rodys mūsų aukštesnį išsilavinimo lygį, bei padės tiek profesinėje, tiek asmeninėje veikloje.


Turinys

 • TURINYS
 • Įvadas6
 • 1. Grupinio darbo ypatumai7
 • 1.1. Grupinio darbo samprata8
 • 1.2. Grupės raidos etapai9
 • 1.2. Mokymosi grupėse privalumai ir trūkumai10
 • 1. Valstybinės lietuvių kalbos reikšmė Lietuvos valstybės istorijoje11
 • 2. Funkcinio raštingumo tyrimas12
 • 3.1. Grupės raštingumo lygis ir pagrindinės problemos12
 • 3.2. Pagrindinės priežastys, darančios įtaką grupės studentų funkciniam raštingumui18
 • 4. Funkcinio raštingumo tobulinimo projektas „Kalba – valstybės sargas“19
 • 4.1. Projekto nagrinėjamos problemos svarbos pagrindimas (tikslai ir uždaviniai)19
 • 4.2. Projekto programa19
 • 4.3. Projekto įgyvendinimas: dalyviai, metodai, etapai20
 • 4.3. Tarpinių projekto rezultatų vertinimas21
 • 4.4. Galutiniai projekto rezultatai23
 • 5. Grupinio darbo, įgyvendinant projektą „Kalba – valstybės sargas“, veiklos analizė27
 • Išvados28
 • Literatūra29
 • Priedai30

Reziumė

Autorius
prevelytė
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Įtaigaus kalbėjimo tobulinimas

Komunikacija Referatas 2013 m. rasaaaaa
Oratorinismenas – įtaigus kalbėjimas. Tai nėra „skaitymas iš lapo”, skaitovo menas. Oratorinė kompetencija apibrėžiama kaip specialių oratorinių žinių, sugebėjimų ir įgūdžių visuma, įgalinanti...

Viešosios sakytinės kalbos ypatumai

Komunikacija Referatas 2015 m. pdovilep
„Žodis yra puikus vadovas, kuris teturėdamas gana menką ir visiškai nepastebimą kūną atlieka stebuklingiausius darbus. Jis gali ir baimę išvyti, ir liūdesį sunaikinti,...

Turkija. Kultūra ir bendravimo ypatumai

Komunikacija Prezentacija 2016 m. eglute123
Skirtingos kultūros skiriasi savo istorija, individualumu, religija, kalba, menu ir panašiai. Šis darbas padės atskleisti Turkijos kultūrą ir bendravimo ypatumus.